Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

Tisk

Statutární město Ostrava

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 06.03.2019 usnesením č. 0178/ZM1822/4 usneslo vydat na základě ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu, se mění a doplňuje takto:

1) článek 2 odst. 2) zní:

„2) Doba nočního klidu se zkracuje v dotčených městských obvodech nebo v jejich částech vymezených dle katastrálního území (dále jen „k.ú.“) v době konání společenských a kulturních akcí (dále jen „akcí“) způsobem uvedeným v příloze této vyhlášky.“

2) článek 2 odst. 4) zní:

„4) Dotčeným městským obvodem se rozumí městský obvod nebo jeho část vymezená dle k.ú., ve kterém se zkracuje doba nočního klidu z důvodu konání akcí uvedených v příloze této vyhlášky.“

3) Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje.

4) Dosavadní příloha obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, se nahrazuje přílohou, která zní:

 

Příloha
k obecně závazné   vyhlášce č. 5/2017, o nočním klidu
Seznam   výjimečných společenských a kulturních akcí, při jejichž konání je doba   nočního klidu vymezena dobou kratší
název akce období konání akce s rozsahem nocí dotčené městské   obvody, ve kterých se zkracuje doba nočního klidu městský obvod, vůči   němuž je plněna oznamovací povinnost vymezení doby nočního   klidu pro noc
Hošťálkovická pouť červen, 1 noc Hošťálkovice Hošťálkovice ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Oslavy 90 let fotbalu červen, 1 noc Hrabová Hrabová ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Gulášfest květen, 1 noc Krásné Pole Krásné Pole ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Honění krále ve Lhotce červen, 1 noc Lhotka Lhotka ze   soboty na neděli 02.00 - 06.00
Pálení   čarodějnic a stavění Máje duben, 1 noc Martinov Martinov z   pátku na sobotu 00.00 - 06.00
Michalfest červen, 2 noci Michálkovice,   Slezská Ostrava (pouze k.ú. Slezská Ostrava a Heřmanice), Radvanice a   Bartovice Michálkovice z   pátku na sobotu a ze soboty na neděli 02.00-06.00
Slavnosti pivovaru Ostravar červen, 1 noc Moravská Ostrava a Přívoz mimo   k.ú. Přívoz Moravská   Ostrava a Přívoz z pátku na   sobotu 00.00-06.00
Rozmarné   slavnosti řeky Ostravice poslední sobota   v červnu, 1 noc Moravská   Ostrava a Přívoz mimo k.ú. Přívoz, Slezská Ostrava ze   soboty na neděli 23.00 - 06.00
Festival v   ulicích červen,   červenec, 2 noci Moravská   Ostrava a Přívoz mimo k.ú. Přívoz,    Slezská Ostrava,   Radvanice a   Bartovice z   pátku na sobotu a ze soboty na neděli 02.00-06.00
Kácení máje květen, 1 noc Nová Ves Nová Ves ze soboty na neděli 00.00 -   06.00
Slavnosti obvodu Ostrava-Jih červen, 1 noc Ostrava-Jih Ostrava-Jih ze soboty na neděli 00.00 -   06.00
Petřkovický   Bigboš červen, 1 noc Petřkovice Petřkovice ze   soboty na neděli 02.00 - 06.00
Festival  Májová Plesná duben, květen, 1 noc Plesná Plesná ze   úterý na středu 00.00 - 06.00
Den Obce září, 1 noc Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou ze   soboty na neděli 02.00 - 06.00
Cirkulum   - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla červen, 2 noci Poruba Poruba z pátku na   sobotu a ze soboty na neděli 00.00-06.00
Pouť babího léta září, 2 noci Poruba ze   soboty na neděli 02.00-06.00, z neděle na pondělí 00.00 -06.00
Svatojánské slavnosti červen, 1 noc Proskovice Proskovice ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Kácení máje poslední   sobota v květnu, 1 noc Pustkovec Pustkovec ze soboty na neděli 02.00-06.00
Bartovická pouť ke Sv. Anně červenec, 1 noc Radvanice a   Bartovice mimo k.ú. Radvanice Radvanice a   Bartovice ze soboty na   neděli 02.00-06.00
Radvanické slavnosti září, 1 noc Radvanice a   Bartovice mimo k.ú. Bartovice ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Majáles Ostrava 2019 květen, 1 noc Slezská Ostrava                   Radvanice a Bartovice         Moravská Ostrava a Přívoz mimo k.ú.   Přívoz Slezská Ostrava z pátku na sobotu 02.00-06.00
Slezskoostravský   Rock-Fest  červen, 1 noc Slezská   Ostrava                   Radvanice a   Bartovice         Moravská Ostrava a   Přívoz mimo k.ú. Přívoz ze soboty na   neděli 00.00 - 06.00
Jazzopen   Ostrava červen, 1 noc Slezská   Ostrava                   Radvanice a   Bartovice         Moravská Ostrava a   Přívoz mimo k.ú. Přívoz ze soboty na   neděli 00.00 - 06.00
Myslivecké hody červen, srpen, 1 noc Stará Bělá Stará Bělá ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Taneční   zábava k výročí otevření hasičárny srpen, 1 noc Svinov Svinov ze   soboty na neděli 02.00 - 06.00
Třebovický koláč září, 2 noci Třebovice Třebovice z pátku na   sobotu a ze soboty na neděli 00.00-06.00
Beats for Love červenec, 4 noci

 

 

Vítkovice

Vítkovice   ze   středy na čtvrtek 00.00 -06.00, ze čtvrtku na pátek 02.00 - 06.00, z pátku na   sobotu  02.00 - 06.00, ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Moravská Ostrava a Přívoz mimo k.ú. Přívoz
Mariánské Hory a Hulváky
Slezská Ostrava
Ostrava-Jih
Colours of Ostrava červenec, 4 noci

 

 

Vítkovice

 ze středy   na čtvrtek 00.00 - 06.00, ze čtvrtku na pátek 00.00 - 06.00, z pátku na   sobotu  02.00 - 06.00, ze soboty na   neděli 02.00 - 06.00
Moravská Ostrava a Přívoz mimo k.ú. Přívoz
Mariánské Hory a Hulváky
Slezská Ostrava
Ostrava-Jih
Ostrava v plamenech srpen, 1 noc

 

 

Vítkovice

ze soboty na neděli 02.00-06.00
Moravská Ostrava a Přívoz mimo k.ú. Přívoz
Mariánské Hory a Hulváky
Slezská Ostrava
Ostrava-Jih

  

                                                                                     

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

Příloha k OZV č. 5/2017, o nočním klidu, ke stažení zde

 

Doložka účinnosti: nabylo účinnosti dne 21.3.2019