Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 07.03.2018 usnesením č. 2123/ZM1418/33 usneslo vydat na základě ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu, se mění a doplňuje takto:

1) V článku 1 se zrušují čárka za slovem „zákon“ a slova „nebo žádnou“ na konci věty.

2) Nadpis článku 2 zní: „ Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu1) vymezena dobou kratší“.

3) Článek 2 odst.2 se nahrazuje textem, který zní:

„2) Doba nočního klidu se zkracuje v dotčených městských obvodech v době konání společenských a kulturních akcí (dále jen „akcí“) způsobem uvedeným v příloze této vyhlášky.“

4) Poznámka č. 1) pod čarou zní:

 „1) dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“

5) Poznámka č. 6) pod čarou zní:

     „6) § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích“

6) Dosavadní příloha obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, se nahrazuje přílohou, která zní: 

Příloha

 

 

 

 

k obecně závazné vyhlášce č. 5/2017,   o nočním klidu

 

 

 

 

 

Seznam výjimečných   společenských a kulturních akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu   vymezena dobou kratší

 

 

 

název akce

období konání akce s rozsahem nocí

dotčené městské obvody, ve kterých se zkracuje doba nočního   klidu

městský obvod, vůči němuž je plněna oznamovací povinnost

vymezení doby nočního klidu pro noc

 

 

 

 

Hošťálkovická pouť

červen, 1 noc

Hošťálkovice

Hošťálkovice

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Letní   fotbalová zábava

červen, 1 noc

Hrabová

Hrabová

ze soboty na neděli     02.00 - 06.00

 

 

Gulášfest

květen, 1 noc

Krásné Pole

Krásné Pole

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Noční karneval

červenec, 1 noc

ze soboty na neděli    02.00   - 06.00

 

 

Honění krále ve Lhotce

květen, červen, 1 noc

Lhotka

Lhotka

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Pálení čarodějnic a stavění Máje

duben, 1 noc

Martinov

Martinov

z pátku na sobotu       00.00   - 06.00

 

 

Michálkovické pálení čarodějnic

duben, 1 noc

Michálkovice

Michálkovice

ze soboty na neděli     00.00   - 06.00

 

 

Michalfest

červen, 2 noci

z pátku na sobotu a ze soboty na neděli        01.00-06.00

 

 

Festival US cars

červen, 1 noc

z pátku na sobotu a ze soboty na neděli        00.00-06.00

 

 

Revivalfest Michálkovice

červenec, 2 noci

ze soboty na neděli    01.00-06.00

 

 

Firefest Ostrava

srpen, 1 noc

ze soboty na neděli     01.00   - 06.00

 

 

Slavnosti pivovaru Ostravar

červen, 1 noc

Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz

z pátku na sobotu     00.00-06.00

 

 

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice

červen, 1 noc

ze soboty na neděli     00.00   - 06.00

 

 

Festival v ulicích

červen, červenec, 2 noci

Moravská Ostrava a Přívoz

Slezská Ostrava     Radvanice a Bartovice

Moravská Ostrava a Přívoz

z pátku na sobotu a ze soboty na neděli        02.00-06.00

 

 

Balkan Bashavel

konec srpna, 1 noc

Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz

ze soboty na neděli     00.00 - 06.00

 

 

Karolina Octobeerfest

říjen, 2 noci

z pátku na sobotu a ze soboty na neděli        00.00-06.00

 

 

Pálení čarodějnic

duben, 1 noc

Nová Ves

Nová Ves

ze soboty na neděli     00.00 - 06.00

 

 

Bartolomějský krmáš

srpen, 1 noc

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Petřkovický Bigboš

červen, 1 noc

Petřkovice

Petřkovice

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Festival  Májová Plesná

duben, květen, 1 noc

Plesná

Plesná

ze soboty na neděli     00.00 - 06.00

 

 

Letní slavnosti městského obvodu Plesná

červen, 1 noc,               červenec, 1 noc                    srpen, 1 noc

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Pálení čarodějnic

duben, 1 noc

Polanka nad Odrou

Polanka nad Odrou

ze soboty na neděli     00.00 - 06.00

 

 

Polanský krmáš

červenec, 1 noc

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Cirkulum - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního   divadla

červen, 2 noci

Poruba

Poruba

z pátku na sobotu a ze soboty na neděli       00.00-06.00

 

 

Pouť babího léta

září, 2 noci

Poruba

Poruba

ze soboty na neděli 02.00-06.00, z neděle na pondělí 00.00   -06.00

 

 

Svatojánské   slavnosti

červen, 1 noc

Proskovice

Proskovice

ze soboty na neděli     02.00   - 06.00

 

 

Radvanické slavnosti

září, 1 noc

Radvanice a Bartovice

Radvanice a Bartovice

ze soboty na neděli    01.00   - 06.00

 

 

Slezskoostravský Rock-Fest

červen, 1 noc

Slezská Ostrava                     Radvanice a Bartovice           Moravská Ostrava a Přívoz

Slezská Ostrava

ze soboty na neděli     00.00   - 06.00

 

 

Jazzopen Ostrava

červen, 1 noc

Slezská Ostrava                     Radvanice a Bartovice           Moravská Ostrava a Přívoz

ze soboty na neděli    00.00   - 06.00

 

 

Myslivecké hody

červen, srpen, 1 noc

Stará Bělá

Stará Bělá

ze soboty na neděli    02.00   - 06.00

 

 

Taneční zábava k výročí otevření hasičárny

srpen, 1 noc

Svinov

Svinov

ze soboty na neděli    02.00 - 06.00

 

 

Třebovický koláč

září, 2 noci

Třebovice

Třebovice

z pátku na sobotu a ze soboty na neděli       02.00-06.00

 

 

 

 

 

Majáles Ostrava

květen, 1 noc

Vítkovice

Vítkovice

z pátku na sobotu      00.00-06.00

 

Moravská Ostrava a Přívoz

 

Mariánské Hory a Hulváky

 

Slezská Ostrava

 

Ostrava-Jih

 

Oldies festival

červen, 1 noc

Vítkovice

Vítkovice

ze soboty na neděli    02.00   - 06.00

 

Moravská Ostrava a Přívoz

 

Mariánské Hory a Hulváky

 

Slezská Ostrava

 

Ostrava-Jih

 

Colours of Ostrava

18. – 21. července, 3 noci

Vítkovice

Vítkovice

ze čtvrtku na pátek 00.00 - 06.00, z pátku na sobotu  02.00 - 06.00, ze soboty na neděli 02.00 -   06.00

 

Moravská Ostrava a Přívoz

 

Mariánské Hory a Hulváky

 

Slezská Ostrava

 

Ostrava-Jih

 

Beats for Love

4. – 7. července, 4 noci

Vítkovice

Vítkovice

ze středy na čtvrtek 02.00 - 06.00, ze čtvrtku na pátek 02.00 -   06.00, z pátku na sobotu  02.00 -   06.00, ze soboty na neděli 02.00 - 06.00

 

Moravská Ostrava a Přívoz

 

Mariánské Hory a Hulváky

 

Slezská Ostrava

 

Ostrava-Jih

 

Ostrava v plamenech

srpen, 2 noci

Vítkovice

Vítkovice

z pátku na sobotu a ze soboty na neděli        00.00-06.00

 

Moravská Ostrava a Přívoz

 

Mariánské Hory a Hulváky

 

Slezská Ostrava

 

Ostrava-Jih

 

 

  

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

Mgr. Michal Mariánek v.r.

náměstek primátora

 

 

Příloha k OZV č. 5/2017, o nočním klidu ke stažení zde