Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

Tisk

Zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005,  č. 16/2006,  č. 13/2007, č. 10/2009,  č. 5/2010,  č. 20/2013,  č. 9/2014 a č. 11/2015.

 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání  dne  31.1.2018 usnesením č. 2077/ZM1418/32 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

 

v článku 2

text týkající se městského obvodu Poruba nově zní takto:

 

„Poruba

Školskými obvody základních škol jsou níže uvedené ulice, náměstí a nábřeží na území městského obvodu Poruba. Jsou-li ulice či náměstí specifikovány čísly budov, jde o čísla popisná. Následují-li však bezprostředně za lomítky další čísla, jedná se o čísla orientační, která jsou uvedena pouze v těch případech, kdy více vchodů téže budovy má jen jedno číslo popisné.

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

17. listopadu 203, 593 – 600, 638, 639, 641 – 646

Alšova 521 – 525, 573 – 577

Budovatelská

Čs. exilu

Dělnická 290 – 292, 299 – 304, 311 – 313, 318 – 321, 383 – 386

Drobná

Gustava Klimenta

Hradčanská

K Myslivně

K Záhumenici

Ke Skalce

Klimkovická

Komenského

Loučky

Matěje Kopeckého

Na Návsi

nábřeží SPB

náměstí Boženy Němcové

náměstí Jana Nerudy

náměstí Vítězslava Nováka

Pod Nemocnicí

Porubská 314 – 317, 330 – 345, 378 – 381, 673, 674

Rekreační

Schovaná

Splavní

Studentská

Turistická

U Oblouku

Urxova

V Zahradách

Višňová

Vřesinská

Výletní

Záhumenní

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

17. listopadu 676, 677

Alšova 526-528, 578-580

Alšovo náměstí

Bohuslava Martinů 714 – 723

Dělnická 388 – 396

Havanská 733 – 738

Havlíčkovo náměstí 724 – 732, 739, 740

Hlavní třída 557 – 568, 583 – 592, 678 – 687, 695 – 707

Porubská 346 – 377, 549 – 555, 708, 709, 832

Školní

 

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

17. listopadu 744 – 753, 768/68, 768/68A

Bohuslava Martinů 805 – 807, 810 – 815, 817

Dělnická 397 – 405

Dvorní

Havanská 776, 778, 779, 783/5, 785, 786

Havlíčkovo náměstí 741, 780 – 783, 794 – 797, 808, 809

Hlavní třída 1016 – 1035

Jindřicha Plachty

Opavská 768/95 – 768/101, 773 – 775, 787 – 789, 802 – 804, 818 – 823

Opletalova

Pionýrů

Porubská 824 – 826, 831, 1012 – 1015

Skautská 420 – 435

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace

Čkalovova 848 – 851, 860 – 863, 879 – 885, 916, 917, 933, 934

Dělnická 293 – 298, 305 – 310, 322 – 325, 407 – 410

Dětská

Hlavní třída 838 – 843, 853 – 855, 867 – 875, 1027, 1030 – 1035

Liptaňské náměstí 876 – 878

Nálepkova

Nálepkovo náměstí

Nezvalovo náměstí

Opavská 956 – 962, 983 – 988, 1008 – 1011, 1110

Panelová

Pionýrů

Porubská 713, 943-947

Resslova 1036 – 1042, 1077 – 1079

Skautská 326 – 329, 412 – 419, 1043

Spojů

Španielova

Zednická

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Ĺudovíta Štúra 1074,1075

Slepá

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

1. Československého armádního sboru

Bajkalská

Gen. Sochora

Charkovská

Jaselská

Ježkova

Karla Pokorného

Kyjevská

Lvovská

Moyzesova

náměstí Družby

Opavská 1119, 1124 – 1132, 1136 – 1139, 1141 – 1148, 6031 – 6033, 6121 – 6126, 6233/20a

Rabasova

Slavíkova 1197 – 1199, 1389 – 1394, 1745 – 1762

Sokolovská

Spartakovců

U Sportoviště

U Vozovny

Žilinská

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Bulharská

Čkalovova 909 – 913

Francouzská 900 – 905, 1001 – 1007, 6022, 6023

Hlavní třída 893 – 896, 1046-1049, 1111 – 1114

Jilemnického náměstí

Liptaňské náměstí 890

Ľudovíta Štúra 1051 – 1053

Opavská 1008 – 1011

Resslova 1057 – 1059

Stavební

U Soudu

Větrná 1054 – 1056

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace

Alžírská

Francouzská 1066 – 1069, 1091, 1100 – 1103, 6015 – 6019

Hlavní třída 1060 – 1063

Kubánská

Ľudovíta Štúra 1074, 1075

Maďarská

Mongolská

Polská

Příčná

Řecká

Slepá

Ukrajinská

Větrná 1070 – 1073, 1086 – 1090, 6197

Vietnamská    

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Badatelů

Heyrovského

Jana Šoupala

Jasmínová

Jiřinková

Kosmická

náměstí Václava Vacka 1671 – 1675, 6044, 6045

Podroužkova 6046 – 6049

Svojsíkova

U školky

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Ivana Sekaniny

Jana Ziky

Jedlová

Karola Šmidkeho

Ludvíka Podéště

Miroslava Bajera

náměstí Antonie Bejdové

Otakara Jeremiáše

Oty Synka

Zdeňka Štěpánka

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Aleše Hrdličky

Josefa Skupy

Marie Majerové

Na Robinsonce

Podroužkova 1651 – 1662, 1676 – 1690

Průběžná 1719 – 1721

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace

17. listopadu 4473, 4474

Bedřicha Nikodéma 4476 – 4478, 4481 – 4483

Františka Čechury

Josefa Valčíka

Marty Krásové

Opavská 4472

Pavlouskova

Plk. Rajmunda Prchaly

Slavíkova 4400 – 4409, 4419 – 4428

Vincence Makovského

 

 

 

 

 

Článek 2

 

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.3.2018.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

  

 

Ing. Vladimír Cigánek v.r.

náměstek primátora