Obecně závazná vyhláška č. 13/2004

Tisk

ZRUŠENO

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy

Zastupitelstvo města se usneslo dne 15. 12. 2004 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) a s ohledem na ustanovení § 10 a § 134 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Článek 1

Účelem této obecně závazné vyhlášky je vymezení školských obvodů spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy.

 
Článek 2

Statutární město Ostrava vymezuje v jednotlivých městských obvodech, které jsou zřizovateli základních škol, tyto školské obvody spádových škol:

Hošťálkovice
Základní škola, Ostrava - Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace území městského obvodu Hošťálkovice a jde-li o žáky 6.-9. ročníku s trvalým pobytem v městském obvodu Lhotka, také území tohoto městského obvodu

Hrabová
Základní škola, Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace území městského obvodu Hrabová

Krásné Pole
Základní škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336 území městského obvodu Krásné Pole

Lhotka
Základní škola Ostrava - Lhotka, Těsnohlídkova 99, příspěvková organizace území městského obvodu Lhotka, jde-li o žáky 1.-5. ročníku základní školy s trvalým pobytem v tomto městském obvodu

Mariánské Hory a Hulváky
Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace níže uvedené ulice a náměstí na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky:
Baarova
Čelakovského
Dr. Maye
Emila Filly
Grmelova
Gen. Janka
Gen. Hrušky
Hudební
Hynaisova
Jiřího Trnky
Kalvodova
Klicperova
Korunní
Lomená
Ludmilina
Mariánské náměstí
Mariánskohorská
Marie Pujmanové
Novinářská
Olivova
Pflegrova
Podlahova
Pražákova
Přemyslovců - lichá orientační čísla budov
Raisova
Stojanovo náměstí
Strmá
Sušilova
Šimáčkova
Tvorkovských
U Dvoru
Závišova
28. října - orientační čísla budov 178 - 198
Základní škola Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14, příspěvková organizace
všechny ostatní ulice, případně orientační čísla budov, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Michálkovice
Základní škola Ostrava - Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace území městského obvodu Michálkovice

Moravská Ostrava a Přívoz
Školským obvodem všech spádových škol zřizovaných městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz je území tohoto městského obvodu.

Nová Bělá
Základní škola Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 389
území městského obvodu Nová Bělá, jde-li o žáky 1. - 5. ročníku základní školy s trvalým pobytem v tomto městském obvodu

Ostrava - Jih
Školským obvodem všech spádových škol zřizovaných městským obvodem Ostrava - Jih je území tohoto městského obvodu.

Petřkovice
Základní škola Ostrava - Petřkovice
území městského obvodu Petřkovice

Polanka nad Odrou
Základní škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace
území městského obvodu Polanka nad Odrou

Poruba
Spádovými obvody jednotlivých základních škol jsou níže uvedené ulice, náměstí a nábřeží na území městského obvodu Poruba. Jsou-li ulice či náměstí specifikovány čísly budov, jde o čísla popisná. Následují-li však bezprostředně za lomítky další čísla, jedná se o čísla orientační, která jsou uvedena pouze v těch případech, kdy
více vchodů téže budovy má jen jedno číslo popisné.
Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Bulharská
Alžírská
Kubánská
Polská
Mongolská 1427-1432
Francouzská 6022, 6023
Základní škola, Ostrava - Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace.
Stavební
Panelová
Zednická
Španielova
Jilemnického náměstí
Nálepkova
Nálepkovo náměstí
Dětská
Čkalovova
Liptaňské náměstí
Nezvalovo náměstí
Spojů
Francouzská 900-905, 1001-1007
Opavská 956-962, 983-988, 1008-1011, 1110
Hlavní třída 838-843, 853-855, 867-875, 893-896, 1111-1114
Porubská 713, 943-947
Základní škola, Ostrava - Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace
Aleše Hrdličky
Josefa Skupy
Marie Majerové
Na Robinsonce
Průběžná 1719-1721
Podroužkova 1651-1662, 1676-1690
Základní škola, Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
K Myslivně
Ke Skalce
Pod Nemocnicí
Rekreační
V Zahradách
Záhumenní
Višňová
K Záhumenici
Na Návsi
Vřesinská
Klimkovická
Splavní
Hradčanská
Loučky
Schovaná
Studentská
nábřeží Svazu protifašistických bojovníků
náměstí Vítězslava Nováka
Urxova
Gustava Klimenta
Budovatelská
Čs. exilu
Matěje Kopeckého
náměstí Boženy Němcové
náměstí Jana Nerudy
Komenského
U Oblouku 501/7-501/11, 511
Alšova 521-525, 573-577
17. listopadu 203, 593-600, 638, 639, 641-646
Porubská 330-333, 342-349, 370-377, 549-555, 673, 674
Základní škola, Ostrava - Poruba, K. Pokorného 1284, příspěvková organizace
Bajkalská
Charkovská
náměstí Družby 1234-1239
Gen. Sochora 1240-1243 1260-1268, 1276-1282, 1763
Opavská 1119, 6031-6033, 6121-6126
Sokolovská 1248-1252, 1315, 1316, 1324-1330
Karla Pokorného 1284-1299, 1399-1411
Žilinská 1304-1311, 1317-1320
1. československého armádního sboru 1302, 1303
Lvovská 1558-1560
Základní škola, Ostrava - Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace
Jaselská
Rabasova
Spartakovců
U Sportoviště
Kyjevská
U Vozovny
Ježkova
Moyzesova
Slavíkova 1197-1199, 1389-1394, 1745-1762
Gen. Sochora 1200-1208
Opavská 1124-1132, 1136-1139, 1141-1148
náměstí Družby 1209-1215
Sokolovská 1133-1135, 1172-1190, 1193-1195, 1217-1223, 1331, 1334-1342
Karla Pokorného 1347-1355, 1362-1371, 1382, 1396, 1550-1554, 1793
Žilinská 1356-1361, 1374-1377
1. československého armádního sboru 1372, 1373, 1555-1557
Základní škola, Ostrava - Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace
Opletalova
Pionýrů
Dvorní
Jindřicha Plachty
Porubská 824-827, 831
Bohuslava Martinů 805-807, 810-815, 817
Havanská 776, 778, 779, 783/5, 785, 786
Havlíčkovo náměstí 741, 780-783, 794-797, 808, 809
17. listopadu 744 - 753, 768/68, 768/68A
Opavská 768/95-768/101, 773-775, 787-789, 802-804, 818-823
Základní škola, Ostrava - Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
Školní
Alšovo náměstí
Alšova 526-528, 578-580
Havanská 733-738
Porubská 708, 709, 832
Bohuslava Martinů 714-723
Havlíčkovo náměstí 724-732, 739, 740
17. listopadu 676, 677
Hlavní třída 557-569, 583-592, 678-687, 695-707
Základní škola, Ostrava - Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace
Zdeňka Štěpánka
náměstí Antonie Bejdové
Ivana Sekaniny
Miroslava Bajera
Karola Šmidkeho
Oty Synka
Jana Ziky
Jedlová
Ludvíka Podéště
Otakara Jeremiáše
Základní škola, Ostrava - Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace
Badatelů
Heyrovského
Kosmická
Jasmínová
Jiřinková
U Školky
Svojsíkova
Jana Šoupala
Podroužkova 6046-6049
náměstí Václava Vacka 1671-1675, 6044, 6045
Základní škola, Ostrava - Poruba, L. Štúra 1085, příspěvková organizace
Příčná
Slepá
Větrná
Ľudovíta Štúra
Resslova
Skautská
Dělnická
U Oblouku 500, 501/2-501/6
Francouzská 1066-1069, 1091, 1100-1103, 6015-6019
Hlavní třída 1016-1035, 1046-1049, 1060-1063
Porubská 314-317, 334-341, 350-365, 378-381, 1012-1015
Základní škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
Maďarská
Řecká
Ukrajinská
Vietnamská
Mongolská 1464-1470, 1474
Základní škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace
Vincence Makovského
Josefa Valčíka
Marty Krásové
Pavlouskova
Františka Čechury
Plk. Rajmunda Prchaly
Slavíkova 4400-4409, 4419-4428
Opavská 4472
17. listopadu 4473, 4474
Bedřicha Nikodema 4476-4478, 4481-4483

Proskovice
Základní škola Ostrava - Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace
území městského obvodu Proskovice, jde-li o žáky 1. - 5. ročníku základní školy s
trvalým pobytem v tomto městském obvodu

Radvanice a Bartovice
Základní škola Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55
níže uvedené ulice na území městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Báňská
Bátorova
Čapkova - lichá orientační čísla budov
Čechovova
Dopravní
Dvořáčkova
Frankevičova
Hranečník
Hraniční
Hutní
Hvězdná
Chodounského
Kozácká
Krušinova
Křístkova
Křivecká
Kubečkova
Lihovarská
Linkova
Lučinská
Ludvíkova (od křižovatky s ul. Šmídovou směr ul. Fryštátská)
Na Kopci
Na Odbočce
Na Sedmém
Na Svahu
Paculova
Pastrňákova
Pátova
Pikartská
Poláškova
Pošepného
Pulkavova
Ráčkova
Radvanická
Světlá
Šmídova
Těšínská (od ul. Čapkovy po ul. Hranečník)
Trnkovecká
Turgeněvova
U Lípy
U Rybníka
U Stavisek
Úvozní
V Osadě
Výzkumná
Za Hostincem
Za Šachtou
Základní škola Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5
níže uvedené ulice na území městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Artéská
Bendova
Bučinská
Budovcova
Čapkova - sudá orientační čísla budov
Dalimilova
Do Údolí
Durčákova
Haškova
Havláskova
Holešova
Horácká
Hviezdoslavova
Jiskrova
Kálalova
Karvinská
Kobrova
Kopcovecká
Krištofova
Lipinská
Ludvíkova (od křižovatky s ul. Šmídovou směr ul. Těšínská)
Matušínského
Menšíkova
Mikšova
Na Hrázkách
Na Ostří
Na Štěpnici
Nad Hutěmi
Nad Kaplí
Nad Obcí
Návrší
Pod Kaplí
Podlesní
Podvrší
Pražanova
Přední
Radvanova
Revírní
Rohova
Rokycanova
Stařešinská
Ščerbovského
Šporovnická
Táborská
Těšínská (od ul. Maryčky Magdonové po ul. Čapkovu)
Těžní
Tomicova
Třanovského
Třeneckého
U Výhybky
Vardasova
Vrchlického
Zadní
Odloučené pracoviště Bartovická 59 Základní školy Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5
níže uvedené ulice na území městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Bartovická
Bémova
Březová
Dvorová
K Pískovně
K Rybníkům
Ke Studánce
Klaklova
Lejskova
Maryčky Magdonové
Majovského
Mezní
Myslivecká
Na Okraji
Na Pasekách
Na Stezce
Na Výsluní
Nad Lučinou
Nové nádraží
Paškova
Pod Bažantnicí
Pod Březinkou
Pod Tratí
Potoční
Radova
Sousedská
Stranou
Šenovská
Těšínská (ke křižovatce s ul. Maryčky Magdonové)
U Důlňáku
U Lesíka
U Potoka
U Pramenů
U Samoobsluhy
U Statku
Újezdní
Večerkova
Za Ještěrkou
Za Školkou
Zahrádkářů

Slezská Ostrava
Spádovým obvodem všech základních škol zřizovaných městským obvodem Slezská Ostrava je území tohoto městského obvodu.

Stará Bělá
Základní škola Ostrava - Stará Bělá, Junácká 700 - příspěvková organizace území městského obvodu Stará Bělá a jde-li o žáky 6. - 9. ročníku s trvalým pobytem v městských obvodech Nová Bělá a Proskovice, také území těchto městských obvodů

Svinov
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov
území městského obvodu Svinov

Vítkovice
Základní škola Ostrava - Vítkovice, nám. Jiřího z Poděbrad 26
níže uvedené ulice a náměstí na území městského obvodu Vítkovice:
Barbořina
Bivojova
Dušní
Erbenova
Floriánova
Halasova
Chodská
Jeremenkova
Kovářská
Kotěrova
Kutuzovova
Lidická
Meziuliční
Mírová
Místecká
Na Obvodu
náměstí Jiřího z Poděbrad
Nerudova
Obránců míru
Obytná
Ocelářská
Okružní
Prokopa Velikého
Přerušená
Rudná
Ryskova
Sirotčí
Starobní
Středulinského
Šalounova
Ševčenkova
Tavičská
Tržní
U Nádraží
Urbančíkova
Uzavřená
Věžní
V Sadě
Výstavní
Zalužanského
Zengrova
Základní škola Ostrava - Vítkovice, Rostislavova 7
níže uvedené ulice na území městského obvodu Vítkovice:
Dehtová
Franklinova
Holubova
Kotkova
Kořenského
Maixnerova
Mečnikovova
Mostárenská
Palkovského
Pasteurova
Plzeňská
Pohraniční
1. máje
Rostislavova
Ruská
Sovova
Syllabova
Svatoplukova
Štramberská
Thomayerova
U Cementárny
Vrázova
Závodní

 
Článek 3

Spádovým obvodem všech základních škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy je území města, jde-li o žáky s trvalým pobytem v městských obvodech, které nejsou zřizovateli základní školy.

 
Článek 4

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1/1999, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2000, o stanovení spádových obvodů pro plnění povinné školní docházky v základních školách.

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.

 
Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

Ing. Zbyněk Pražák, v.r.
náměstek primátora