Obecně závazná vyhláška č. 10/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 10/2022, Statut města Ostravy


Statut města Ostravy


Doložka účinnosti:  nabude účinnosti dne 1.9.2022