Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2012,

o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku