Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti (13 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

zpracovává stanoviska k materiálům pro jednání rady města ve svěřených oblastech a předkládá náměty k projednání v radě města,

b)

průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti sociální péče, zdravotnictví, protidrogové prevence a prevence kriminality,

c)

seznamuje se s hospodařením organizací zřízenými statutárním městem Ostrava a předkládá podněty k jejich činnosti,

d)

seznamuje se s novými legislativními normami a s novými trendy zajištění péče, pomoci a prevence ve svěřených oblastech v tuzemsku i v zahraničí,

e)

je iniciátorem a spolutvůrcem koncepčních materiálů ve svěřených oblastech,

f)

projednává návrhy témat a návrhy zásad pro poskytování účelových dotací v oblasti sociální péče, zdravotnictví, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality,

g)

doporučuje radě města návrhy na poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče, zdravotnictví, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality,

h)

členové komise se zapojují do pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava.

II. Kontrolní funkce

a)

v rozsahu stanoveném radou města,

b)

účastní se hodnocení činnosti a hospodaření organizací zřízenými statutárním městem Ostrava ve svěřených oblastech,

c)

monitoruje využití poskytnutých účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče, zdravotnictví, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality.

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu.
  

předseda:
 
 Mgr. Michal Mariánek, MBA, člen ZM

členové: 

Ing. Vít Macháček, člen ZM
MUDr. Tomáš Málek, člen ZM
Bc. Margareta Michopulu, členka ZM
MUDr. Bc. Ondřej Němeček, MBA, člen ZM
Bc. Radana Zapletalová, členka ZM
doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Bc. Jana Hellerová
MUD. Jana Konečná Sílová
Martina Slušná
Mgr. Alena Pataky
Mgr. Dominik Plíhal
Bc. Martin Pražák, DiS.