Komise právní (13 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

 

II. Kontrolní funkce

a)


III. Organizační záležitosti

a) organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor legislativní a právní magistrátu 

  

IV. Oprávnění

 


předseda: 
 JUDr. Josef Babka, člen ZM

 

členové: 

Mgr. Radim  Babinec, člen ZM
Mgr. Michal  Hořínek, člen ZM
Richard Vereš, člen ZM
Mgr. Denisa Belošovicová
Mgr. Petra Brodová, MPA
Mgr. Tomáš Gurecký
Mgr. Petr Hradil
Mgr. Petr Kausta
Mgr. Jiří Klega
Mgr. Petr Kuś
Mgr. Renata Kolková, MPA
Mgr. Oto Fait