Odbor platový a personální

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599443154
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Řeší:

Odbor zabezpečuje realizaci platové politiky zaměstnavatele a řešení pracovněprávních záležitostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy zaměstnavatele. Zajišťuje vedení personální a platové agendy zaměstnanců města Ostravy (s výjimkou zaměstnanců zařazených do Městské policie Ostrava a do úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Jih, Poruba a Slezská Ostrava) včetně odvodů daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Obdobné úkoly plní vůči členům zastupitelstva města a městských obvodů. Organizuje výběrová řízení na obsazení volných míst v rámci Magistrátu města Ostravy. Zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců.

Úřední hodiny

Pondělí od 8.00 do 11.30 hodin  od 12.30 do 17.00 hodin
Středa od 8.00 do 11.30 hodin od 12.30 do 17.00 hodin
Čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin od 12.30 do 16.00 hodin

Kontakty

Ilona Václavková
sekretariát, dílčí platové a personální agendy