Kontaktní seznam SMO

Hledat v adresáři

Výsledky vyhledávání

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Jméno
Pozice
Spec. Telefonní číslo Číslo kanceláře/budova

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
+420 599443800 144 / MMO Nová radnice (budova NR)

asistentka vedoucího odboru, dílčí agendy v oblasti sociální ochrany
+420 599443801 144 / MMO Nová radnice (budova NR)

MMO Nová radnice (budova NR)

+420 599443858 188 / MMO Nová radnice (budova NR)

právník
+420 599443803 143 / MMO Nová radnice (budova NR)

metodik v oblasti sociálního bydlení
+420 599443861 258 / MMO Nová radnice (budova NR)

+420 599444230 505 / Diagnostické centrum

koordinátor a administrátor projektů
+420 599442272 382 / MMO Nová radnice (budova NR)

manažer projektů
+420 599443870 382 / MMO Nová radnice (budova NR)

manažer projektů
+420 599443822 382 / MMO Nová radnice (budova NR)

oddělení sociálně právní ochrany dětí

Jméno
Pozice
Spec. Telefonní číslo Číslo kanceláře/budova

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
+420 599443814 178 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443864 174 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443873 171 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443808 182 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599943816 181 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443826 171 / MMO Nová radnice (budova NR)

metodik v oblasti SPOD
+420 599443832 173 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443813 175 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443869 176 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443833 182 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443830 181 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443843 172 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443838 174 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
171 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443829 183 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443841 180 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443831 183 / MMO Nová radnice (budova NR)

metodik v oblasti SPOD
+420 599443834 141 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443842 183 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443873 171 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443824 141 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443866 174 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443865 176 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník pro výkon dohod o pěstounské péči
+420 599443815 183A / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443835 179 / MMO Nová radnice (budova NR)

metodik v oblasti SPOD
+420 599443839 177 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443827 176 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443840 180 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti SPOD
+420 599443829 183 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník pro výkon dohod o pěstounské péči
+420 599443809 181 / MMO Nová radnice (budova NR)

oddělení sociálních služeb

Jméno
Pozice
Spec. Telefonní číslo Číslo kanceláře/budova

vedoucí oddělení sociálních služeb
+420 599443825 189 / MMO Nová radnice (budova NR)

koordinátor sociálního začleňování
+420 599443855 192 / MMO Nová radnice (budova NR)

specialista dotačních programů a podpor
+420 599443867 187 / MMO Nová radnice (budova NR)

metodik v oblasti sociálních služeb
+420 599443823 190 / MMO Nová radnice (budova NR)

specialista dotačních programů a podpor
+420 599443860 187 / MMO Nová radnice (budova NR)

specialista dotačních programů a podpor
+420 599443820 185 / MMO Nová radnice (budova NR)

manažer prevence kriminality
+420 599443858 188 / MMO Nová radnice (budova NR)

186 / MMO Nová radnice (budova NR)

+420 727867770 192 / MMO Nová radnice (budova NR)

specialista dotačních programů a podpor
+420 599443875 187 / MMO Nová radnice (budova NR)

metodik v oblasti sociálních služeb
+420 599443823 190 / MMO Nová radnice (budova NR)

specialista dotačních programů a podpor
+420 599443819 185 / MMO Nová radnice (budova NR)

referent pro analytickou činnost a prezentaci sociálních služeb
+420 599443817 186 / MMO Nová radnice (budova NR)

koordinátor sociálního začleňování
+420 599443854 192 / MMO Nová radnice (budova NR)

specialista dotačních programů a podpor
+420 599443820 185 / MMO Nová radnice (budova NR)

koordinátor plánování sociálních služeb
+420 599443818 186 / MMO Nová radnice (budova NR)

oddělení ekonomické

Jméno
Pozice
Spec. Telefonní číslo Číslo kanceláře/budova

vedoucí oddělení ekonomického
+420 599443810 147 / MMO Nová radnice (budova NR)

ekonom - kontrolor
+420 599443802 142 / MMO Nová radnice (budova NR)

referent pro koordinaci a realizaci investic
+420 599443482 145 / MMO Nová radnice (budova NR)

referent na úseku zdravotnictví
+420 599443856 142 / MMO Nová radnice (budova NR)

ekonom - kontrolor
+420 599443837 146 / MMO Nová radnice (budova NR)

ekonom
+420 599443836 146 / MMO Nová radnice (budova NR)

ekonom
+420 599443857 145 / MMO Nová radnice (budova NR)

ekonom
+420 599443812 145 / MMO Nová radnice (budova NR)

ekonom - kontrolor
+420 599443811 143 / MMO Nová radnice (budova NR)

oddělení sociální práce a metodiky

Jméno
Pozice
Spec. Telefonní číslo Číslo kanceláře/budova

vedoucí oddělení sociální práce a metodiky
+420 599443844 260 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník
+420 599443852 261 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti bydlení (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444232 506 / Diagnostické centrum

sociální pracovník v oblasti bydlení (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444235 512 / Diagnostické centrum

koordinátor v oblasti sociální práce
+420 599443868 258 / MMO Nová radnice (budova NR)

metodik v oblasti sociální ochrany
+420 599443845 258 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník
+420 599443847 262 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník
+420 599443853 262 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník
+420 599443848 262 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník
+420 599443850 261 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti bydlení (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444232 506 / Diagnostické centrum

sociální pracovník
+420 599443851 261 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník místa prvního kontaktu
+420 599443821 51 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti bydlení (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444235 512 / Diagnostické centrum

sociální pracovník v oblasti bydlení - agenda žádostí (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444231 508 / Diagnostické centrum

sociální pracovník
+420 599443849 261 / MMO Nová radnice (budova NR)

soc. pracovník v oblasti bydlení -koordinace přímé podpory (projekt Soc. bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444231 508 / Diagnostické centrum

sociální pracovník v oblasti bydlení (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444234 505 / Diagnostické centrum

sociální pracovník místa prvního kontaktu
+420 599443821 51 / MMO Nová radnice (budova NR)

sociální pracovník v oblasti bydlení (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)
+420 599444234 505 / Diagnostické centrum
Budovy:
  • Diagnostické centrum - Sokolská 1925/49 70200
  • MMO Nová radnice (budova NR) - Prokešovo náměstí 8 70200