Kvartální zprávy o cestovním ruchu v TO Ostravsko

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

Logo ROP

Cestovní ruch – 2. čtvrtletí 2013[1]

Z informací ČSÚ…

Celorepublikově klesl ve 2. čtvrtletí tohoto roku počet příjezdů o 1,3%, počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních o 4%. Na tomto trendu má podíl především meziročně nižší počet domácích návštěvníků i jejich přenocování. Celkově přijelo do ČR 3,5 milionu hostů, kteří učinili 9,4 milionu přenocování.

V Moravskoslezském kraji se ve druhém čtvrtletí 2013 ubytovalo 152 140 turistů (meziročně o 0,5% méně), kteří zde strávili 396 845 nocí (téměř o 6% méně). Výrazný podíl na poklesu počtu strávených nocí v Moravskoslezském kraji, přitom mají domácí návštěvníci (pokles o 12,5%), naopak výrazný nárůst zaznamenali zahraniční hosté, u nichž počet přenocování vzrostl o víc než 23%.

Turistická oblast (TO) Ostravsko[2] klesající republikovou i krajskou tendenci hostů ani přenocování nekopíruje. Naopak, v obou ukazatelích došlo k meziročnímu nárůstu. Celkem přijelo do TO Ostravsko 51 331 hostů (nárůst o 8,5%), kteří zde strávili 138 338 nocí (meziročně o 12,6% více). Na tomto růstu se podíleli jak domácí, tak zahraniční návštěvníci. Hostů z ČR přijelo o 6% více (31 490) a strávili zde o 4% nocí víc (89 255), než ve stejném období loňského roku. U hostů ze zahraničí jsou nárůsty ještě vyšší – počet příjezdů o 12,7% (19 841) a přenocování o 32% (49 083). Prodloužila se i celková doba pobytu – z 2,6 na 2,7 nocí.

První pětici nejpočetnějších zahraničních návštěvníků tvořili tradičně Poláci (3 444), Slováci (2 841), Rusové (2 195), kteří předstihli hosty z Německa (1 882) a Italové (791). Co do počtu strávených nocí se přitom nejdéle zdrželi Italové (2,7 nocí), následují Němci (2,32 nocí), Poláci (2,05 nocí), Slováci (1,73 nocí) a Rusové (1,39 nocí). Průměrně cizinci na Ostravsku strávili 2,47 nocí, oproti loňským 2,11 ve stejném období.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2. čtvrtletí 2012[3]

47 286

122 817

17 599

37 160

2. čtvrtletí 2013

 51 331

138 338

19 841

49 083

Tab. 1:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování                     Zahraniční hosté a jejich přenocování 
v TO Ostravsko v 2. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013

MSK

Hosté celkově

Přenocování celkem

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2. čtvrtletí 2012[4]

152 855

421 854

34 543

77 126

2. čtvrtletí 2013

152 140

396 845

37 297

95 109

Tab. 2:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování                     Zahraniční hosté a jejich přenocování
v MSK v 2. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru080713.doc

Údaje za 2. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v dubnu 2014.

[2] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom

[3] Jedná se o definitivní údaje ČSÚ za 2. čtvrtletí roku 2012.

[4] Jedná se o definitivní údaje ČSÚ za 2. čtvrtletí roku 2012.


Cestovní ruch – 1. čtvrtletí 2013[1]

Z informací ČSÚ…

Zimní sezóna a kalendářní počátek jara byly pro cestovní ruch v celé České republice úspěšné. Opět došlo k meziročnímu růstu počtu návštěvníků (o 3,2%) i jejich přenocování (o 2,5%). Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo 2,6 milionu hostů, kteří učinili 7,8 milionu přenocování.

Celorepublikový úbytek ale pocítila lázeňská zařízení, kterým přijelo o 11,7% hostů méně. Na tom se podepsal propad domácí klientely, jejíž návštěvnost lázní klesla o 26,1%.

Vývoj v turistické oblasti Ostravsko měl poprvé za období poslední 3 roky, kdy tato data destinační management monitoruje, mírně klesající tendenci. Údaje za další čtvrtletí ukáží, zda se jedná o ojedinělý výkyv daný ročním obdobím, nebo o dlouhodobější trend.

Celkový počet hostů poklesl o 7%, z toho počet zahraničních návštěvníků o 3%. Tito hosté zde ale strávili v meziročním srovnání delší dobu, konkrétně domácí hosté 2,75 nocí a zahraniční přes 2,5 nocí.

Ze zahraničních návštěvníků byli nejpočetnější Slováci (2 460), Poláci (1 962) a Němci (1 473), do pětice nejpočetnějších patří také Italové (1 244) a Rusové (879). Nejdéle se zdrží Poláci a Němci (2,3 noci), následují Slováci a Italové (2 noci), Rusové zde stráví průměrně 1,65 nocí.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

1. čtvrtletí 2012[2]

45 266

117 007

13 954

34 426

1. čtvrtletí 2013

 42 223

113 047

13 533

34 052

Tab. 1:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování                     Zahraniční hosté a jejich přenocování v TO Ostravsko v 1. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013

 

Moravskoslezský kraj si mírně pohoršil v celkovém počtu hostů domácích i zahraničních, který je nepatrně nižší. Ovšem i nižší počet zahraničních návštěvníků průměrně v kraji zůstal delší dobu, právě u této skupiny se ukazatel přenocování zvedl z 2,5 nocí na 2,65 nocí.

MSK

Hosté celkově

Přenocování celkem

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

1. čtvrtletí 2012

138 062

411 797

26 156

65 648

1. čtvrtletí 2013

137 951

401 590

25 153

66 865

Tab. 2:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování                     Zahraniční hosté a jejich přenocování v MSK v 1. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013

atraktivit v turistické oblasti Ostravsko výrazně meziročně stoupla návštěvnost v Ostravském muzeu, a to na více, než dvojnásobných 4 103 návštěvníků.

Nejnavštěvovanější akcí prvního čtvrtletí 2013 byl koncert kapely Kryštof, který vidělo v ČEZ Aréně téměř 11tis. lidí.

[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru050913.doc

Údaje za 1. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v dubnu 2014.

[2] Jedná se o definitivní údaje ČSÚ za všechna čtvrtletí roku 2012.

 

Cestovní ruch v turistické oblasti Ostravsko - 4. čtvrtletí 2012, shrnutí roku 2012

V celorepublikovém měřítku se dle informací ČSÚ meziroční počet hostů ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšil o 4,7%, počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních přitom vzrostl o 3,1%. Do celé ČR přijelo celkově ve sledovaném období 2,8 milionů hostů, kteří učinili 7,4 milionu přenocování.

V turistické oblasti Ostravsko (Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Horní Lhota, Dolní Lhota, Velká Polom, Čavisov) došlo k mírnému meziročnímu nárůstu hostů. Výraznější byl přitom růst počtu cizinců, který představoval 8% při téměř stejném počtu průměrně strávených nocí (2,45 nocí). Z celkového počtu 44 126 hostů se jich, dle informací ČSÚ, ubytovalo 21 537 v 4 hvězdičkových hotelech.

K nejpočetnějším skupinám zahraničních hostů patří Slováci (2 826, přenocování 2,3 nocí), Poláci (2 456, 1,8 nocí), Němci (1 531, 2,1 nocí) a Rusové (1 274, 1,5 nocí), na pátém místě jsou pak s větším odstupem Italové, kteří zde ale strávili nejdelší dobu (662, 2,7 nocí).

Za Moravskoslezský kraj je patrný růst návštěvníků, kteří zde ale stráví nepatrně méně času, a to 2,6 nocí (oproti 2,8 v posledním čtvrtletí 2011). Pozitivní je však počet nocí strávených v MSK u nerezidentů. Zahraniční hosté totiž v Moravskoslezském kraji strávili průměrně 2,65 nocí (oproti 2,5 v posledním čtvrtletí 2011).

TO OstravskoHosté celkověPřenocování celkověZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
4. čtvrtletí 2011

43 891

113 820

14 130

35 066

4. čtvrtletí 2012

44 126 

113 563

15 310

37 543

Tab. 1:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování              Zahraniční hosté a jejich přenocování        

 v TO Ostravsko v 4. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

MSKHosté celkověPřenocování celkemZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
4. čtvrtletí 2011

120 180

341 434

24 266

60 423

4. čtvrtletí 2012

125 019

329 684

27 238

72 347

Tab. 2:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování              Zahraniční hosté a jejich přenocování              

v MSK v 4. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

Rok 2012 - shrnutí 

Z dat ČSÚ vyplývá, že ve srovnání s rokem 2011 se počet hostů v TO Ostravsko zvýšil o více než 9% (o 16 210) a počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 7,5% (36 415). Obdobně rychle jako v roce 2011 pak i v roce minulém rostl počet zahraničních hostů (meziroční nárůst o 18%, tj. 10 528) a jejich přenocování (o 16%, tj. o 22 342). Počet strávených nocí se přitom téměř nezměnil, za rok 2012 činí 2,75 nocí celkově u všech hostů a 2,36 nocí u cizinců.

TO OstravskoHosté celkověPřenocování celkemZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
2010

150 667

431 222

49 073

119 249

2011

172 924

484 846

58 826

141 818

2012 189 134 521 261 69 354 164 160

Tab. 3:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování              Zahraniční hosté a jejich přenocování            
v TO Ostravsko v letech 2010, 2011 a 2012

 

Cestovní ruch – 3. čtvrtletí 2012

Uplynulá letní sezóna byla dle dat ČSÚ z hlediska cestovního ruchu, počtu návštěvníků a jimi učiněných přenocování velice úspěšná. Platí to pro celou Českou republiku, Moravskoslezský kraj a především turistickou oblast Ostravsko.

V turistické oblasti Ostravsko meziročně vzrostl počet hostů o 3700, což představuje více než 8%. Zatímco ve stejném období minulého roku zde strávili průměrně 3,1 nocí, v uplynulém čtvrtletí to bylo přes 2,9 nocí. Po dlouhé době se také změnilo pořadí tří zdrojových zemí, odkud k nám přijíždí nejvíc hostů. Z této trojice vypadli Němci a nově se objevili Rusové, kteří byli s celkovým počtem 3 374 nejčastějšími cizinci v TO Ostravsko. Strávili zde ale průměrně pouze necelých 1,5 nocí, zatímco druzí nejpočetnější, Slováci, 2,7 nocí a třetí Poláci přes 1,8 nocí. Celkově se počet cizinců v TO Ostravsko meziročně zvýšil o víc než 5 tisíc (tj. 30%), přičemž i průměrný počet strávených nocí je mírně vyšší, a to téměř 2,5 noci oproti 2,3 nocím ve stejném období loňského roku.

V celorepublikovém měřítku přijelo meziročně o 10% víc hostů, celkově 4,9 milionů, přičemž údaj 15,3 milionů přenocování je o 7,8% vyšší než ve stejném období loňského roku. 

Výraznější nárůst návštěvnosti, s počtem hostů o 13,2% vyšším oproti stejnému období loňského roku, zaznamenal také Moravskoslezský kraj (celkem tedy 200 152, tj. téměř o 23,5 tis. víc než vloni). Patří také do trojice krajů s nejvyšším meziročním růstem přenocování v ubytovacích zařízeních. Zvýšení o 15,9% znamená výsledek 727 150 přenocování, přičemž markantně stoupl počet přenocování zahraničních hostů, více než dvojnásobně, na 185 620.

Z jednotlivých atraktivit, zaznamenal zajímavý meziroční nárůst počet cizinců na Dole Michal. Zatímco ve stejném období 2011 za touto unikátní památkou našlo cestu 51 cizinců, letos jich bylo už 355. Alexandr Zaspal, správce objektu, který patří pod NPÚ, to vysvětluje hlavně zvýšeným počtem návštěvníků z Polska, především z řad studentů.

TO OstravskoHosté celkověPřenocování celkověZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
3. čtvrtletí 2011

45 710

142 163

16 578

40 899

3. čtvrtletí 2012

49 408

145 665

21 665

49 839

Tab. 1:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování              Zahraniční hosté a jejich přenocování        

 v TO Ostravsko v 3. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

MSKHosté celkověPřenocování celkemZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
3. čtvrtletí 2011

176 774

627 313

34 162

90 630

3. čtvrtletí 2012

200 152

727 150

47 833

185 620

Tab. 2:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování              Zahraniční hosté a jejich přenocování              

v MSK v 3. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

 

Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2012

Trend růstu návštěvníků, kteří přijeli do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) byl ve 2. čtvrtletí tohoto roku patrný v rámci turistické oblasti Ostravsko, celé ČR a částečně i Moravskoslezského kraje.

V rámci ČR do všech českých HUZ přijelo v tomto období celkem 3,5 milionu hostů (meziroční nárůst o 1,6%), kteří učinili 9,7 milionu přenocování (nárůst o 0,2%). Zajímavý je přitom fakt, že nejvyšší růst zaznamenaly hotely pětihvězdičkové (6,2%), které také dosáhly nejvyšší obsazenosti pokojů (68%). Největší pokles naopak hotely jednohvězdičkové (1,6%).

V kraji Moravskoslezském vzrostl počet hostů zhruba o 1%, ti ovšem učinili o víc než 2% méně přenocování. Zajímavý je podíl domácích a zahraničních návštěvníků na těchto údajích. Nerezidentů totiž přibylo o 16% a téměř přímo úměrně vzrostl i počet jejich přenocování. Rezidentů naopak přijelo do HUZ v MSK meziročně o 3% méně a počet jejich přenocování klesl o 5,5%.

Do turistické oblasti Ostravsko zavítalo ve 2. čtvrtletí tohoto roku 47 698 návštěvníků, kteří učinili 126 423 přenocování. Z toho nerezidentů bylo téměř 38% z celkového počtu, celkem 18 069 a počet jejich přenocování dosáhl 39 783. Nejpočetnějšími skupinami v TO Ostravsko jsou tradičně Slováci (3 111), Poláci (2 377) a Němci (1 825). Z uvedených údajů také vyplývá počet nocí, které zde obě skupiny strávili. U rezidentů je to 2,9 nocí a u nerezidentů 2,2 noci.
Meziročně tak v počtu všech návštěvníků TO Ostravsko došlo k nárůstu téměř o 4%, z toho u nerezidentů dokonce o 8,7%.

Návštěvnost atraktivit v TO Ostravsko je v porovnání se stejným obdobím minulého roku srovnatelná. Do Dolní oblasti Vítkovice, která oficiálně otevřela své brány k vylepšeným expozicím začátkem května, si vstupenku na prohlídku během prvních tří měsíců zakoupilo 16 609 návštěvníků. Z kulturních akcí tohoto léta musíme zmínit rekordní návštěvnosti festivalu Colours of Ostrava s 31 500 návštěvníky. Ze sportovních akcí uplynulého čtvrtletí zaznamenal vysokou návštěvnost především dubnový Fed Cup s 11 565 fanoušky a Zlatá tretra s 12000 příznivci atletiky.

TO OstravskoHosté celkověPřenocování celkověZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
2. čtvrtletí 2011

45 903

125 582

16 627

38 929

2. čtvrtletí 2012

47 698

126 423

18 069

39 783

Tab. 1:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování              Zahraniční hosté a jejich přenocování        

 v TO Ostravsko v 2. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

MSKHosté celkověPřenocování celkemZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
2. čtvrtletí 2011

151 380

435 991

31 752

73 430

2. čtvrtletí 2012

152 731

426 617

36 868

84 485

Tab. 2:                          Celkový počet hostů a jejich přenocování              Zahraniční hosté a jejich přenocování              

v MSK v 2. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

 

Cestovní ruch – 1. čtvrtletí 2012

Dle údajů Českého statistického úřadu pokračoval i v prvním čtvrtletí tohoto roku trend nárůstu počtu hostů i počtu jejich přenocování. Vzrůstající tendence platí nejen v měřítku celé České republiky, ale i Moravskoslezského kraje a samozřejmě i samotné turistické oblasti Ostravsko.

Počet přenocování v ČR zaznamenal meziroční nárůst o 8,7% na 7,7 miliónů, což zahrnuje navýšení 13% u zahraničních návštěvníků a 4,6% u domácích návštěvníků. Ze zahraničních návštěvníků tvořili nejpočetnější skupinu Němci (271 tis.). Obrovský meziroční nárůst příjezdu Rusů tvořících již druhou nejpočetnější skupinu (37,2%), naznačuje možnosti východních trhů, což je podpořeno také faktem, že mezi 10 zemí, jejichž obyvatelé učinili v ČR nejvyšší počet přenocování, se nově zařadila Ukrajina. Významný je rovněž nárůst Italů (o 26%) a Slováků (o 23,9%). Přibývá i přenocování v pěti- (o 18,3%) a čtyřhvězdičkových (o 12,3%) hotelích na jedné straně a v hotelech jednohvězdičkových (o 21,2%) stejně jako v hotelech typu garni.

V Moravskoslezském kraji výrazně vzrostl počet hostů, a to o 15,2% v porovnání se stejným obdobím minulého roku, na celkových 142 777 (z toho 27 724 nerezidentů a 115 053 rezidentů). Tito návštěvníci učinili celkem 431 545 přenocování, což představuje nárůst o 33,2% u nerezidentů a 2,8% u rezidentů.

I v prvním čtvrtletí roku 2012 pokračoval trend z roku 2011, kdy nejvýraznější podíl na růstu návštěvnosti MSK měla turistická oblast Ostravsko (tu tvoří Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov a Velká Polom). Ve sledovaném období zde zavítalo meziročně o 10 482 (tj. o 28%) návštěvníků více, kteří učinili o 32 329 oproti stejnému období loňského roku. Návštěvníci zde průměrně strávili 2,83 nocí (nárůst z 2,79 nocí). Z cizinců, kterých přijelo o 2 819 meziročně více, byli nejpočetnější Slováci (3 718, tj. 26%), Poláci (1 745, tj. 12%) a Němci (1 525, tj. 11%). Také u cizinců, kteří navštívili TO Ostravsko, byl zaznamenán nárůst jejich přenocování, a to z 2,34 nocí v 1. čtvrtletí 2011 na 2,58 nocí.

Z ostravských atraktivit se výraznému růstu návštěvnosti těší Galerie výtvarného umění v Ostravě, jejíž expozice se během prvních třech měsíců roku 2012 prohlédlo o 11 500 návštěvníků více než ve stejném období loňského roku (celkem tedy 29 700 návštěvníků).

TO OstravskoHostéPřenocování Zahraniční hostéPřenocování
1. čtvrtletí 2011 37 420 103 281 11 491 26 924
1. čtvrtletí 2012 47 902 135 610 14 310 36 995

Tab. 1: Celkový počet hostů a jejich přenocování                                Zahraniční hosté a jejich přenocování
v TO Ostravsko v 1. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

MSKHostéPřenocováníZahraniční hostéPřenocování
1. čtvrtletí 2011 131 630 426 198 22 692 57 649
1. čtvrtletí 2012 142 777 431 545 27 724 71 255

Tab. 2: Celkový počet hostů a jejich přenocování Zahraniční hosté a jejich přenocování
v MSK v 1. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

Podíl TO Ostravsko

HostéZahraniční hosté
na nárůstu návštěvnosti MSK 94% 56%

Tab. 3: Procentuální podíl TO Ostravsko na nárůstu návštěvnosti MSK

 

 

Cestovní ruch – 4. čtvrtletí 2011, shrnutí roku 2011

Z rychlých informací Českého statistického úřadu…

Návštěvnost turistické oblast (TO) Ostravsko ve 4. čtvrtletí roku 2011 odpovídala danému ročnímu období. Meziročně se počet hostů v TO Ostravsko zvýšil, a to o více než 22 tis. (z toho 12,5 tis. tvořili nerezidenti) na celkových 172 924 hostů. Tito hosté učinili téměř o 54 tis. přenocování více, než v roce 2010 (viz. tab. 1).
V minulém čtvrtletí, stejně jako v průběhu celého loňského roku, tvořili nejpočetnější skupiny zahraničních turistů v TO Ostravsko Slováci, Poláci a Němci. Celkový počet cizinců coby turistů zde meziročně vzrostl o 9 750 a úměrně tomu narostl i počet přenocování.

Z turistických atraktivit nelze opomenout rekordní nárůst návštěvnosti ostravské zoologické zahrady, a to meziročně o více než 170 tis. Chybělo velmi málo, aby branou Zoo prošel půlmiliontý návštěvník. Výraznější nárůst zájmu turistů zaznamenal rovněž Landek Park, který navštívilo ve srovnání s rokem 2010 o 28 tis. zájemců více, celkem tedy cca 123 tis. návštěvníků.


HostéPřenocováníZahraniční hostéPřenocování
Celkem v r. 2010 150 667 431 222 49 073 119 249
1. čtvrtletí 2011 37 420 103 281 11 491 26 924
2. čtvrtletí 2011 45 903 125 582 16 627 38 929
3. čtvrtletí 2011 45 710 142 163 16 578 40 899
4. čtvrtletí 2011 43 891 113 820 14 130 35 066
Celkem v r. 2011 172 924 484 846 58 826 141 818

Tab. 1: Celkový počet hostů a jejich přenocování Zahraniční hosté a jejich přenocování
v TO Ostravsko v r. 2010 a v r. 2011

V rámci celého Moravskoslezského kraje křivka návštěvnosti ve 4. čtvrtletí 2011 rovněž kopírovala zimní období. V rámci celého uplynulého roku je zde však jasně viditelný trend zvyšování návštěvnosti, o čemž svědčí celkový počet 563 611 návštěvníků v roce 2011 oproti 527 380 v roce 2010. Znamená to tedy, že na růstu návštěvnosti v Moravskoslezském kraji, který představuje cca 36 tis., se velkou měrou podílí právě TO Ostravsko se svými atraktivitami, které přilákali o již zmíněných 22 tis. návštěvníků navíc ve srovnání s rokem 2010.

V měřítku celé ČR ve 4. čtvrtletí roku 2010 představovali nejpočetnější skupinu tradičně Němci (meziroční nárůst o 2% na 337 tis.). Druhou nejpočetnější skupinu tvořili Rusové, jejichž počet se meziročně zvýšil téměř o 35% a celkem jich tak do ČR přijelo v uplynulém čtvrtletí 142 tis. Významný nárůst byl zaznamenán také u španělských turistů (rovněž nárůst téměř o 35%), Slováků a Francouzů, méně přijelo Rakušanů (o 7,6%).

Za celý rok 2011 se počet hostů ČR, kteří přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) oproti předchozímu roku zvýšil o 5,7% a počet přenocování o 3,5%.

Z agentury CzechTourism…

Z pohledu ČR byl uplynulý rok co do počtu zahraničních turistů rekordně úspěšný. Do českých HUZ přijelo nejvíc zahraničních turistů v historii, celkem 6,8 milionu (nárůst oproti minulému roku je 7,9%). Mírně se přitom prodloužila i průměrná délka pobytu, která tak v roce 2011 činila 2,906 přenocování na jeden příjezd.

Už zmiňovaní Rusové přitom mají největší podíl na rekordní návštěvnosti ČR. Za celý loňský rok jich přijelo 570 tis., což je rekordní číslo, znamenající meziroční nárůst o 37,5%. Obecně lze říci, že ČR je atraktivní destinací nejen pro Rusy, ale pro turisty z „východu“ obecně. Rusové, Ukrajinci, Litevci, Lotyši a Estonci považují ČR jako místo vhodné pro poznávací turistiku, rádi se sem vracejí, doporučují návštěvu svým známým a projevují velký zájem o poznávání mimopražských regionů. Lákají je také české lázně, což je znát i na návštěvnosti českých lázní, která se např. ve 4. čtvrtletí roku 2011 meziročně zvýšila o 6,2%.

Hlavní zdrojovou zemí pro rok 2011 tradičně zůstalo Německo (1,42 milion, meziroční nárůst 5,5%), následuje Rusko s obrovským meziročním nárůstem a třetí je Polsko (nárůst 6,6%).
Rostl také zájem Slováků, Italů či Francouzů, ale i turistů z Brazílie, Číny, Kanady a Mexika.

 

 

Cestovní ruch – 3. čtvrtletí 2011

Z rychlých informací Českého statistického úřadu vyplývá…

V turistické oblasti (dále jen TO) Ostravsko počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (dále jen HUZ) dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2011 téměř 33% celkového počtu přenocování roku 2010, uskutečněno tedy bylo 142 163 přenocování. Průměrná délka přenocování je 2,5 dne (tab. 1).
Ze zahraničních hostů v TO Ostravsko (podle státní příslušnosti) nejčastěji nocují hosté ze Slovenska (3012 hostů učinilo 6316 přenocování), Německa (2 091 hostů, 3675 přenocování) a Polska (1867 hostů, 5170 přenocování). Nejdéle tedy zůstávají hosté z Německa, tj. 2,77 dní. 26,7% všech hostů v Moravskoslezském kraji přijede právě do TO Ostravsko a uskuteční se zde také 23% všech přenocování v rámci Moravskoslezského kraje (tab. 2).
Vývoj návštěvnosti turistických cílů koresponduje s uplynulým ročním obdobím. Z dostupných údajů vyplývá výrazný nárůst návštěvnosti ZOO Ostrava, související s narozením slůněte, kdy již začátkem srpna byla překročena návštěvnost za celý rok 2010 a v tomto roce dosud ZOO navštívilo 451 794 návštěvníků.

V Moravskoslezském kraji počet hostů ve 3. čtvrtletí roku 2011 oproti stejnému období roku 2010 mírně poklesl. Do HUZ v kraji přijelo celkem 171 039 hostů, z čehož 33 665 hostů bylo ze zahraničí. Hosté uskutečnili 613 661 přenocování, z toho 89 669 přenocování učinili zahraniční hosté.

V celé České republice počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 13,9 milionu, což představuje meziročně pokles o 0,2%, přičemž počet přenocování zahraničních turistů se zvýšil o 4,8% a počet domácích turistů se naopak snížil o 4,1%. Znamená to celkem 4,4 milionů příjezdů (hostů), tedy meziročně o 2,4% více, přičemž zahraničních turistů přijelo o 5,1% více. Hotely vyšší kategorie (čtyř a pětihvězdičkové) zaznamenaly meziroční nárůst, naopak ostatní druhy HUZ (penziony, kempy, chatové osady a turistické ubytovny) vykázaly meziroční pokles.


HostéPřenocování
Celkem v r. 2010 150 667 431 222
1. čtvrtletí 2011 37 420 103 281
2. čtvrtletí 2011 45 903 125 582
3. čtvrtletí 2011 45 710 142 163

Tabulka 1: Celkový počet hostů a jejich přenocování v TO Ostravsko v r. 2010
a třech čtvrtletích r. 2011


Zahraniční hostéPřenocování
Celkem v r. 2010 49 073 119 249
1. čtvrtletí 2011 11 491 26 924
2. čtvrtletí 2011 16 627 38 929
3. čtvrtletí 2011 16 578 40 899

Tabulka 2: Zahraniční hosté a jejich přenocování v TO Ostravsko v r. 2010 a třech čtvrtletích r. 2011

Údaje o cestovním ruchu z agentury CzechTourism

Z monitoringu zaměřeného na domácí cestovní ruch (léto 2011) vyplývá, že v letních měsících lidé zřídka cestují sami. Většinou cestují s partnerem/kou či známými (75%) nebo s dětmi (20%). Turisté se běžně stravují v restauračních zařízeních, a to ve více, než 80% případů. 88% návštěvníků také za den utratí do 1000 Kč.

Celkově jsou návštěvníci v daných regionech velmi spokojeni. Jejich spokojenost ovlivňuje místní orientační značení, přátelskost místních lidí, rozsah a dostupnost stravovacích kapacit.

Pokud jde o trendy v cestovním ruchu, narůstá v posledních letech význam cykloturistiky a společenských a kulturních akcí. Při výběru destinace rozhoduje stále častěji předchozí zkušenost, k vyhledávání informací většina turistů využívá internetové vyhledavače a specializované turistické informační portály (např. Kudy z nudy využívá 3krát více lidí, než v roce 2010, v současnosti 20% populace).
Vzrůstají také požadavky na využití volného času s předškolními a školními dětmi, se nimiž rodiče často cestují a podle jejich hodnocení jsou v této oblasti ještě rezervy. Kromě lepší vybavenosti atrakcemi pro děti by návštěvníci také uvítali zlepšení ve službách pro motoristy a cykloturisty, v péči o čistotu a pořádek cenové úrovni služeb.

 

Cestovní ruch – 2. čtvrtletí 2011

Z rychlých informací Českého statistického úřadu vyplývá ….

V turistické oblasti OSTRAVSKO1 počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (dále jen HUZ) dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2011 téměř 52% celkového počtu přenocování roku 2010, uskutečněno tedy bylo 222 820 přenocování.
Téměř ze 2/3 nocují rezidenti a 87,5% přenocování zahraničních hostů v Moravskoslezském kraji se uskuteční právě v turistické oblasti Ostravsko (tj. 65 168 přenocování zahraničních hostů). Průměrná délka přenocování je pak 2,75 dní. Ze zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) pak nejčastěji nocují hosté ze Slovenska (19,44%, tj. 5 406 hostů) následováni hosty z Německa (14,27%, tj. 3 966 hostů) a Polska (11%, tj. 3 053 hostů). Z nich nejdéle, tj. déle než 2 noci, zůstávají hosté z Německa, Hosté ze Slovenska a Polska nocují obvykle déle než jednu noc.
Vývoj návštěvnosti turistických cílů Ostravska koresponduje s uplynulým ročním obdobím. Z dostupných údajů vyplývá výrazný nárůst návštěvnosti v ZOO a v Landek Parku. Branou ostravské zoologické zahrady v průběhu srpna prošel návštěvník s pořadovým číslem 363 944, čímž byla překonána rekordní návštěvnost roku 2008, kdy do zoo přišlo právě tolik lidí.

V Moravskoslezském kraji pokračuje i v uplynulém druhém čtvrtletí roku 2011 růst návštěvnosti, a to celkem o 9,5% oproti stejnému období roku 2010. Do HUZ v kraji přijelo celkem 144 218 hostů, z čehož 31 379 hostů bylo zahraničních. Hosté uskutečnili 424 242 přenocování, z čehož 74 547 bylo zahraničních. Ze zahraničních hostů v Moravskoslezském kraji (podle státní příslušnosti) pak nejčastěji nocují hosté ze Slovenska (5,43%, tj. 6 124 hostů) následováni hosty z Německa (4,07%, tj. 4 602 hostů) a Polska (3,68%, tj. 4 147 hostů). Z Ruska pak přijelo celkem 2 693 hostů a z Itálie 1492 hostů.
V celé České republice2 počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2011 9,6 milionu, z čehož téměř 58% byli nerezidenti. Na příjezdech tzn. celkem 1,9 milionu zahraničních turistů (nerezidentů), což bylo o 13,5% více než ve stejném období předchozího roku. Tak vysoký meziroční nárůst zaznamenaly statistiky návštěvnosti naposledy v posledním čtvrtletí roku 2004, kdy počet zahraničních hostů vzrostl o 15%. Za rekordním růstem stojí především nárůst poptávky ruských a německých turistů. Z Ruska přijelo do ČR během druhého čtvrtletí 158 tisíc turistů, což bylo o 50,9% více než ve stejném období předchozího roku. Z Německa, které je pro český incoming největším trhem, přijelo ve druhém čtvrtletí, 395 tisíc turistů.
V Rusku je velkým trendem svatební a kongresový cestovní ruch a také aktivní dovolená. Do statistik druhého čtvrtletí se promítla také bezpečnostní situace v Egyptě a dalších severoafrických zemí. Kvůli ní řada ruských turistů nevyjela do svých oblíbených letovisek a dala přednost dovolené v Evropě. Růst návštěvnosti z asijských zemí naplňuje očekávání agentury Czechtourism i prognózy mezinárodních organizací.

Obecně se o České republice hovoří jako o „sázce na jistotu“, tedy blízké a bezpečné destinaci, s dobrým poměrem cena - kvalita a zároveň s velkým kulturním a historickým bohatstvím.“

[1] Turistická oblast Ostravsko se dle metodiky CzT rozkládá na území okresů Ostrava-město, Klimkovice, Vřesina, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom.

[2] http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru080511.doc

 

Cestovní ruch – 1. čtvrtletí 2011

Z rychlých informací Českého statistického úřadu vyplývá ….

V turistické oblasti OSTRAVSKO (zahrnuje území statutárního města Ostravy, města Klimkovice a obcí Vřesina, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom) dosáhl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí roku 2011 téměř 24 % celkového počtu přenocování roku 2010. Rezidenti na návštěvě Moravskoslezského kraje nocují na Ostravsku z jedné čtvrtiny.

Průměrná délka jejich přenocování je 2,76 dní, což je nepatrně méně než v roce 2010, tj. o 0,12 procentního bodu, ale více než roce 2009, tj. o 0,02 procentního bodu. Téměř ze 3/4 nocují rezidenti. Ze zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) pak nejčastěji nocují hosté ze Slovenska (19,7 %) následováni hosty z Německa (14,8 %) a Polska (11,5 %). Z nich nejdéle zůstávají hosté z Německa, tj. více než 2 noci. Hosté ze Slovenska a Polska nocují obvykle více než jednu noc. Téměř polovina přenocování zahraničních hostů v Moravskoslezském kraji se uskuteční právě v ubytovacích zařízeních turistické oblasti Ostravsko.

Vývoj návštěvnosti turistických cílů Ostravska koresponduje s uplynulým ročním obdobím. Z dostupných údajů vyplývá nejvyšší nárůst návštěvnosti v ZOO (pozn. před narozením sloních mláďat), tj. o 66 % ke stejnému období roku 2010 a nárůst návštěvnosti o 44 % na vyhlídkové věži Radnice města Ostravy (správněji než: Nové radnice).

V Moravskoslezském kraji pokračuje i v uplynulém prvním čtvrtletí roku 2011 růst návštěvnosti, a to celkem o 9 % oproti stejnému období roku 2010. Nárůst návštěvníků z ciziny byl o 7,7 % a u domácích návštěvníků o 9,3 %. Nárůst je zaznamenán také v počtu přenocování v 1. čtvrtletí 2011 oproti stejnému období roku 2010, a to celkem o 10 %, z toho u zahraničních hostů o 14,3 % a domácích o 9,4 %. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 oproti roku 2009, a to o 1,7 % celkem, z toho u zahraničních hostů o 5,7 % a domácích 0,9 %.

V celé České republice počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2011 7,4 milionu, což bylo o 6,5 % více než ve stejném období předchozího roku. K růstu přispěli více nerezidenti (jejich počet přenocování se zvýšil o 7,1 %) než rezidenti (růst o 5,8 %). Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v 1. čtvrtletí celkem 2,4 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 8,5 %. Na rozdíl od počtu přenocování dosáhl vyššího růstu počet domácích hostů (10,0 %) oproti zahraničním (7,0 %).

Nerezidentů přijelo již tradičně nejvíce z Německa (265 tisíc), což bylo o 2,2 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (113 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 42,0 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů z Francie (o 23,3 %), Slovenska (o 14,7 %) a Nizozemska (o 12,5 %), naopak hostů z Itálie a Velké Británie přijelo méně (o 7,4 %, resp. o 7,3 %).

Údaje o domácím cestovním ruchu z agentury CzechTourism

Z výzkumů1 zaměřených na domácí cestovní ruch (zima 2011) vyplývá, že téměř čtvrtina Čechů plánuje dovolenou v roce 2011 v tuzemsku, 16 % pak plánuje dovolenou jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Méně jak třetina lidí na dovolenou nepojede vůbec. Hlavním důvodem, proč Češi plánují dovolenou v tuzemsku, je především finanční dostupnost ve srovnání se zahraniční dovolenou.

Dalším významným důvodem je spokojenost s tuzemskou dovolenou, která Čechům vyhovuje. Jednoznačně hlavním důvodem, proč lidé preferují zahraniční dovolenou před tuzemskou, je absence moře v ČR. Mezi další často zmiňované důvody patří poznání cizích zemí a teplejší klima v zahraničních zemích.

Tři čtvrtiny Čechů jezdí na kratší výlety po ČR. Necelá pětina populace (18 %) pak jezdí alespoň 1x měsíčně. Téměř čtvrtina (23 %) osob uvádí, že na jednodenní výlety po Česku nejezdí vůbec. Ze stejného výzkumu vyplývá nízká motivace návštěvníků k dlouhodobějšímu pobytu, přičemž výrazně převažuje jejich jednodenní pobyt bez ubytování.

V rámci Moravskoslezského kraje je mezi kategoriemi vzdálenosti navštěvovaných míst nejvíce zastoupeno rozmezí 21 až 50 km od místa bydliště návštěvníků. Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem je stále jednoznačně automobil, asi čtvrtina z oslovených využila vlak. Typická délka návštěvy daného místa je jednodenní, 86 % pobytů je kratších než 3 dny. A více než dvě třetiny návštěvníků není v regionu ubytováno. Návštěvníci regionu jsou z více než 90% loajální, tzn., že více než 2/3 svou návštěvu regionu opakují více než jedenkrát a spíše více než třikrát. Jen přibližně 4% návštěvníků jsou spíše celkově nespokojeni. V restauracích se téměř vždy stravuje jedna třetina návštěvníků, dvě třetiny částečně a z téměř jedné třetiny spíše nikdy. Hlavními důvody návštěvy regionu jsou aktivity turistika, sport (resp. pěší turistika a zimní sporty) nebo relaxace. Významný důvod je také poznání. Více než polovina návštěvníků průměrné utratí za jeden den pobytu do 500 Kč (63 %), 91 % všech návštěvníků utratí do 1000 Kč.

Trendy vyplývající z marketingových kampaní agentury CzechTourism

Z monitoringu2 marketingové kampaně (listopad 2008 - únor 2011) agentury CzechTourism vyplývají následující doporučení:

  • K propagaci zejména využít internet (standardní i nové přístupy – sociální sítě, virální marketing apod.), případně outdoorové reklamy. Podporovat pozitivní word-of-mouth.
  • Propagační materiály, prospekty a průvodce využívá více než polovina návštěvníků a zároveň více než 2/3 využívají internet. Informace od personálu ve službách využívá je pouze 1/3 návštěvníků z velké části spíše částečně. Informace od příbuzných a známých jsou pak druhý nejvyužívanější informační zdroj u více než 2/3 návštěvníků.
  • Turistická informační centra alespoň občas využívá při cestování po Česku více jak jedna čtvrtina Čechů. Více jsou využívána lidmi mladšími do 44 let. Využívání turistických center roste s rostoucím vzděláním. Více jsou také využívána lidmi s vyššími příjmy. Důvody proč lidé turistická centra nevyužívají, jsou především nepotřebnost (lidé si poradí sami, 46%) nebo skutečnost, že necestují (20%).

Z téhož monitoringu vyplývají následující příležitosti domácího cestovního ruchu:

  • Výraznou příležitostí je pak aktivní komunikace široké nabídky služeb.
  • Zaměřit se na motivace návštěvníků k dlouhodobějšímu pobytu, nabídnout jim dostatek možností trávení volného času v regionech a tyto možnosti aktivně komunikovat v rámci propagace a marketingové strategie.
  • Sestavení atraktivních nabídek skládajících se z širokého spektra nabízených aktivit a možností trávení volného času a zároveň zajištění odpovídající infrastruktury (parkovací místa, úklid, možnost nákupů aj.).
  • V nabídce posílit možnosti turistiky i v zimních měsících (pěší turistika, poznávací turistika) a přizpůsobit tomu nabídku služeb (restaurační a odpočinková zařízení apod.).
  • Udržet a rozvíjet kvalitu místního orientačního značení, propojit tuto silnou stránkou s komunikací variability aktivit.

 


 

1 Výzkum pro Českou centrálu cestovního ruchu-Czechtourism zpracovala agentura Ipos Tambor na jaře 2011.Byl zaměřen na zimní období 2010/2011.
2 Monitoring zpracovala agentura Ipos Tambor. Marketingová kampaň trvala od listopadu 2008 do února 2011, monitoring byl průběžný.