Trasa U

Dubina - IZS; Zábřeh, vodárna - Odra; Krmelín - Nová Bělá; Hrabová, průmyslová zóna

 

Popis trasy

V provozu je krátký úsek společné stezky pro pěší a cyklisty podél ul. Františka Formana spojující sídliště Dubina se supermarketem Albert. Stezka pro chodce s povoleným provozem cyklistů je zřízena též mezi ul. J. Škody a V. Jiříkovského.

Poznámka:
Další pokračování trasy bylo zčásti realizováno od vodárny v Zábřehu (křižovatka ulic Výškovická a Pavlovova) po místních komunikacích a lávce přes Polaneckou spojku k ul. U Výtopny a dále směrem k zahrádkářské kolonii u Odry (viz trasa N). Stavebně upraven je též úsek podél ul. Pavlovovy mezi trasou B a křižovatkou u vodárny v Zábřehu, bohužel městský obvod Ostrava-jih zde nezřídil svislé a vodorovné dopravní značení.
Jiná část trasy U je v provozu v Nové Bělé, trasa je vedena od trasy H dvěma větvemi: z prostoru od základní školy po ul. Krčmarských a od autobusové zastávky U Balcara (u pomníku) po ul. Kokešově (retardéry). Obě větve se spojují na ul. Krmelínské a trasa U pokračuje podél obratiště autobusů směrem na Krmelín a dále po silnici (ul. Oprechtická) do centra obce. Propojení je vyznačeno po ul. Brušperská, Benátská, Školní a Za Křížem až na hranici se Starou Vsí nad Ondřejnicí.
V rámci výstavby průmyslové zóny je budován úsek trasy mezi bývalou ul. Nebeského (trasa P) a koncem zástavby zóny (ul. Na Rovince).

 

Nebezpečná místa

  • ul.Kokešova v Nové Bělé - zpomalovací prahy
  • v Krmelíně je trasa vedena po komunikaci se silným provozem

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

připravuje se ...

 

Navazující trasy

Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá - Krmelín
Zábřeh - Hrabůvka, Shopping Park - Dubí - Svinov
Hrabová - Hrabová,statek; Vítkovice - Moravská Ostrava; Lhotka - Bobrovníky; Hrabová - prům. zóna - Dubina

Ukázky z trasy