Trasa H

Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá - Krmelín

 

Popis trasy

Trasa H začíná v Hrabové na bývalé tramvajové konečné ve Ščučí (trasa C). Trasa vede po ul. Domovská jižním směrem a poté po ul. Poplužní k ul. Bělské. Bělskou ul. trasa H vchází do katastru Nové Bělé, překonává mostem ul. Místeckou a po ul. Hrabovské vede do Mitrovic. Od konečné autobusů trasa pokračuje po ul. Na Šancích, přičemž velká část tohoto úseku je vyhrazena pouze pěším a cyklistům. Trasa po ul. Želivského a Mitrovické míří ke křižovatce u Balcara a na ul. Ječmínkovu (úsek je v každém směru průjezdný jinou trasou kvůli zajištění bezpečnosti cyklistů v nepřehledné křižovatce U Balcara). Po ul. Ječmínkově vede trasa do Staré Bělé ke koupališti (viz trasa B) a dále míří po ul. U Sochy, Mitrovická, Potoky, Smyčkova a Do Svahu nad Starou Bělou, kde je za vodojemy stočena podél lesa do Krmelína a vede na ul. U Paleska, kde se napojuje na trasu B (možnost pokračování do centra obce).

 

Nebezpečná místa

připravuje se ...

 

Mapa trasy

                                       

Výškový profil

profil trasa H
 

Navazující trasy

Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice
Hrabová - Hrabová,statek; Vítkovice - Moravská Ostrava; Lhotka - Bobrovníky; Hrabová - prům. zóna - Dubina
Dubina - IZS; Zábřeh, vodárna - Odra; Krmelín - Nová Bělá; Hrabová prům. zóna

Ukázky z trasy