Trasa G

Třebovice - Hošťálkovice - Mariánské Hory - Přívoz - Petřkovice - Koblov - Antošovice

 

Popis trasy

Trasa začíná u odpočívky v Třebovicích v blízkosti nádraží v místě křížení Jantarové stezky. Lávkou přes Opavu se dostanete na ul. K Vodě a odtud na úsek trasy pod Hladovým vrchem k řece Odře, kde je rozcestí s trasou L. Po překročení lávky přes Odru sleduje trasa pravý břeh až k ul. Hlučínské, kde pokračuje zpět na levý břeh přes most a dále ke křižovatce U Jána. Další pokračování je po ul. Pod Landekem a přes Hornické muzeum (lze jej projet v době otevření bez omezení - jinak nutno volit objížďku podél řeky) na stezku podél Odry do Koblova. V Koblově trasa vychází na ul. Výklopné a přes trolejbusovou smyčku vede přes ul. Koblovskou na ochrannou hráz podél lokality Žabník. Na konci hráze se trasa stáčí vpravo, objíždí rybník, překračuje lávkou vodoteč a pokračuje po levém oderském břehu, do Antošovic s napojením na trasu č. 6109 KČT.

 

Nebezpečná místa

  • křížení s ul. Hlučínskou a silnicí I/56 v Petřkovicích

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

profil trasa G

Navazující trasy

Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice – Šenov, Koblov – Hrušov – Muglinov - centrum
Hošťálkovice - Mar.Hory - Nová Ves - Zábřeh - Výškovice ; Proskovice - Stará Bělá
Přívoz
Hrabová - Hrabová,statek; Vítkovice - Moravská Ostrava; Lhotka - Bobrovníky; Hrabová - prům. zóna - Dubina
Hošťálkovice; Třebovice - Poruba
Jantarová stezka
Antošovice - Bohumín

Ukázky z trasy