Karolina

Dříve průmyslové centrum, dnes nová městská moderní čtvrť

Nová Karolina

Území dnešní Nové Karoliny bylo obrovským brownfieldem, který se nachází v samotném centru Ostravy. Původně na pozemku stála koksovna (založená r. 1858) a briketárna, roku 1905 zde byla zřízena elektrická ústředna.

 

 

Ve 20. století docházelo v tomto území k postupnému útlumu průmyslové aktivity. Provoz koksovny byl zastaven roku 1964, elektrárna byla zrušena o deset let později. Poté následovala demolice všech staveb a zařízení kromě dvou objektů  - tzv. Elektrocentrály a Ústředny.

  

Obě historické budovy jsou dnes chráněny jako památky průmyslové architektury a po rekonstrukci slouží jako "zastřešené náměstí" pod názvem Trojhalí pro kulturně - sportovní aktivity. Celé území bylo kvůli značné ekologické zátěži dekontaminováno. Vznikla zde rozsáhlá stavební plocha o rozloze 32 ha, která je na severu orámována ulicí 28. října, na západě ulicí Místeckou a železniční tratí, na jihu Frýdeckou silnicí a řekou Ostravicí a na východě areálem výstaviště Černá louka. Plocha byla postupně připravena pro výstavbu zcela nové městské čtvrti s názvem Nová Karolina.

Bylo zde vybudováno obchodní centrum Forum Nová Karolina (96 882 m2), rezidenční objekty (přibližně 1 200 bytových jednotek), kancelářské prostory Nová Karolina Park (67 720 m2), oddechová, zábavní a sportovní zařízení (8 220 m2), rozsáhlé parkovací plochy, zelené plochy a prostory s dalším využitím včetně náměstí a podzemního parkoviště, rozsáhlou dopravní infrastrukturu a také lokality pro volný čas.

Film o proměně brownfieldu na moderní městskou čtvrť:

 

Galerie:

Karolina byty1 Forum