Září 2017

Development Newsletter!!! Září 2017

Veletrh Expo Real 2017

Jako jediné české město se Ostrava kontinuálně účastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí v Mnichově, letos se v něm představí již posedmnácté.

V letošní prezentaci však premiérově nabídne společnou expozici s Brnem, Moravskoslezským a Jihomoravským krajem. Expozice s názvem Czech Regions & Cities má za cíl představit investiční a také inovační potenciál obou měst i regionů. Koordinátorem společné prezentace všech čtyř subjektů je právě Ostrava. Veřejnou zakázku na dodavatele expozice vyhrála poprvé společnost Sun Drive s.r.o. z Chudčic.

„Koordinace sdružených prezentací je sice náročná, přesto se nám podobný formát osvědčil již na letošním veletrhu MIPIM v Cannes, kde jsme pro změnu vystavovali společně s Prahou a Brnem. Pozitivní ohlasy ze strany spoluvystavovatelů i návštěvníků nás přesvědčily o tom, že se toto úsilí vyplatí. Pro zahraniční investory je efektivní seznámit se s investičním a inovačním prostředím obou moravských regionů na jednom místě. Přestože někdo může vnímat Brno a Ostravu jako konkurenční města, naše nabídky a prezentace na veletrhu jsou dostatečně jedinečné a nic nám nebrání sdružit své síly i finanční prostředky a vytvořit toto partnerství,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Takto atraktivní zastoupení velkých českých měst a krajů reprezentovaných osobnostmi na nejvyšší úrovni (primátory, hejtmany a jejich náměstky) bude důstojnou pozvánkou pro velké množství odborníků: investory, zástupce evropských měst a celých regionů, bank, finančních institucí i dalších významných hráčů světového realitního a investičního trhu. Investoři tak budou mít možnost získat ucelený přehled o investičních příležitostech v obou regionech. Pozvánku na prezentaci hlavních projektů naleznete zde:

Ostrava na EXPO REAL veze nabídku atraktivních míst v historickém centru města. Jedná se o lokality Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, které navazují na původní historické jádro Moravské Ostravy. Jejich poloha v trojúhelníku kolem hlavního náměstí umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby a stávajících funkcí významných kulturních, společenských a obchodních institucí. Územní plán k těmto lokalitám stanovuje využití smíšené plochy pro bydlení a občanskou vybavenost s intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než tři nadzemní podlaží. Jedná se o městskou zástavbu polyfunkčního charakteru určenou pro centrální oblast města – např. bytové domy, obchody, služby, administrativa, úřady, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení samostatné nebo integrované do domů s bydlením. Cílem úsilí je vytvořit z centra Ostravy živý a příjemný prostor jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Novinkou je, že od posledního veletrhu MIPIM v březnu 2017 Ostrava pokročila v přípravě těchto území, a to konkrétně tak, že disponuje studií zastavitelnosti na lokalitu Lauby i Nová Karolina.

V prezentacích by měla hrát významnou roli také informace o nově vzniklém Moravskoslezském inovačním centru, coby společném projektu města a kraje navazujícím na dosavadní Vědeckotechnologický park Ostrava, a aktivitách, které pro rozšíření základny inovačních firem v  Ostravě a celém regionu nastaví a bude rozvíjet.

 

Ostrava kandiduje na Evropské zelené město

Kandidujeme na Evropské zelené město v roce 2020 a již dnes jsme na tom v některých ukazatelích lépe než jiná evropská města, včetně našich konkurentů.

Získat titul European Green Capital znamená především přesvědčit odborníky. A Ostrava je na tom v mnoha ukazatelích týkajících se životního prostředí lépe než jiná evropská města. Dvěma klíčovými tématy při posuzování měst v soutěži jsou zmírňování dopadů klimatických změn a adaptace na klimatické změny.

Jedním ze skleníkových plynů ovlivňujícím klima je oxid uhličitý (CO2). Ostrava dobrovolně přijala závazek, že dosáhne snížení emisí CO2 na svém území do roku 2020 o celou čtvrtinu. Postupné naplňování tohoto závazku by měla potvrdit i nyní prováděná monitorovací emisní inventura (bilance) za rok 2015.

Ke zmírňování dopadů klimatických změn přispívá i rozšiřování lesů, které odstraňují CO2 z atmosféry. Jen v rámci projektů izolační zeleně v letech 2013-2015 dosáhl počet vysázených stromů 7 000 a keřů 20 000 kusů. V rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) bylo v letech 2013-2016 na území města vysázeno dokonce 120 000 stromů a 300 000 keřů.

Významnou roli může také hrát energetická účinnost, například prostřednictvím zlepšení tepelné izolace budov. Ostrava v minulém období realizovala projekty vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov. V rámci projektů Ekotermo I-IV a tří dalších bylo zatepleno 31 budov s plochou téměř 100 tis. m2, což přineslo snížení spotřeby energie o 18 tis. GJ za rok a v konečném důsledku znamenající snížení emisí CO2 o 1,4 tis. t za rok.

Adaptační strategie

Ostrava jako jedno z osmi měst v České republice zpracovává Adaptační strategii na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.

„Jedná se o klíčový dokument představující dlouhodobou strategii pro zvýšení odolnosti města vůči negativním dopadům a rizikům vyplývajících ze změny klimatu na místní úrovni. Dokončen bude letos v září.  Zpracován bude také přehled typových projektů a navrženy budou pilotní projekty i opatření k realizaci,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostření Kateřina Šebestová.

Dobře si uvědomujeme, že žádné město nevyhrálo po první kandidatuře, přesto je to pro nás velká výzva a příležitost.

 

Průmyslová zóna v Hrušově čeká na investory

Pozemky v průmyslové zóně v Hrušově byly zceleny posledními výkupy v červnu letošního roku. Zastupitelé nyní odsouhlasili výzvu k podání nabídek na využití této zóny. Předpoklad je, že se přihlásí developeři, kteří pozemky v zóně vykoupí, připraví k využití a nabídnou je investorům. Podmínkou je vytvoření alespoň 20 pracovních míst na jednom hektaru. Hrušovská zóna čítá 35 hektarů, takže minimem je 700 nových pracovních míst.

Hrušov

Průmyslová zóna v Hrušově patří ke strategickým projektům Ostravy. „Letos se nám podařilo vykoupit zbývající parcely a zcelit tak zónu. Nyní ji nabízíme developerům a čekáme na jejich nabídky,“ řekl primátor Tomáš Macura. Nabídky lze podávat do 30. dubna příštího roku. Město poté vyhodnotí nabídky z pohledu koncepce, nabídnuté ceny, objemu investic a počtu vytvořených pracovních míst. Zóna se dá využít pro lehký průmysl a především pro logistiku, protože v těsné blízkosti je dálnice i železnice.

Město preferuje variantu, kdy pozemky odkoupí developer, jak tomu bylo v případě průmyslové zóny v Hrabové. „Soukromá společnost je lepší developer než město a Hrabovská zóna patří k nejlepším v celé České republice,“ vysvětlil primátor Macura.

Zóna leží v zátopovém území, které bylo postiženo povodněmi v roce 1997. Nyní tvoří ochranu před povodněmi val vytvořený dálnicí. Město anebo developer navíc může využít dotace na ochranu před povodněmi z vládního projektu, který takové náklady pokrývá.  

„Hrušovskou zónu budeme prezentovat a nabízet již v říjnu na veletrhu investičních příležitostí Expo Real v německém Mnichově,“ potvrdil Tomáš Macura.   

Více informací zde

 

Ostrava úspěšně snižuje své zadlužení

Město Ostrava si za poslední tři roky nepůjčuje a naopak splácí závazky vůči bankám. Každoročně provádí revizi svých výdajů a tvoří finanční rezervy na investice. Hospodaření města ocenila ratingová agentury Moody´s, která udělila Ostravě nejvyšší možné hodnocení města v České republice, a to A1 stabilní.

Ostrava hospodaří transparentně, proto zařadila na web tzv. klikací rozpočet, kde si každý zájemce může prohlédnout, jaké má Ostrava příjmy a výdaje. Nyní je na webu města umístěno odpočítávadlo dluhu. V roce 2014 dosáhlo zadlužení města částky 3,78 miliardy korun. Současnému vedení města se podařilo dluh snížit na současných 2,65 miliardy. Přímý dluh přepočtený na jednoho obyvatele města tak poklesl z 12852 na 8854 korun.

Odpočítávadlo ukazuje, jak se dluh snižuje každou sekundu, minutu a hodinu. Za jednu sekundu se dluh zmenšuje o 14 korun, za minutu o 857 korun a za rok poklesne zadlužení Ostravy o zhruba 480 milionů korun.  

Odpočitávadlo dluhu: banner na titulní straně www.ostrava.cz

klikací rozpočet: zde

 

Bytová výstavba v Nové Karolině pokračuje

Rezidence Nová Karolina 2. etapa navazuje na úspěšnou první etapu developerského projektu společnosti GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o. Projekt je určen všem, kteří chtějí žít v srdci Ostravy, uprostřed moderního multifunkčního centra, na dosah nákupním možnostem a zábavě, a i přesto si užívat klid a soukromí. Byty v lokalitě Nová Karolina jsou výjimečné svou polohou u centrálního náměstí s výhledem na Beskydy a industriální komplex Dolní Vítkovice.

Druhá etapa výstavby byla zahájena stavbou architektonicky výrazně řešeného bytového domu F s 65 bytovými jednotkami o dispozicích 1+kk až 4+kk a dvěma komerčními prostory. Součástí domu jsou jednopodlažní podzemní garáže, společné prostory, sklepy a technické místnosti. Komfort bydlení pro budoucí uživatele zvyšují lodžie, střešní terasy, předzahrádky a společná zahrada.

Více informací: zde

 

Moravskoslezský automobilový klastr se podílí na zlepšení kvality a efektivnosti vzdělání v EU – projekt Green Wheels

Projekt Erasmus + pod názvem Green Wheels se zabývá některými dlouhodobými strategickými cíli vzdělávání EU, konkrétně zlepšením kvality a efektivnosti vzdělávání, odborné přípravy a zvyšováním tvořivosti a inovativnosti ve vzdělávání a odborné přípravě. Autoklastr zde působí jako expertní partner z automobilového průmyslu.

Cílem projektu Green Wheels je podpořit střední školy při výuce o elektromobilech a hybridních automobilech. Projektové konsorcium se skládá z partnerů ze 4 zemí (CZ, SK, UK a HU), kteří reprezentují profesionální sdružení a klíčové hráče automobilového průmyslu. Ti poskytnou profesionální zpětnou vazbu k učebním materiálům a zajistí, aby materiály obsahovaly špičkové technologie a přístupy.

Partneři se podílí na vývoji nových odborných osnov a na přípravě vzdělávacích materiálů s využitím inovativních metod a přístupů nejen pro studenty, ale také pro vzdělávání pedagogů. Výsledkem by měl být komplexní online systém řízení vzdělávání (LMS), e-learningové moduly a pracovní listy pro praktické úkoly, online obrazový slovník ve všech jazycích projektu, smíšené vzdělávací zdroje, systém ECVET v VET automobilovém průmyslu hybridních a elektrických vozidel v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Spojeném království.

Další informací o projektu naleznete na www.gwproject.eu

 

Další architektonická soutěž v Ostravě zná svého vítěze

Zastupitelé města v červnu schválili vítěze architektonicko-urbanistické soutěže na přeměnu náměstí Msgre Šrámka.

Porotci posuzovali dvacítku odevzdaných návrhů architektonicko-urbanistické soutěže, jejímž úkolem bylo řešení veřejného prostoru náměstí s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského spasitele. Porota jako vítězný návrh označila práci architektů Martina Surovce z Prahy a Miroslavy Šešulkové z Brna.

V první polovině roku jsme stihli vyhlásit tři architektonické soutěže a také schválit jejich vítěze. Věřím, že si naší snahy o hledání zajímavých řešení pro přeměnu prázdných míst i budov v Ostravě všimla nejen obec architektů, ale také veřejnost. V tomto případě se nám sešla rovná dvacítka návrhů, ze kterých porota vybrala ten nejlepší. V hledání zajímavých řešení pomocí architektonických soutěží budeme pokračovat i nadále. Naši architekti intenzivně připravují podzimní soutěž na koncertní halu, kterou v Ostravě postavíme v následujících letech a také na novostavbu bytového domu Kostelní v Biskupské ulici v Moravské Ostravě,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Vítěznou práci označili porotci jako nejzdařilejší řešení prostoru náměstí, kdy autoři citlivými zásahy dosáhli omezení statické dopravy v místě i vytvoření tří prostorů přiléhajících ke katedrále, navíc s vlastní charakteristickou identitou pro každý z nich. Autoři zároveň nalezli vhodné místo pro umístění uměleckého díla, které bude připomínat odkaz monsignora Dr. Jana Šrámka. V jejich návrhu je také parkování podél jednosměrné komunikace a situační řád, který umocňuje důstojnost náměstí, jeho charakter a klid, zároveň ale nevylučuje možnost odpočinku nebo kulturní aktivity.

 

Reservatic - světová novinka přichází z Ostravy

Reservatic přichází s originální myšlenkou a tím je nabídka interaktivní rezervační platformy s možností oboustranných změn termínů a následnou informací o jejich změně. Možnost rychlého reagování na časové změny již zarezervovaných termínů pomocí oboustranné komunikace mezi poskytovatelem služby a zákazníkem je zcela nový směr, kterým se nyní ubírají moderní technologie. Reservatic je v tomto směru první a daleko před ostatními. 
V základních verzích získávají poskytovatelé služeb i jeho zákazníci systém Reservatic zdarma.

Více informací na https://reservatic.com