Listopad 2017

Development Newsletter!!! listopad 2017

V Mošnově vznikne logistické centrum


Záměr vybudovat ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov velké multimodální logistické centrum je blízko naplnění. O jeho výstavbu by se měla postarat společnost Consens Investments, která zastupuje zájmy firmy DB Schenker, dceřiné společnosti jedné z největších logistických firem světa Deutsche Bahn. Záměr prodat této firmě pozemky o rozloze 54 ha schválili ostravští zastupitelé.

cargoKoncept řešení logistiky v rámci strategické průmyslové zóny Ostrava Mošnov byl přijat už při jejím vzniku. Developerské firmě HB Reavis, která měla centrum vystavět, se ale dlouho nedařilo najít konečného uživatele. Proto do procesu vstoupilo město, které i díky aktivitám na investičních veletrzích přivádí do zóny nového významného investora.

„Dohodli jsme se s ním, že přijede do Ostravy za měsíc, kdy se bude rozhodovat o uzavření konkrétních smluv, a představí svůj projekt i veřejnosti,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Podle současných informací se jedná o vybudování na ploše téměř 54 hektarů poblíž Letiště Leoše Janáčka velkého logistického centra, které bude obsluhovat všechny dostupné druhy přepravy – silniční, železniční i leteckou. Haly a kontejnerové překladiště by měly zabrat plochu 155 tisíc metrů čtverečních. Hodnota investice se bude pohybovat v řádu miliard korun. Projekt bude rozdělen do čtyř fází. V rámci první vznikne velká průmyslová hala o rozloze 50 tisíc metrů čtverečních, která by měla být hotova na začátku roku 2021. Realizace celého záměru by měla skončit v roce 2023.

„Očekáváme, že projekt významným způsobem zvýší hodnotu ostravského letiště, které je jako jediné v zemi napojeno i na kolejovou dopravu. Vznik logistického centra přinese velké synergické efekty firmám, které už v zóně podnikají,“ dodal primátor Macura. Velkým přínosem bude pro celý region.

 

Ostrava je významný HUB pro centra sdílených služeb


Již dávno nelze Ostravu spojovat pouze s průmyslovou činností. Stává se populárním místem pro poskytování sdílených služeb a to nejen v IT, ale také v personální, účetní nebo výzkumné činnosti. V České republice je 3. místem s největší koncentrací těchto center a v dalším roce se předpokládá  až 19% růst tohoto segmentu.

 % podíl v ČR podle počtu zaměstnanců

CCS v ČR podle počtu zaměstnanců  Zdroj: ABSL

Podle průzkumu, který nám poskytla Association of Busines Services Leaders (ABSL), představuje v Ostravě tento sektor až 10 000 pracovních míst. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele patří Tieto Czech s více než 2000 zaměstnanci. Dostatek dostupné pracovní síly s kvalitní technickou a jazykovou průpravou, ale také lákavá nabídka moderních kancelářských prostor jsou hlavním motivátorem pro rozvoj tohoto segmentu právě u nás. Nejen globální společnosti, jako Okin, CGI, Siemens, ABB vytváří tato centra. Právě se připravuje také například centrum pro sdílené finanční služby společnosti Kofola.


Korejské dny v Ostravě


Ostrava se také stala součástí největšího korejského festivalu ve střední Evropě. Sbližování našich kultur hraje v tomto regionu významnou roli - s rostoucím počtem korejských společností roste i korejská komunita, kterou jsme měli možnost v těchto dnech poznat blíže.

tanecKorejské dny v Ostravě začaly 2. listopadu návštěvou jihokorejského velvyslance v ČR Moon Seoung-Hyuna, se kterým se  v budově Nové radnice setkali náměstkyně primátora Kateřina Šebestová a náměstek primátora Michal Mariánek. Odpoledne byla ve foyer radnice zahájena fotografická výstava Korejská zima a zimní olympijské hry, která je přístupná do konce listopadu. Součástí programu bylo také hudebně taneční představení korejského uměleckého souboru v Divadle Antonína Dvořáka, workshopy korejské kuchyně na základních a středních školách, týden korejského čaje, literatury či konference Korea Business Forum.

Protože ve městě a jeho okolí je největší koncentrace korejských firem a investic v ČR, je pro Koreu významným partnerem a mohla by se stát i cílem korejských turistů, kterých do ČR ročně přijíždí okolo 300 tisíc.

 

Chytrá radnice


V soutěži Chytrá radnice Ostrava zabodovala hned se čtyřmi projekty. Dvě prvenství získala za projekt FajnOVA a za bezkontaktní platební karty v MHD. Na druhém místě ve svých kategoriích skončil SmogAlarm a energetický úsporný projekt v městském obvodu Krásné Pole.

Chytrá radnice

„V soutěži bojovalo celkem 64 přihlášených projektů a s potěšením můžu konstatovat, že ty naše se v silné konkurenci prosadily výrazně. Těší mě úspěch každého z nich. Ať už je to unikátní tvorba strategického plánu se zapojením 20 tisíc lidí anebo platba kartou v městské hromadné dopravě. Porotu zaujal také SmogAlarm a energeticky úsporný projekt v obvodu Krásné Pole. V realizaci projektů s chytrými technologiemi, které budou přínosné pro veřejnost a podnětné pro další města v České republice budeme v Ostravě samozřejmě pokračovat,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Oceněné Ostravské projekty:

FajnOVA – Tvorba Strategického plánu rozvoje města Ostravy: V roce 2016 probíhala v Ostravě příprava strategického plánu rozvoje města na období 2017-2023. Specifikem tohoto unikátního procesu byla vysoká míra komunikace a zapojení veřejnosti do tvorby plánu pod značkou fajnOVA. Různými způsoby se zapojilo až 20 tisíc obyvatel Ostravy.

Používání bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě: Zavedení funkcionality odbavení cestujících pomocí obecně akceptovaných bezkontaktních bankovních karet, které již cestující vlastní

SmogAlarm: SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území České republiky. Aplikaci vyvinula nezisková organizace Čisté nebe v roce 2011 a její aktualizaci z roku 2017 financovalo statutární město Ostrava.

"Obecní" energetický systém: Realizovaný projekt komplexně řeší energetické potřeby několika objektů nacházejících se v městském obvodu Krásné Pole. Jedná se o ZŠ se školní jídelnou, budovu MŠ a dále přilehlé objekty bytového domu a zdravotního střediska s celkovou spotřebou tepla na úrovni cca. 2 000 GJ/rok.

 

Patříte k "CITY CHANGERS" ? Přijďte diskutovat...

 

6. - 7.12. 2017 v Ostravě proběhne konference "City Changers". Cílem konference je oslovit lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města. Dvoudenní program nabídne nejen informace o globálních i místních výzvách, jako jsou změny klimatu, zvyšování energetické náročnosti, růstu civilizačních onemocnění a počtu závislostí či nedostatku prostoru. Ale především umožní mezioborovou debatu, která podpoří aktivní rozvoj českých měst žádoucím směrem.

Program konference je inspirován soutěží Evropské komise "European Green Capital Awards" pro rok 2020, která oceňuje města za jejich přínos v oblasti pozitivních změn v městském prostředí. Také Ostrava kandiduje na získání tohoto ocenění a má tak možnost se zařadit mezi města jako Stockholm, Hamburk, nantes, Essen a další, která titul obdržela již v minulosti.

Konferenci bude doprovázet výstava "Města s dobrou adresou", kterou České republice zapůjčilo dánské velvyslanectví. „Naše výstavy nemají sloužit jako návod na kopírování něčeho, co by se mělo do České republiky přivést. Výstavy mají inspirovat a klást otázky, protože to je častokrát důležitější než mít hotové odpovědi,“ řekl o projektu zástupce velvyslance Dánska v ČR a rada pro politické záležitosti Lars Kjellberg.

Více informací ke konferenci naleznete ZDE.

 

Kdo dá konečnou podobu historické budově městských jatek?


Poté, co pražský architekt Hájek odmítl podepsat smlouvu na dodání projektové dokumentace, oslovilo město dalšího účastníka řízení - polského architekta Roberta Konieczneho z Katovic.

Porota v architektonické soutěži na konverzi jatek ocenila tři návrhy, přičemž prvenství přiřkla Petru Hájkovi z Prahy. Následovalo výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace, do které se přihlásili první a třetí z architektonické soutěže – Petr Hájek a polský architekt Robert Konieczny, resp. jejich studia. Petr Hájek nabídl nižší cenu i kratší termín dodání. Součástí výběrového řízení byla smlouva s městem. „Při podání návrhů mohl podle zadávacích podmínek každý z účastníků smlouvu připomínkovat. Menší připomínky měl Robert Konieczny, Petr Hájek žádné připomínky nevznesl. Poté, co byl Petr Hájek jako vítěz výběrového řízení vyzván, aby smlouvu podepsal, začal s městem vyjednávat o podmínkách smlouvy, konkrétně o penále za pozdní dodání dokumentace. Podle zákona o veřejných zakázkách v této fázi by každá změna smlouvy znamenala porušení zákona,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. Podle něj tuto skutečnost potvrdili i právníci architekta Hájka.

Jatka

Výběrové řízení bylo vyhodnoceno 30. 6. 2017, a protože vítězný Petr Hájek otálel s podpisem, vyzvala jej Rada města k podpisu smlouvy do 18. září, což se nestalo. Petr Hájek měl navíc 14denní lhůtu, ve které mohl uplatnit námitky. Žádné námitky však nepodal. Proto města začalo jednat s druhým účastníkem výběrového řízení, polskou firmou KWK PROMES Roberta Konieczneho. Pokud bude smlouva podepsána, polské architektonické studio dodá projektovou dokumentaci a bude se realizovat návrh, který původně skončil na třetím místě.

„Město v žádném případě nepochybilo a postupovalo přesně podle zákona. Smlouvu, kterou pan Hájek odmítl podepsat, připravila renomovaná právní kancelář, která se specializuje na výběrová řízení. Podmínky soutěže rovněž schválila Česká komora architektů,“ sdělil primátor Macura.  

Pokud by z nějakých důvodů smlouvu s městem nepodepsalo ani polské studio Roberta Konieczného, mohlo by město vyhlásit nové výběrové řízení na dodání projektové dokumentace, do níž by se opět mohl přihlásit Petr Hájek a mohl by vznést připomínky ke smlouvě. V takovém případě by je město mohlo akceptovat, aniž by porušilo zákon. Je to ale čistě teoretická možnost.

 

Kdo bude provozovat bikesharing v Ostravě?

 

Rada města Ostravy schválila 17. října veřejnou zakázku na vybudování a provozování systému veřejného sdílení jízdních kol, takzvaného bikesharingu. Nabídky mohou zájemci posílat do 18. prosince.

Kromě kol by měl provozovatel zajistit také vybavení a údržbu stacionárních stanic či provoz servisního střediska a call centra pro podporu uživatelů. Zájemcům město nabízí smlouvu na tři roky s možností jednoroční opce. Celkem by za tyto čtyři roky bylo ochotno zaplatit až 36 milionů korun.

Více informací k veřejné zakázce ZDE 

 

Ještě lze podat přihlášky do akceleračních programů


Centrum podpory inovací VŠB–TUO přijímá přihlášky do pátého ročníku akceleračního programu Green Light, start-upy podporuje také agentura CzechInvest programem CzechAccelerator.

GL acceleratorÚčastníky programu Green Light po novém roce čeká tříměsíční Startup akcelerátor, který v dubnu vyvrcholí závěrečnou Startup Show. Stačí mít dobrý nápad a nadšení a GREEN LIGHT vám pomůže dostat se až k platícím zákazníkům. Více informací ZDE

CZI acceleratorAgentura CzechInvest vyhlásila další výzvu pro podávání přihlášek do programu CzechAccelerator, zaměřeného na podporu start-upů. Firmy mají šanci pobývat po tři měsíce v podnikatelském inkubátoru v New Yorku, Silicon Valley nebo Singapuru. Přihlášky lze podávat v termínu: 23.11. - 30. 11. 2017. Více informací o programu a dokumenty nezbytné pro přihlášení naleznete ZDE.

 

Střípky z vyjednávání s developery


  • Dlouholetý spor, během kterého zažalovala developerská firma Amádeus Real město Ostravu o 1,5 miliardy korun, končí. Odvolací senát Krajského soudu v Ostravě žalobu zamítl. Zmíněnou částku požadovala firma jako odškodné za údajně zmařený projekt na dostavbu námětí E. Beneše a propojení obchodního centra s bývalým obchodním domem Ostravica-Textilia.  
  • Zastupitelé neschválili úpravy ve smluvních podmínkách se společností Red House Development o dostavbě skeletu. V platnosti zůstávají dříve uzavřené smlouvy, které obsahují také povinnost dostavby objektu do konce roku

 

IdeaHub otevírá své Brány


V areálu Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě bylo otevřeno zcela nové sdílené vývojové centrum IdeaHUB. IdeaHub poskytuje zázemí, kde si členové mohou tvořit svá konstrukční řešení při práci na technických projektech v oblastech mechaniky, mechatroniky a elektroniky a naučit se pracovat s moderními výrobními technologiemi.

IdeaHUBUmožňuje studentům a odborné veřejnosti přístup k základním vývojovým technologiím a propojení s firmami v Moravskoslezském kraji při vývoji jejich nových výrobků. Cílem je podpora uplatnění absolventů technických oborů a podpora konkurenceschopnosti produktů a procesů v praxi. I díky této skutečnosti se IdeaHub stane letošním partnerem startupového programu GREEN LIGHT a účastníci programu budou moci využít jeho služeb.

Více informací zde

 

Ostrava prezentovala své příležitosti na Expo Real

 

4. – 6. října proběhl v areálu Nového výstaviště v Mnichově 20. ročník prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real. Mezi významnými evropskými metropolemi se v rámci stánku CZECH REGIONS & CITIES prezentovala Ostrava poprvé v historii veletrhu společně s Brnem, Moravskoslezským krajem a Jihomoravským krajem.

Expo RealOstrava na Expo Real přijela již pošestnácté. Díky svým zkušenostem z veletržních prezentací to byla právě ona, kdo byl koordinátorem společné expozice. Ostravský primátor Tomáš Macura v této souvislosti uvedl: „Při letošní neúčasti Prahy jsme jediným z českých měst, které se na veletrhu prezentuje kontinuálně, což dokládá naši koncepční práci s investory. Ukazuje se, že následování příkladu jiných evropských měst a regionů, které na Expo Realu mají společnou expozici, se vyplácí. A to nejen z hlediska nižších finančních nákladů na prezentaci, ale hlavně díky tomu, že investory oslovujeme ve vzájemné synergii. Přitom jsme s Brnem rozdílní i vzhledem k historickému vývoji obou měst, a vzájemně si tak nekonkurujeme. Totéž se dá říci i o Moravskoslezském a Jihomoravském kraji – našich dalších partnerech na stánku. Do společné expozice jsme tak dokázali přivést mnohem více zájemců, než v minulých letech.“

Ostrava v minulosti lákala investory hlavně do průmyslových zón. To se však podle Tomáše Macury v posledních dvou letech mění a nabídku nyní doplňují také atraktivní stavební místa v historickém jádru: lokality Karolina, Černá louka i proluky u západní strany Masarykova náměstí. Během letošního ročníku probíhala také jednání na téma rozvojové zóny Hrušov. Tento dřívější brownfield má v budoucnu sloužit pro lehký průmysl a logistiku a město nedávno vyhlásilo výzvu pro podání investičních nabídek. „Již jsme udělali základní přípravu – vykoupili jsme pozemky a zcelili je. V tendru je nyní nabízíme privátním subjektům, aby přípravu území dotáhli do konce a buď jej pronajali, nebo prodali koncovým uživatelům. Na Expo Realu jsme vedli s potenciálními zájemci řadu jednání. To, že spolupráce města s privátními investory a developery může být velmi efektivní, se nám již dříve ukázalo i u jiných projektů,“ komentoval Tomáš Macura.

 

Základní fakta o Ostravě ke stažení

 

Pravidelně aktualizujeme základní fakta o městě Ostrava a data o kvalitě života v něm. Soubor informací od geografických podmínek, přes historické mezníky, školství, až po informace o obyvatelstvu a pracovní síle a dalších informací pro podnikatele a investory, jsou ke stažení na našich stránkách ZDE. Údaje jsou průběžně aktualizovány.