Duben 2017

Development Newsletter!!!

 

Ostravu oživí miliardové investice

 

SPRMAkční plán, který navazuje na Strategický plán rozvoje Ostravy na léta 2017 až 2023, obsahuje 68 strategických projektů za 27,6 miliardy korun. Akční plán má tři priority a sedm na ně navazujících strategických cílů. Ke každé prioritě jsou přiřazeny desítky projektů.

Strategické projekty jsou ty, které se již připravují, naplňují strategické cíle a mají významný přínos pro Ostravu. Patří mezi ně např. výstavba koncertní haly, rekonstrukce budovy historických jatek, modernizace hlavního nádraží, revitalizace lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí. Některé projekty zároveň oživí centrum. Mezi ně patří výstavba nové Fakulty umění Ostravské univerzity na Černé louce, postavení obytného domu Lauby na parkovišti vedle Ostravského muzea nebo spoluúčast na výstavbě dalších obytných domů poblíž Havlíčkova nábřeží nebo v Janáčkově ulici. Tyto aktivity zvýší počet obyvatel v centru Ostravy a tím následně přilákají do těchto míst další služby a obchody.  

Do akčního plánu byly zařazeny i další, tzv. inspirativní projekty. Těch je zatím 62 a vzešly z návrhů samotných občanů, městských obvodů, univerzit či veřejných institucí. Jde např. o projekt Národního bezpečnostního centra Ostrava, veřejný prostor ve Vysokoškolském kampusu VŠB-TU Ostrava nebo „chytrou čtvrť“ u vozovny Poruba. Tyto projekty teprve čeká vyhodnocení proveditelnosti. Projekty veřejnosti řeší dopravu do Dolní oblasti Vítkovice, informativní tabule s odjezdy autobusů na zastávkách na Svinovských mostech nebo využití důlních vod. Zájmem města je tyto náměty zařadit v blízké době mezi strategické projekty.

Pro komunikaci s občany je využívána komunikační platforma fajnOVA, která slouží jako portál pro zveřejňování informací o strategickém plánu, jednotlivých projektech, navrhovaných koncepcích i významných akcích. Jedná se o webové stránky, facebookový profil, účet na Twitteru a Instagramu.

Strategický plán rozvoje města na léta 2017–2023 s výhledem do roku 2030 vznikal pod značkou fajnOVA v průběhu roku 2016. Do jeho tvorby se zapojilo přes 250 odborníků a osobností a přes 20 tisíc obyvatel města a jeho návštěvníků, což je unikátní v Česku a málo vídané i jinde ve světě. Bližší informace o procesu vzniku a dílčích výstupech jsou zveřejněny na stránkách www.fajnova.cz.

 

Do Ostravy přichází americká firma CHASSIX

 

Chassix_logoAmerická společnost Chassix založí v Ostravě  továrnu na výrobu hliníkových automobilových součástek za 47 milionů EUR (téměř 1,3 miliardy korun). Postaví ji společnost CONTERA Management s.r.o. v Ostrava Business Parku v Ostravě-Kunčičkách.

Nová společnost zahájí výrobu v dubnu 2018 a zaměstná asi 350 lidí. Na ploše 21 000 m2 se budou v závodě odlévat a montovat hliníkové čepy, které jsou součástí disků kol pro osobní automobily. Odběrateli jsou například automobilky Ford, Opel, Renault, Volvo nebo Audi, probíhají jednání také se společnostmi BMW a Jaguár.

V počátku se bude jednat o výrobu vzorků a prototypů, výroba nepřesáhne 20t produkce denně. Plný provoz se předpokládá na začátku roku 2019; v konečné fázi provozu, která je plánována na roky 2021-2022 se předpokládá výroba až cca 200t výrobků denně.

Nábor na klíčové pozice začíná již nyní, posléze chce firma přijímat techniky a v poslední fázi dělnické profese. Budou spolupracovat i s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava v oblasti vývoje, nabídnou studentům také odborné stáže v zahraničí.

„Pro mě je důležité, že investor sám deklaroval, že nejde do Ostravy jako do low-cost destinace čili do destinace s nejnižšími mzdovými náklady, ale naopak očekává přidanou hodnotu v podobě technické a technologické znalosti a způsobilosti místních zaměstnanců,“ míní primátor Tomáš Macura.

 „Zvažovali jsme pro výstavbu našeho závodu několik zemí a poté několik míst v České republice. Nakonec jsme si vybrali Ostravu pro její šikovnost a schopnosti lidí. Hledali jsme lokalitu, kde budeme schopni vyrábět velmi kvalitní výrobky. Ostrava se nám zdála být nejlépe připravená, má nejlepší infrastrukturu,“ konstatoval generální manažer Chassixu pro Evropu  Sergi Barbero. „Potřebujeme místo, kde máme dostatek kvalifikovaných lidí, protože pracovní místa, která budeme nabízet, budou místa s vysokou přidanou hodnotou a očekáváme alespoň základní technické vzdělání. Víme, že v Ostravě je k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí,“ uvedl Barbero.

Po Francii a Španělsku bude ostravský podnik třetí továrnou a zároveň první slévárnou Chassixu v Evropě. Firma má 24 továren v sedmi zemích světa a zaměstnává 4 500 lidí, kromě Evropy a USA i v Číně a v Brazílii. Za minulý rok vykázala tržby 1,2 miliardy dolarů.

Chassix_1   Chassix_2

www.chassix.com

 

 

Hyundai Mobis v Mošnově zahajuje ostrý provoz

 

Mobis_logo

Ve Strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov spustila společnost Mobis Automotive System Czech s.r.o. ostrý provoz. Továrna vyrábí světlomety zatím pro jeden model – Hyundai Tuscon.

Areál společnosti  Mobis Automotive System Czech s.r.o. označované také jako Hyundai Mobis se rozkládá v mošnovské zóně na 45 hektarech. Továrna spustila v únoru zkušební provoz. Na „ostrý“ provoz najela v dubnu. Zatím je ve společnosti zaměstnáno 240 pracovníků, do konce roku se počet zvedne na 360 zaměstnanců. Při plném vyžití kapacity by zde mělo pracovat do pěti let 900 lidí. Kromě pracovních míst přímo v nové továrně by měly další stovky pozic vzniknout u subdodavatelských firem.

V první fázi bude Hyundai Mobis vyrábět světlomety pro model Hyundai Tuscon. Výhledově zásobí světlomety všechny typy automobilů Hyundai a Kia z továren v Nošovicích a Žilině, což je 700 tisíc automobilů. Kapacita továrny jsou čtyři miliony světlometů ročně pro milion automobilů. To znamená, že může dodávat světlomety ještě pro 300 tisíc automobilů jiné automobilky.  

Jihokorejská investice v Mošnově má dosáhnout zhruba čtyř miliard korun. Hyundai Mobis už má v Moravskoslezském kraji jeden závod, a to v nedalekých Nošovicích na Frýdecko-Místecku.

Mobis_1    Mobis_2

www.mobis-auto.cz

 

Slavnostní otevření kanceláři StoraEnso v Ostravě

 

storaenso_logoVe čtvrtek 27. dubna byly v Nová Karolina Parku slavnostně otevřeny nové moderní kanceláře ostravského IT centra StoraEnso - SDCC Ostrava (Software Development Competence Center).

Mezinárodní společnost v Ostravě působí od roku 2006 jako strategické centrum služeb pro vývoj interního softwaru. S více než 190 zaměstnanci je nyní SDCC Ostrava největším IT centrem společnosti StoraEnso. Počet zaměstnanců však nemusí být konečný, nové prostory počítají s dalším rozvojem společnosti.

http://extra.storaenso.com/ostrava/

 

Projekt Resolve

 

Resolve_1Zdravé město a Ostrava jako metropole regionu patří mezi priority nového strategického plánu Ostravy. To byl jeden z důvodů, proč se město zapojilo do mezinárodního projektu Resolve.

Do projektu jsou zapojena i další evropská města – mimo jiné ze Švédska, Holandska či Slovinska, která si předávají své dobré zkušenosti  při prosazování udržitelné mobility obyvatel a zboží.  Snahou měst je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech, a to prostřednictvím nabídky udržitelných forem dopravy – atraktivní a dostupné MHD či bezpečného prostředí pro cyklisty a chodce.

Resolve_2Součástí debaty mezi městy jsou i otázky, jak opět přitáhnout lidi do centra města a vytvořit jim atraktivní prostředí pro nakupování a trávení volného času.

V březnu se v Ostravě a Opavě setkali zdejší i zahraniční odborníci, kteří diskutovali o tom, jak zvýšit atraktivitu centra města, jak nastavit systém parkování a jak podpořit ostatní formy dopravy proti individuální automobilové dopravě. Jde o podporu MHD, sdílení kol (bikesharing) apod. Na příklady dobré praxe ze zahraničí naváže akční plán, kde budou popsány kroky, které město dále podnikne pro zlepšení udržitelné dopravy ve městě. Chcete více informací? http://www.interregeurope.eu/resolve

 

Ostrava se nadále rozvíjí směrem k dynamickému modernímu městu

 

V polovině března proběhl ve Festivalovém paláci francouzského Cannes veletrh MIPIM, největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních příležitostí. V konkurenci desítek evropských metropolí a regionů o pozornost zahraničních investorů usilovala také Ostrava ve společné expozici Czech Cities, v níž se poprvé v historii veletrhu spojila s Prahou, Brnem a komerčními partnery působícími na českém realitním a investičním trhu.

Ostrava na MIPIM přivezla novou nabídku atraktivních lokalit v historickém centru města, pro které hledala investory a developery. Jde o lokality Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, kde celkem může vzniknout až 336 100 m2 pro novou výstavbu. Plochy v srdci Ostravy chce město revitalizovat a obohatit je především pro rezidenční funkci. S tou by měla jít ruku v ruce i práce (v podobě výstavby kanceláří) a zábava (v podobě realizace projektů pro volnočasové aktivity od nakupování přes sport až po zábavu). Nové plochy pro všechny tyto funkce mohou vznikat i v lokalitě Karolina, která je spojnicí mezi Dolní oblastí Vítkovice a centrem města. Na zastavění těchto pozemků město nyní zadalo zpracování urbanistické studie.

Dalším prezentovaným projektem v okolí centra města byla rekonstrukce historické budovy městských jatek. Tu Ostrava vykoupila od soukromého vlastníka a nyní probíhá mezinárodní soutěž architektů pro výstavbu centra pro kulturní a společenské účely, především pro galerii moderního umění Plato. Spolupráce města s budoucími investory může probíhat různým způsobem: například u ploch v centru Ostravy může jejich část být investicí města a další části mohou rozvíjet soukromí investoři. Právě pro tato jednání byl MIPIM ideální příležitostí.

 

Nabídka ploch v centru města

 

BrozuraMěsto Ostrava nabízí volné pozemky v blízkosti historického centra města. Hledá developery a investory, kteří na prázdných plochách a v prolukách města vystaví nové budovy pro bydlení, administrativu či obchodní činnost. V nabídce jsou proluky v blízkosti centrálního Masarykova náměstí (přibližně 3,8 ha), ale také dohromady 40 ha možných volných pozemků, které spojují historické centrum s řekou Ostravicí v oblastech Černé louky a Karoliny.

Podrobné informace je možné nalézt v následujícím dokumentu: http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/ke-stazeni/ke-stazeni/Volne_plochy_Ostrava.pdf

 

Moravskoslezské inovační centrum podpoří začínající podnikatele i zralé firmy

 

Dobře fungující podnikatelské a inovační prostředí vytváří zdravý ekonomický potenciál regionu. Proto chce Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Ostravou otevřít v létě Moravskoslezské inovační centrum. Pomáhat by mělo začínajícím podnikatelům, ale také již fungujícím firmám.

Moravskoslezské inovační centrum bude fungovat jako součást Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO). Centrum by mělo mít kmenové zaměstnance, ale hlavně bude fungovat na principu najímání lidí, kteří mají zkušenosti s určitou oblastí podnikání či produktem. Bude zaměřeno na rozvoj spolupráce a služeb podporujících inovace ve firmách všech velikostí v Moravskoslezském kraji. Bude pomáhat zralým firmám růst a exportovat a začínajícím podnikatelům realizovat jejich ambiciózní nápady například pomocí konzultací se špičkovými manažery a úspěšnými podnikateli.

Inovační centrum by do regionu mělo přinést více rostoucích a exportujících firem, intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou a více investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje. To vše by mělo vést k větší nabídce kvalitních pracovních míst.

V současné době se dopracovává strategie, která mimo jiné určí finální institucionální podobu inovačního centra.

 

Společnost Mitutoyo v Mošnově otevřela školící středisko

 

Mitutoyo_logoV úterý 25. dubna proběhlo v Mošnovské průmyslové zóně slavnostní otevření nového předváděcího a školicího centra společnosti Mitutoyo. Od svého založení v roce 1934 tato japonská společnost nabízí měřicí přístroje, jako jsou například mikrometry a posuvná měřítka, souřadnicové měřicí stroje, přístroje na měření tvaru a optické měřicí přístroje po celém světě. Ing. Petr Zahálka - výkonný ředitelNyní také v blízkosti průmyslové zóny vyškolení zaměstnanci společnosti Mitutoyo nabízí možná řešení v oblasti prodeje, podpory, servisu a školení.

Společnost působí ve více než 100 zemích světa, na českém trhu bude společnost příští rok působit již padesátým rokem.

www.mitutoyo.cz

 

V Ostravě vznikne Muzeum MHD

 

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na ideový návrh pro Muzeum MHD, které obohatí portfolio atraktivních institucí v Ostravě. Vybudováno bude v areálu v blízkosti ostravského hlavního nádraží o rozloze 22 tisíc m2.

Nové muzeum dopravní techniky nemá být pouze výstavou dopravních prostředků, ale má jít o místo, kde by mohli zajímavě a smysluplně trávit svůj volný čas občané a návštěvníci města, zejména rodiny s dětmi.

Muzeum vznikne poblíž Hlavního nádraží v Přívoze, v lokalitě vymezené ulicemi Wattovou a Špálovou, kde město v minulých letech vykoupilo a zcelilo pozemky zastavěné technickými objekty. Plánovaná výstavba muzea díky tomu nabízí také ojedinělou šanci na otevření prostoru mezi hlavním nádražím a náměstím Svatopluka Čecha a zatraktivnění této části města.

muzeum_areal     muzeum_tramvaj

K podání nabídky budou osloveny kanceláře z České republiky i ze zahraničí, mezi jinými například Josef Pleskot, který již realizoval v Ostravě několik úspěšných projektů. Mezi vytipovaná zahraniční pracoviště patří studia z Berlína, Schwaig bei Nürnbergu, Bergeijku a Vídně. Nabídku však může poslat neomezený počet zájemců.

Zadávací podmínky jsou zveřejněny v českém a anglickém jazyce zde: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11613. Zájemci mohou nabídky podávat až do 31. července rovněž v obou jazycích.

 

Linka rozebere hořící haldu

 

Heřmanická halda, která patří k největším ekologickým zátěžím na Ostravsku, uvnitř hoří a uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Jedinou možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je haldu zcela rozebrat a vytřídit kamení a uhelnou hmotu. Na haldě začal zkušební provoz linky, která haldu v průběhu deseti let zlikviduje.

Nově spuštěná linka je zatím ve zkušebním provozu. Plný provoz začne až koncem jara. V průběhu 10 let bude linka zcela sanovat haldu vysokou 30 metrů a rozkládající se na ploše 14 Václavských náměstí. Linka třídí hlušinu procesem takzvané mokré úpravy, která definitivně vyloučí, že by zbylý materiál mohl dále hořet. Za hodinu dokáže vytřídit 350 tun kamení a uhelné hmoty. Roztříděné složky mohou být použity ve stavebnictví a energetice, kamení také k modelování terénu přímo v prostoru heřmanické haldy.

Náklady na zřízení této unikátní třídící linky dosahují 250 milionů korun. Investice přináší rovněž desítky pracovních míst. Na zprovoznění linky pracuje v současné době 80 zaměstnanců. Na lince bude stabilně zaměstnáno 30 lidí ve dvousměnném provozu. Návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí. Odhadem vznikne až 100 nových pracovních míst. Projekt na sanaci haldy je společným podnikem Diama a společnosti Ostravská těžební.

haldaHalda, která se nachází na území městského obvodu Slezská Ostrava, je nejrozsáhlejším odvalem na Ostravsku. Jedná se o komplex odvalů, které začaly vznikat již v polovině 19. století při hloubení Dolu Ida. Největší množství materiálu se na odvalu ukládalo ve 40. až 60. letech minulého století, kdy se rozšiřoval Důl Heřmanice (bývalý Důl Stalin a Rudý říjen 2). V letech 1999 až 2004 proběhly pokusy zlikvidovat podzemní požáry, avšak termické procesy pokračují dále, zejména ve východní a střední části odvalu. Postupně se ukázalo, že nejúčinnějším řešením je likvidace termicky aktivních míst odtěžením. Část odvalu Heřmanice už prošla rekultivací v gesci s. p. DIAMO. Po rekultivačních pracích proběhlo zatravnění a vysázení celkem 15 000 kusů keřů a stromků.

www.diamo.cz, www.ostravskatezebni.cz