Realizovaná marketingová šetření

Jsou zaměřená na profil návštěvníka a turisty přijíždějícího do turistické oblasti Ostravsko (Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Klimkovice, Vřesina), tj. sběr analýza a evaluace dat, provedené dle metodiky MSK

Cílem je zmapování spokojenosti návštěvníků a turistů, frekvence návštěvnosti v jednotlivých obdobích, zjištění hlavních motivátorů a bariér návštěvnosti a identifikace slabých stránek pro zlepšení dané destinace.

Výzkum je realizován dle metodiky, která je využita při výzkumech spokojenosti návštěvníků Moravskoslezského kraje a umožňuje srovnání jednak s jinými kraji, nebo regiony a pak meziroční srovnání. Výstupy jsou pak použitelné nejen pro účely KÚ MSK, ale také z iniciativy České centrály cestovního ruchu.

 

Meziroční vyhodnocení 2011/2012 (ke stažení)

Meziroční vyhodnocení 2012/2013 (ke stažení)

Vyhodnocení jaro, léto, podzim 2015 (ke stažení)