Aktuální dopravní uzavírky

Přinášíme přehled důležitých dopravních staveb a oprav na území města a s nimi souvisejících dopravních uzavírek.

Rekonsktrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů

Moravskoslezský kraj připravil jednu z největších letošních dopravních staveb v regionu. Začala rozsáhlá modernizace Výškovické ulice v Ostravě a přilehlých mostů. Náročná a složitá stavba si vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě. Budou muset počítat s mnoha omezeními, která zkomplikují dopravu v této části krajského města. Vzhledem ke kritickému stavu mostů, ale nelze opravu odkládat.Od 9. května do dubna 2019 jsou uzavřeny západní mosty ve Výškovické ulici přes Rudnou. Do Výškovic tudy řidiči neprojedou vůbec, v opačném směru se o východní mosty budou dělit s protijedoucími vozidly MHD. 

Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí i statutární město Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena z evropských fondů.
Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Dva nové mosty budou sloužit cyklistům jako samostatná cyklostezka. Stavět se bude ve dvou etapách.

První fáze výstavby začala v březnu a potrvá do konce letošního roku.

V této etapě budou zdemolovány staré západní mosty (směrem k Ostravě-Porubě) a postaveny nové. „Stavební práce nebudou zpočátku vyžadovat razantní omezení dopravy, ani uzavření jízdního pruhu silnice směrem do Výškovic. S tím se počítá až na začátku května," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. Upřesnil, že tramvajová doprava povede po východním mostě, obousměrně po jedné koleji. Individuální automobilová doprava bude v této fázi stavby zachována v jednom pruhu ve směru na Ostravu-Zábřeh. Druhý pruh bude vyhrazen pro Integrovaný záchranný systém a městskou hromadnou dopravu.
V době demoličních prací, během dvou víkendů v červnu, kdy je hustota provozu menší, budou muset řidiči počítat se zúžením provozu do jednoho jízdního pruhu Rudné ulice pod Výškovickými mosty a jeho převedením do protisměru. Na některých místech, kterými budou auta projíždět, bude také zúžená vozovka
Správa železniční dopravní cesty zároveň v této lokalitě připravuje stavbu nové vlakové zastávky Ostrava Zábřeh.


Druhá fáze rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů začne příští rok na jaře, a to demolicí východních mostů. O dopravních omezeních souvisejících s touto etapou projektu bude veřejnost informována v dostatečném časovém předstihu.


Uzávěra na ulici Rudné

úsek mosty ev.č. 11-143B a 11-144

Další z akcí Ředitelství silnic a dálnic. Uzavírka pro opravu mostů bude probíhat od 19. 3. 2018 nejpozději do 9. 12. 2018, režim dopravy bude 0+2 ve směru do Havířova, přičemž v uzavřeném úseku ve směru na Havířov bude umožněn průjezd IZS a také vozidel ZÚ (viz. níže). Tento průjezd bude realizován osazením dočasného SSZ v uzavřeném úseku. Směr do Ostravy bude umožněn vozidlům do 6 t a autobusům. Nákladní vozidla nad 6 t budou vymístěna na objízdné trasy (Frýdecká a D1). Mapa objížďky zde.

Dochází také ke změnám organizace linek dopravního podniku. Mění se trasy a upravují jízdní řády autobusových linek č. 31, 45, 57, 62 a 74 (z důvodu rekonstrukce mostu na ul. Rudné přes řeku Ostravici.) Podrobnější informace zde (web DPO).

druh uzávěry úplná (směr Havířov) termín uzávěry 19.3.2018 - 31.12.2018
důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel ŘSD 

Další uzavírky naleznete v sekci odboru dopravy zde.


Oprava mimoúrovňové křižovatky na Bazalech

Oprava silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly etapa II. a III. bude probíhat v termínu od 3.5.2018 do 30.8.2019.

V této etapě uvedené stavby je uzavřena ul. Českobratrská v úseku od křižovatky s ul. Sokolská třída po křižovatku ulic Českobratrská a Bukovanského včetně sjezdové rampy ze směru Michálkovice na Frýdek – Místek a výjezdové rampy ze směru Bohumín na centrum Ostravy.

Individuální doprava: směr z Bohumína do centra: je vedena po ulici Muglinovská a Sokolská třída případně po ul. Bohumínská a po 28. října přes most Miloše Sýkory. Směr od Michálkovic do Bohumína: je vedena po ul. Hladnovská a ul. Orlovská případně po ul. Michálkovická a ul. Dědičná. Směr od Michálkovic do Frýdku – Místku: objízdná trasa bude vedena po ul. Michálkovická a ul. Dědičná.

Veřejná autobusová linková doprava byla odkloněna do trasy: Autobusová zastávka Ostrava, most Pionýrů je ve směru z Bohumína dočasně neobsloužena. Jako náhrada za dočasné zrušenou obsluhu zastávky Ostrava, most Pionýrů bude linka veřejné linkové dopravy – příměstské dopravy 870555 Bohumín – Ostrava, která bude touto uzavírkou dotčena, nově obsluhovat autobusová zastávka Ostrava, most M. Sýkory. Objízdná trasa linky ve směru z Bohumína do Ostravy bude vedena po MK v Ostravě ul. 28. října a ul. Sokolská třída.

SITUAČNÍ MAPKU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:

thumb mapka