Centrum Ostravy čeká postupná úprava parkování

Veškeré změny v parkování město Ostrava plánuje ve prospěch rezidentního a abonentního parkování a vyšší ochrany osob bydlících a sídlících v oblasti širšího centra. Postupně budou zanikat parkoviště na plochách, které jsou dlouhodobě podle územního plánu města určeny k zástavbě. Jako náhradu Ostrava připravuje výstavbu parkovacích domů a záchytných parkovišť typu Park and Ride (P+R) nebo Park and Go (P+G).

Jejich smyslem je snížení zatížení centra města automobilovou dopravou, která je spojena především s dojížděním lidí do zaměstnání, podpora využívání MHD a již zmíněné zatraktivnění parkování ve prospěch rezidentů a abonentů.

 Zpoplatnění dosud bezplatného stání v širším centru Ostravy

V oblasti širšího centra se počítá se zpoplatněním a přerozdělením mezi placená stání a předplatitele typu rezident či abonent u zhruba 600 bezplatných stání. Již začátkem letošního září došlo ke zpoplatnění např. parkování poblíž ulic Českobratrská, Porážková a Janáčkova (připojení k parkovišti u Galerie Plato). Postupně se to ale bude týkat dalších lokalit – např. Mariánských Hor nebo sídliště Šalamouna (od 1. dubna 2019). Až 2450 vozidel denně parkuje v centru v rozporu s platnou legislativou, což by se také mělo změnit.

Při zpoplatňování či zvyšování cen za parkování se město bude řídit modelem „divadlo“, což znamená, že čím blíž centru budou chtít řidiči zaparkovat, tím víc za parkování zaplatí.

 Plánované uzavírky parkovišť:

V následujících měsících budou kvůli zahájení archeologických průzkumů spojených s projekty Nové Lauby a bytového domu na křížení ulic Biskupská a Kostelní uzavřena současná parkoviště v lokalitě budoucí výstavby. Další úpravu potom v průběhu dvou let čeká parkoviště na Poděbradově ulici, kde bude rozšiřována Galerie výtvarného umění.

 Plánovaná záchytná parkoviště P+R / P+G:

Záchytná parkoviště typu P+R pro oblast širšího centra nabídnou stovky parkovacích míst:

  • Nejbližší záchytné parkoviště typu P+R je u dolu Hlubina v DOV, které by primárně mělo sloužit pro zaparkování přijíždějících od Frýdku-Místku a Havířova. Celodenně si lze v této lokalitě již dnes vyzkoušet odstavování vozidel zcela ZDARMA a následně pokračovat do centra města MHD. Parkoviště je zatím nehlídané. Nyní je zde kapacita zhruba 100 parkovacích míst, ale postupně se bude povrch upravovat a do roku 2021 zde bude vytvořeno 330 stání.

  hlubina

  • Dalším plánovaným záchytným parkovištěm pro oblast širšího centra je P+R Hlučínská (v oblasti tramvajové smyčky v ulici Hlučínské v lokalitě Černý potok). To by mělo sloužit zejména řidičům osobních vozů přijíždějících do Ostravy ze směru od Hlučína a od dálnice D1. Celková kapacita záchytného parkoviště bude 135 stání a hotové by mělo být v roce 2020.

 hlucinska

  • Parkoviště obdobného typu se připravuje např. i v lokalitě Kolonie Jeremenko, kde by do roku 2020 mělo vzniknout 150 parkovacích míst.

 jeremenko

  • Připravuje se rozšíření již fungujícího parkoviště na Hranečníku, a to o 93 parkovacích míst uprostřed areálu terminálu.

  hranecnik

Všechna plánovaná a připravovaná P+R jsou naplánována v blízkosti a dostupnosti MHD s dojezdem do centra v řádech několika minut. Některá budou dovybavena WC, bistrem, půjčovnou kol a podobně.

 Plánovaná výstavba parkovacích domů:

Již v průběhu roku 2020 by mohla začít realizace pětipatrového parkovacího domu před Městskou nemocnicí Ostrava, kde by mělo vzniknout 420 parkovacích míst (dvě podzemní podlaží by sloužila pro parkování pracovníků nemocnice, přízemí by bylo využito jako lékárna a pro další infrastrukturu a dvě nadzemní podlaží pro parkování veřejnosti).

nemocnice

Město také plánuje výstavbu parkovacího domu v prostoru mezi Krajským úřadem a budovou Red House s plánovanou kapacitou zhruba 600 parkovacích míst.

kraj

 Navíc je zadána studie proveditelnosti podzemního parkoviště před Domem kultury města Ostravy, která prověřuje technické možnosti výstavby takového objektu. Kapacita by se podle variant a počtu podlaží pohybovala zhruba od 170 do 400 parkovacích míst. Do budoucna město uvažuje o výstavbě parkovacího domu na křížení ulic Porážková a Švabinského (zde ale bude záležet na vyřešení problémů s pozemky soukromých vlastníků).