Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise pro dopravu (11 členů)

Poslední změna: Středa 11.04.2018 10:41 - Hrubcová Danica
Komise pro dopravu

I. Iniciativní funkce

a) v rámci projednávaných materiálů se podílí na naplňování souladu výhledových záměrů v dopravě s Územním plánem Ostravy a napomáhá k jeho postupnému naplňování 
b) účastní se prací na přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy za odvětví dopravy a jeho projednávání
c) iniciuje pořízení a projednává návrhy dopravně-inženýrské dokumentace, která řeší problematiku dopravy a výstavby pozemních komunikací
d) sleduje průběh přípravy a realizace investičních staveb na úseku dopravy, rozsah a zabezpečení údržby silniční sítě města a navrhuje opatření ke zlepšení stavu
e) projednává návrhy na účelné uspořádání a rozvoj silničního hospodářství na území města
f) v rámci projednávaných materiálů prosazuje dodržování a naplňování zásad bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na komunikační síti ve městě  a rozvoj inteligentního dopravního systému
g) projednává organizační zabezpečení zimní údržby pozemních komunikací, zabezpečení provozu hromadné dopravy ve městě, podílí se na její kontrole    a doporučuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků
h) předkládá návrhy a náměty na zlepšování dopravy včetně dopravních systémů na území města
i) projednává koncepce a návrhy rozvoje Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS i úroveň zajišťování přepravních služeb

 
II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města.

III. Organizační záležitost

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor dopravy magistrátu.

 

předseda: 

Mgr. Jan Kovács, Ph.D., člen ZM

 

členové:

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.,   člen ZM

Ing. Ivo Hařovský, člen ZM

RSDr. Oldřich Jakubek, člen ZM

Ladislav Rumánek, člen ZM

Libor Grygar, člen ZM  

Ing. Vladimír Návrat  

Ing. František Vaštík 

Martin Mařák

Bc. Aleš Boháč, MBA

Ing. Pavel Obroučka