Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odpadové hospodářství

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 09:53 - Radomír Panna

Celková produkce odpadů za období let 2006 - 2014

Vývoj produkce odpadů na území města Ostravy ovlivňuje zejména silná koncentrace průmyslu a hustota osídlení na poměrně malé ploše (214 km²). Kromě tradiční ocelářské, strojírenské a chemické výroby působí v areálech průmyslových zón a vědeckotechnologickém parku desítky tuzemských a zahraničních firem. Celková produkce odpadů vykazuje klesající tendenci, podobně jako produkce nebezpečných odpadů (NO), která v roce 2014 klesla pod 90 tisíc tun ročně.

Komunální odpad a druhy odpadů

Schéma způsobu zpracování druhů odpadů a jejich dalšího využití / Produkce komunálních odpadů / Míra využití odpadů / Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou určeny občanům Ostravy pro odkládání objemného odpadu, nebezpečného odpadu, zeleně a separovaných složek odpadu z domácností.

Důležité odkazy

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) / OZO Ostrava / Ministerstvo životního prostředí / Mapa separovaného odpadu

Dokumenty a materiály

Plán odpadového hospodářství města Ostravy / Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Ostravy / Prezentace o odpadech / Obecně závazná vyhláška č. 5/2008