Obecně závazná vyhláška č. 15/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 15/2022,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2022 a obecně závazné vyhlášky        č. 13/2022

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 07.12.2022 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl.1 Změna

 

Obecně závazná vyhláška č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 13/2022, se mění a doplňuje takto:

 

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 13/2022 se nahrazuje přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

 

 

 

Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r.

primátor

 

 

 

Ing. Miroslav Svozil v.r.

náměstek primátora

 

 

Příloha č. 2