Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Sazebník úhrad za poskytování informací - pro účetní období roku 2018

Poslední změna: Úterý 02.01.2018 13:15 - Hájek Aleš

kopie listiny

černobílý

černobílý

barevný

barevný

1 strana A 4

jednostranný tisk   1 Kč

oboustranný tisk   2 Kč

jednostranný tisk   4 Kč

oboustranný tisk 7 Kč

1 strana A 3

jednostranný tisk   2 Kč

oboustranný tisk   3 Kč

jednostranný tisk   8 Kč

oboustranný tisk 14 Kč

Skenování dokumentu

1 strana A4            1 Kč

1 strana A3            2 Kč

 

 

technické nosiče dat: CD disk

 

5 Kč

 

poštovné

Dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

263 Kč za každou započatou hodinu

výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše   podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

 

 

Tento sazebník byl schválen radou města dne 05.12.2017 usnesením číslo 07988/RM1418/111.