Vydání koordinovaného závazného stanoviska

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání koordinovaného závazného stanoviska

 2. Základní informace k životní situaci

  Koordinované závazné stanovisko se vydává pro územní a stavební řízení podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn. 

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Fyzická osoba starší 18 let, fyzická osoba podnikatel, právnická osoba
  • Zmocněný zástupce (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen)


  Kdo může převzít koordinované stanovisko:

  Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručovatelé jsou oprávněni zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou za něj oprávněny písemnost převzít. Tyto osoby jsou povinny na výzvu doručovatele předložit průkaz totožnosti. Písemnost jejíž převzetí má být potvrzeno příjemcem, lze doručit fyzické osobě, která je za adresáta oprávněna písemnost převzít.
  Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování.
  Právnické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování, na adresu jejího sídla nebo sídla její organizační složky, jíž se řízení týká.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí. 

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním vyplněné žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska na Magistrátu města Ostravy. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska lze podat:

  • na podatelně Magistrátu města Ostravy

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče
  Pracoviště Prokešovo nám. 8, Ostrava, 4. poschodí
  Úřední dny: po, st. 8-17 hod., čt. 8-16hod.
  Kontaktní zaměstnanci oddělení pro jednotlivé agendy:

  Vedoucí oddělení:
  Ing. Miroslav Křídlo, tel. 599 442 234, e-mail: mkridlo@ostrava.cz
  Koordinátor:
  Ing. Eduard Dvorský, tel. 599 442 476 , email: edvorsky@ostrava.cz
  Asistent pro koordinaci:
  Michaela Piekařová, tel. 599 443 145, email: mpiekarova@ostrava.cz
  Pavlína Otisková, tel. 599 442 375, email:  potiskova@ostrava.cz
  Šárka Molová, tel. 599 442 484, email: smolova@ostrava.cz 
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Vyplněná žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska
  • Plnou moc
  • Výpis z katastru nemovitostí (kopie)
  • Katastrální mapu se zákresem umístění stavby (kopie)
  • Dokumentaci zpracovanou v rozsahu pro daný účel dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o KS

  Před vyplněním formuláře nutno stáhnout soubor do PC.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku. 

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn.
  • Vyhlášky č. 503/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) 

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Bez sankce. 

   

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Územní a stavební řízení 

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.06.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno