Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2023

Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu). 

Zásady programu stanoví:    
     - uzávěrku příjmu žádostí na den  28.02.2023  
       (dle změn zásad bude v roce 2023 možnost podávat žádosti pouze do výše 
       uvedeného termínu)
    

Celková kvóta finančních prostředků v Programu pro rok 2023 je 248 tis. Kč.

Výběr formulářů:
Formulář žádosti
Formulář zařazení do programu
Zásady


Veškeré podmínky a formuláře pro rok 2023 jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.