Vyvlastnění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyvlastnění

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyvlastněním se rozumí:

  • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění, stanoveného zvláštním zákonem

   

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem (vyvlastnitel) může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného,
  • vyvlastnění lze podle něj provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, přičemž veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení,
  • vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít s vyvlastňovaným smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti s náležitostmi uvedenými v § 18 zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní je vyvlastňovacím úřadem pro:

  • území města Ostravy,
  • obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

   

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vyvlastnění podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí v dané věci.

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákon o vyvlastnění speciálně lhůtu pro vydání rozhodnutí neupravuje.

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci vyvlastňovacího řízení jsou stanoveni § 17 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů.

   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno