Vydání vyjádření

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání vyjádření

 2. Základní informace k životní situaci

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, se vyjadřuje zejména:

  • zda je nutné vydávat územní rozhodnutí
  • zda je možno vydat pouze územní souhlas
  • zda je možno územní rozhodnutí nahradit veřejnoprávní smlouvou

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání žádosti doložené charakteristikou stavby a grafickými podklady.  

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti, ve které žadatel uvede konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O vyjádření k záměru, který má být realizován na území města Ostravy, lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní. 

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání vyjádření není zpoplatněno. 

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obvyklá lhůta pro vydání územně plánovací informace je 30 dní. 

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formou emailu, opatřeného zaručeným elektronickým podpisem

  posta@ostrava.cz

   nebo formou datové zprávy

  ID DS 5zubv7w

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Vyjádření se nevydává formou správního rozhodnutí, nemá řádný opravný prostředek.  

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při nedodržení vyjádření v postupu přípravy, povolení a realizace stavby nebo jiného záměru se žadatel vystavuje udělení postihu dle § 178 až § 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon). 

   

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno