Vydání územně plánovací informace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání územně plánovací informace

 2. Základní informace k životní situaci

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) o podmínkách vydání územního rozhodnutí a § 21 odst. 1 písm. c) o podmínkách vydání územního souhlasu pro vedení sítí elektronických komunikací. Územně plánovací informace poskytuje souhrn podmínek, za kterých je možno v daném území umístit stavbu. 

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územně plánovací informaci může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání územně plánovací informace je podání žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s náležitostmi dle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O územně plánovací informaci pro vydání územního rozhodnutí v rámci města Ostravy lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, s výjimkou staveb, u nichž byla pravomoc svěřena úřadům městských obvodů dle článku 22 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších změn.  

   

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání územně plánovací informace není zpoplatněno. 

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obvyklá lhůta pro vydání územně plánovací informace je 30 dní. 

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formou emailu, opatřeného zaručeným elektronickým podpisem

  posta@ostrava.cz

   nebo formou datové zprávy

  ID DS 5zubv7w

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno