Koupě nemovitosti do vlastnictví statutárního města Ostrava, prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob , směna nemovitostí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Koupě nemovitosti do vlastnictví statutárního města Ostrava, prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob , směna nemovitostí

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o

  • koupě nemovitostí z vlastnictví třetích osob do vlastnictví statutárního města Ostrava
  • prodej nemovitostí z vlastnictví statutárního města Ostrava do vlastnictví třetích osob
  • směna nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy, nebo snímkem územní informace, na kterém je zakreslen pozemek, nebo jeho část
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy, nebo snímkem územní informace, na kterém je zakreslen pozemek, nebo jeho část
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • údaje o žadateli (jméno, tel. kontakt, adresa, datum narození)
  • obec
  • katastrální území
  • parcelní číslo, u budovy číslo popisné  a číslo pozemku na němž budova stojí 
  • účel koupě popř.  důvod nabídky
  • požadovaná cena za nabízenou nemovitost, popř. znalecký posudek
  • u nemovitostí, z nichž nabízena pouze část, zákres ve snímku katastrální mapy, případně geometrický plán
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • nabídka k prodeji nemovitosti
  • lze podat i neformalizovanou písemnou žádost

   

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky se nehradí. Hradí se pouze náklady spojené s prodejem, a to poplatek ve výši 1000,-Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu. Tyto náklady hradí kupující.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání Rady města a Zastupitelstva Města. Běžná doba vyřízení je většinou 6 měsíců.
  • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta, Odbor hospodářské správy, Odbor investiční, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, atd.  – vždy dle konkrétní situace.
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta
  • Odbor hospodářské správy
  • Odbor investiční
  • Odbor dopravy
  • Odbor životního prostředí
  • příslušný městský obvod
  • aj. – vždy dle konkrétní situace. 

   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti o koupi, směnu nemovitosti je možné řešit elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2018

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno