Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek

Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 1446/ZM1822/23 ze dne 19. 05. 2021 vyhlašuje "Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí" a Výzvu č. 1 na podporu projektů v rámci tohoto Programu