Územní plán

NÁVRH ZMĚNY ÚPlMO      
      Textová část  


      Grafická část   


      Komplexní urbanistický návrh 

     Legenda

         výkres C.2.1 

         příložka k výkresu C.2.1  


      část a)

        výkres C.2.1 

        příložka k výkresu C.2.1 


      část b)

        výkres C.2.1

        příložka k výkresu C.2.1    
  
  Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PLF 

    
    Legenda

    výkres C.6.3 

    příložka k výkresu C.6.3   
  

       část a)

          výkres C.6.3 

          příložka k výkresu C.2.1  


       část b)
          výkres C.6.3

          příložka k výkresu C.6.3 

 

   Místní územní systém ekologické stability     

    
   Legenda
    výkres C.7.3 

    příložka k výkresu C.7.3.  
    

       část a)
          výkres C.7.3 

          příložka k výkresu C.7.3     
    

      část b)

          výkres C.7.3 

          příložka k výkresu C.7.3


VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ