Seznam kulturních a společenských akcí pro rok 2022, při nichž je zkrácena doba nočního klidu

Pro lepší informovanost občanů město Ostrava zveřejňuje seznam akcí (který je každoročně aktualizován jako příloha obecně závazné vyhlášky o nočním klidu), při nichž je doba nočního klidu zkrácena.

Seznam akcí pro rok 2022 je následující: 

nocni_klid_2022_new

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších změn a doplňků, je k dispozici zde.