Statistika agendy Czech POINT v roce 2013

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

 

 

stav k 31.12.2013

 

MĚSÍC KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
leden 82 50 13 207 6 0 9 0 1 1 0 1 17 11 260 658
únor 52 70 31 135 10 0 7 0 2 0 0 1 19 12 184 523
březen 49 54 22 165 11 0 8 0 0 1 0 0 57 13 199 579
duben 48 74 20 136 8 0 11 0 2 2 1 1 56 19 229 607
květen 84 70 25 137 10 0 6 0 1 2 0 1 47 9 155 547
červen 74 76 28 176 15 0 8 0 0 1 0 0 46 11 190 625
červenec 60 43 22 151 9 0 8 0 2 1 0 0 25 13 156 490
srpen 41 58 25 125 11 0 5 0 1 1 0 1 17 10 155 450
září 50 56 23 149 7 0 10 0 0 6 1 0 25 9 189 525
říjen 37 52 15 157 6 0 10 0 1 3 0 1 63 11 248 604
listopad 42 68 30 168 17 0 12 0 3 5 0 0 39 15 251 650
prosinec 77 39 21 134 4 0 14 0 0 2 0 0 25 9 219 544
SUMA 2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 142 2435 6802

 

 

 

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2013

rok KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
2007 1582 863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2462
2008 1595 1779 74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 8504
2010 1481 1950 470 3502 - 0 200 2 18 - - 3 294 290 2560 10770
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 5 277 151 2135 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551
2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 142 2435 6802