Statistika agendy Czech POINT za rok 2009

stav k 31.12.2009

MĚSÍC KN OR ŽR TR P_ŽÚ MA KD IR VCzP DS AK CELKEM
leden 119 130 17 271 0 30 3 0 0 11 0 0 581
únor 115 140 13 313 0 21 1 0 0 32 0 0 635
březen 110 182 14 392 0 18 0 1 0 64 0 0 781
duben 111 164 33 358 0 26 0 0 1 42 0 0 735
květen 108 160 23 276 0 20 0 1 0 23 0 0 611
červen 114 156 18 307 0 18 0 3 0 30 0 0 646
červenec 111 139 26 297 0 16 0 1 0 29 34 1 654
srpen 100 136 31 257 0 17 0 1 3 27 7 6 585
září 106 137 24 302 0 14 0 0 1 25 13 0 622
říjen 139 147 30 371 0 23 0 1 0 19 50 4 784
listopad 99 187 23 359 0 12 0 2 0 49 59 314 1104
prosinec 130 144 20 223 0 12 0 2 0 9 31 195 766
1362
1822
272 3726 0 227 4 12
5 360 194 520 8504

 

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2009
rok KN OR ŽR TR P_ŽÚ MA KD IR VCzP DS AK CELKEM
2007 1582 863 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2462
2008 1595 1779 74 4109 0 0 0 0 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 0 227 4 12 5 360 194 520 8504