Statistika agendy Czech POINT v roce 2015

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

 

 

stav k 31.12.2015

MĚSÍC KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
leden 50 55 18 124 14 0 9 0 4 0 0 1 22 29 282 608
únor 179 48 18 134 8 0 2 0 1 0 0 0 28 18 216 652
březen 33 52 21 114 11 0 7 0 1 0 1 0 16 30 214 500
duben 59 37 21 114 13 0 7 0 2 0 0 1 25 13 281 573
květen 50 33 12 91 5 0 3 0 0 0 0 0 21 13 259 487
červen 37 60 34 123 12 0 6 0 2 0 0 0 14 10 302 600
červenec 81 48 17 97 9 0 5 0 1 0 0 1 23 13 239 534
srpen 26 26 13 122 5 0 4 0 1 2 0 1 32 7 167 406
září 37 34 17 142 6 0 9 0 2 1 1 0 26 9 207 491
říjen 27 39 18 103 6 0 2 0 4 0 0 1 17 14 240 471
listopad 26 28 15 112 7 0 6 0 0 1 0 0 35 5 266 501
prosinec 23 42 11 117 10 0 8 0 0 0 0 0 72 11 229 523
SUMA 2015 628 502 215 1393 106 0 68 0 18 4 2 5 331 172 2902 6346

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2015

rok KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
2007 1582 863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2462
2008 1595 1779 74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 8504
2010 1481 1950 470 3502 - 0 200 2 18 - - 3 294 290 2560 10770
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 5 277 151 2135 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551
2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 132 2435 6792
2014 622 607 257 1723 134 0 87 0 12 19 1 11 390 143 2751 6757
2015 628 502 215 1393 106 0 68 0 18 4 2 5 331 172 2902 6346