Statistika agendy Czech POINT v roce 2014

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

 

 

stav k 31.12.2014

MĚSÍC KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
leden 53 61 25 149 18 0 10 0 0 4 0 1 34 30 235 620
únor 127 38 22 162 10 0 9 0 2 0 0 0 31 11 180 592
březen 45 68 27 163 6 0 8 0 2 1 0 1 34 17 184 556
duben 69 73 44 160 17 0 10 0 1 2 0 2 51 13 217 659
květen 53 83 31 166 16 0 9 0 1 3 0 2 48 11 205 628
červen 62 42 13 154 7 0 11 0 1 3 0 1 31 9 197 531
červenec 44 39 19 167 12 0 4 0 1 0 0 1 59 13 351 710
srpen 54 45 16 149 8 0 9 0 0 0 0 1 21 8 175 486
září 23 32 15 127 12 0 5 0 2 2 0 1 16 9 245 489
říjen 22 39 22 120 12 0 8 1 1 0 1 30 6 307 568
listopad 25 53 13 117 8 0 2 0 1 3 1 0 17 6 209 455
prosinec 45 34 10 89 8 0 2 0 0 0 0 0 18 10 246 462
SUMA 2014 622 607 257 1723 134 0 87 0 12 19 1 11 390 143 2751 6757

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2014

rok KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
2007 1582 863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2462
2008 1595 1779 74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 8504
2010 1481 1950 470 3502 - 0 200 2 18 - - 3 294 290 2560 10770
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 5 277 151 2135 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551
2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 132 2435 6792
2014 622 607 257 1723 134 0 87 0 12 19 1 11 390 143 2751 6757