Statistika agendy Czech POINT v roce 2012

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

 

 

 

 stav k 31.12.2012

MĚSÍC  KN  OR  ŽR  TR TRPO  P_ŽÚ   MA  KD ROS ROB  IR  VCzP DS AK CELKEM
leden 58   136  40 207  - 0  11  - - 39 248  747
únor  47    132   38  171 - 0  12 0 0 - - 0 20  12  157  589 
březen 63    142   42   200  - 0 12 0 1 - - 9 267 742
duben 135   104 43 193  - 0  7 0  2 - -  32  9  200 726
květen  53    97   42 172 11  0 11  1 - - 18  223 634
červen 96  96 29   152 12  0  10 0 0 16  7 207 626 
červenec 103  81   26 194 11 6  0 10 4  2 11 11  167 626
srpen 35 81  33 168 7 6  1 0 0  0  10 6 172   519
září  50 68  21 161 11 0 3 0   0 1 6 240  571
říjen  156 85  28 155  10 0 11 0 1 0 13 12 201 673
listopad 84 71 20 162 5 0 10 0 4 0 0 23 4 286 669
prosinec 55 59  16  123 7  0  0 1 0 2   12  4  143 429
SUMA   2012 935 1152 378 2058 74 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551

 

 

  

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2012

rok  KN OR  ŽR  TR TRPO  P_ŽÚ    MA  KD ROS ROB  IR  VCzP DS AK CELKEM
                           
2007 1582   863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2462
2008 1595  1779  74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 8504
2010  1481  1950  470 3502 - 200  2  18 - -  3  294  290 2560 10770 
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 277 151 2135 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551