Statistika agendy Czech POINT v roce 2011

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

 

 

 

 stav k 31.12.2011

MĚSÍC  KN  OR  ŽR  TR  P_ŽÚ   MA  KD  IR  VCzP DS AK CELKEM
leden 110 147  48  281  14   29 17  154  800 
únor  105    131    48  259  21  19  141  736 
březen  51  152 56  269   0 16  0 1 29  17  226  818 
duben  102 124    39  213  24  12  173  693 
květen 157  153     50 219   14  1  25 17   142 779 
červen  114 130  61   249 13  19  17 168  771 
červenec  67 104    40  177  12  213  632 
srpen  64 144  40  238  10  41  212  758 
září 52  122  47  250 0 13  0    0  0 10  14 163   671
říjen  54 116   37  219  9  1  22  11  150  619
listopad  137 135    46   169  5  1   1  34  14  219 761 
prosinec  88 112  34  144   1   16  174  584 
SUMA 2011 1101 1570 546 2687 0 139 0 11 5 277 151 2135 8622

 

 

 

 OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2011

rok  KN OR  ŽR  TR  P_ŽÚ    MA  KD  IR  VCzP DS AK CELKEM
                           
2007 1582   863 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2462
2008 1595  1779  74 4109 0 0 0 0 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 0 227 4 12 5 360 194 520 8504
2010  1481  1950  470 3502 200  2  18  3  294  290 2560 10770 
2011 1101 1570 546 2687 0 139 0 11 277 151 2135 8622