Statistika agendy Czech POINT v roce 2010

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

 stav k 31.12.2010

MĚSÍC  KN  OR  ŽR  TR  P_ŽÚ   MA  KD  IR  VCzP DS AK CELKEM
leden  216   185  36  348  15   22 38  161  1021 
únor  112    165  44  308  20   45 35  211  945 
březen 139   182  45  327  29  18  31  311  1084 
duben 108   167  45  298  17  13  22  223  895
květen  121   168  36  311  1 35  45  238  965
červen  98  169 35   320 14   39 15  244  935
červenec 137    140  31  309  17  22  12  200  870 
srpen 127   161  39  272  0  19  0  2  8  23  164 815
září  93  141  39  259 0  16  0   2 0 16   23  199 788
říjen  134  158  43 268   0 11   0  23 12  197  847 
listopad 95  169   49   267   19  0   29  18  174 822 
prosinec 101  145  28  215   14  0   24  16  238  783 
SUMA 2010 1481  1950  470  3502 200  18 294 290 2560  10770  

 

 OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2010

rok  KN OR  ŽR  TR  P_ŽÚ    MA  KD  IR  VCzP DS AK CELKEM
                           
2007 1582   863 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2462
2008 1595  1779  74 4109 0 0 0 0 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 0 227 4 12 5 360 194 520 8504
2010  1481  1950  470 3502 200  2  18  3  294  290 2560 10770