Statistika agendy Czech POINT v roce 2016

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze

 

 

stav k 31.12.2016

MĚSÍC KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
leden 31 37 19 131 13 0 2 0 2 1 0 1 29 25 320 611
únor 28 34 16 140 9 0 5 0 0 0 1 0 30 25 197 485
březen 24 39 16 117 6 0 8 0 1 0 1 0 49 19 250 530
duben 18 32 14 130 5 0 7 0 2 2 0 2 36 24 248 520
květen 41 34 22 100 10 0 7 0 1 1 0 0 48 7 291 562
červen 27 49 19 157 11 0 4 0 1 1 0 0 34 6 287 596
červenec 24 40 14 99 8 0 12 0 1 0 0 2 60 5 206 471
srpen 25 41 18 99 9 0 2 0 0 0 2 0 32 9 186 423
září 12 51 25 106 14 0 14 0 1 0 0 1 20 5 220 469
říjen 11 34 14 102 5 0 5 0 1 0 0 1 32 14 234 453
listopad 32 56 22 96 8 0 3 0 2 1 0 1 53 10 249 533
prosinec 15 30 12 93 4 0 0 0 1 3 1 1 43 6 200 409
SUMA 2016 288 477 211 1370 102 0 69 0 13 9 5 9 466 155 2888 6062

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2016

rok KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK CELKEM
2007 1582 863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2462
2008 1595 1779 74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 8504
2010 1481 1950 470 3502 - 0 200 2 18 - - 3 294 290 2560 10770
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 5 277 151 2135 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551
2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 132 2435 6792
2014 622 607 257 1723 134 0 87 0 12 19 1 11 390 143 2751 6757
2015 628 502 215 1393 106 0 68 0 18 4 2 5 331 172 2902 6346
2016 288 477 211 1370 102 0 69 0 13 9 5 9 466 155 2888 6062