Statistika agendy Czech POINT v roce 2021

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulkám:egon

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze
ID - zprostředkovaná identifikace

 

 

stav k 28.02.2021

MĚSÍC KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK ID CELKEM
leden 5 10 7 44 8 0 1 0 0 0 0 1 6 10 293 3 388
únor 7 8 2 41 5 0 2 0 0 1 0 2 3 14 262 1 348
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
SUMA 2021 12 18 9 85 13 0 3 0 0 1 0 3 9 24 555 4 736

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 28.02.2021

rok KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK  ID CELKEM
2007 1582 863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 2462
2008 1595 1779 74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 - 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 - 8504
2010 1481 1950 470 3502 - 0 200 2 18 - - 3 294 290 2560 - 10770
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 5 277 151 2135 - 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 - 7551
2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 132 2435 - 6792
2014 622 607 257 1723 134 0 87 0 12 19 1 11 390 143 2751 - 6757
2015 628 502 215 1393 106 0 68 0 18 4 2 5 331 172 2902 - 6346
2016 288 477 211 1370 102 0 69 0 13 9 5 9 466 155 2888 - 6062
2017 249 373 161 1061 94 0 54 0 13 39 1 7 369 111 2743 37 5312
2018 173 290 154 982 94 0 62 0 9 5 1 11 365 112 2715 29 5002
 2019 116 180 68 961 63 0 50 0 6 5 7 5 236 96 2838 16 4647 
 2020 112 113 59 604 49 0 29 0 2 4 2 7 26 102 5067 8 6184
 2021 12 18 9 85 13 0 3 0 0 1 0 3 9 24 555 4 736
SUMA 10952 12406 3166 26101 843 0 1202 6 136 127 26 84 5645 1773 32620 94 95181