Statistika agendy Czech POINT v roce 2018

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze
ID - zprostředkovaná identifikace

 

 

stav k 30.11.2018

MĚSÍC KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK ID CELKEM
leden 23 30 21 89 12 0 9 0 1 0 0 1 33 18 252 4 493
únor 12 23 13 89 8 0 7 0 0 0 0 2 20 9 217 3 403
březen 12 30 12 88 7 0 6 0 2 0 0 0 27 16 240 2 442
duben 14 30 16 77 6 0 5 0 2 0 0 1 39 9 242 3 444
květen 21 29 17 78 12 0 6 0 2 0 0 2 39 8 210 2 426
červen 19 31 20 87 4 0 6 0 1 1 0 0 23 5 273 2 472
červenec 14 23 8 93 10 0 2 0 0 2 0 0 10 8 198 2 370
srpen 9 14 7 56 7 0 4 0 0 0 0 2 24 6 230 1 360
září 10 17 12 69 5 0 4 0 1 0 0 0 36 11 160 1 326
říjen 13 35 9 104 11 0 4 0 0 1 1 0 45 5 244 1 473
listopad 19 15 14 76 8 0 4 0 0 0 0 1 55 8 267 7 474
prosinec
SUMA 2018 166 277 149 906 90 0 57 0 9 4 1 9 351 103 2533 28 4683

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 30.11.2018

rok KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK  ID CELKEM
2007 1582 863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2462
2008 1595 1779 74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 8504
2010 1481 1950 470 3502 - 0 200 2 18 - - 3 294 290 2560 10770
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 5 277 151 2135 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551
2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 132 2435 6792
2014 622 607 257 1723 134 0 87 0 12 19 1 11 390 143 2751 6757
2015 628 502 215 1393 106 0 68 0 18 4 2 5 331 172 2902 6346
2016 288 477 211 1370 102 0 69 0 13 9 5 9 466 155 2888 6062
2017 249 373 161 1061 94 0 54 0 13 39 1 7 369 111 2743 37 5312
2018 166 277 149 906 90 0 57 0 9 4 1 9 351 103 2533 28 4683
SUMA 10705 12082 3025 24375 714 0 1115 6 128 116 17 67 5360 1542 23978 65 83295