Statistika agendy Czech POINT v roce 2017

Agendy Czech POINT

Vysvětlivky k tabulegonkám:

KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
- bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze
ID - zprostředkovaná identifikace

 

 

stav k 31.12.2017

MĚSÍC KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK ID CELKEM
leden 28 44 17 129 13 0 10 0 1 0 0 1 22 12 267 544
únor 22 26 17 93 7 0 3 0 2 0 0 2 39 10 213 434
březen 15 41 16 92 7 0 5 0 3 6 0 1 21 18 227 452
duben 30 44 17 69 14 0 5 0 0 0 0 0 23 15 240 4 461
květen 21 35 15 90 12 0 5 0 0 25 1 0 18 6 242 5 475
červen 24 37 18 81 7 0 5 0 3 3 0 1 33 5 232 3 452
červenec 10 26 11 63 5 0 2 0 2 0 0 0 11 7 197 2 336
srpen 20 32 14 90 6 0 5 0 0 0 0 1 34 11 188 10 411
září 31 14 7 99 5 0 6 0 1 1 0 0 27 9 203 2 405
říjen 14 28 9 94 4 0 3 0 0 3 0 0 71 4 230 6 466
listopad 21 19 13 95 5 0 3 0 0 1 0 1 23 9 261 4 455
prosinec 13 27 7 66 9 0 2 0 1 0 0 0 47 5 243 1 421
SUMA 2017 249 373 161 1061 94 0 54 0 13 39 1 7 369 111 2743 37 5312

OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2017

rok KN OR ŽR TR TRPO P_ŽÚ MA KD ROS ROB IR VCzP DS AK  ID CELKEM
2007 1582 863 17 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2462
2008 1595 1779 74 4109 - 0 0 0 0 - - 0 1877 0 0 9434
2009 1362 1822 272 3726 - 0 227 4 12 - - 5 360 194 520 8504
2010 1481 1950 470 3502 - 0 200 2 18 - - 3 294 290 2560 10770
2011 1101 1570 546 2687 - 0 139 0 11 - - 5 277 151 2135 8622
2012 935 1152 378 2058 74 0 106 0 9 16 5 7 209 91 2511 7551
2013 696 710 275 1840 114 0 108 0 13 25 2 6 436 132 2435 6792
2014 622 607 257 1723 134 0 87 0 12 19 1 11 390 143 2751 6757
2015 628 502 215 1393 106 0 68 0 18 4 2 5 331 172 2902 6346
2016 288 477 211 1370 102 0 69 0 13 9 5 9 466 155 2888 6062
2017 249 373 161 1061 94 0 54 0 13 39 1 7 369 111 2743 37 5312