Trasa O

Petřkovice; Moravská Ostrava - Přívoz; Slezská Ostrava - Radvanice

 

Popis trasy

Cyklistická trasa O vede na sever od Nové radnice po Sokolské třídě formou cyklistických pruhů až ke křižovatce s ul. Muglinovskou a dále stezkou podél Sokolské třídy a ul. Hlučínské až k mostu přes Odru, souběžně je napojena i základní škola na Gebauerově ulici a dětské dopravní hřiště na ulici Orebitské z trasy B z ul. Muglinovské.

Nově jsou vyznačeny cyklistické pruhy  na ul. Hlučínské mezi hranicí Ludgeřovic a křižovatkou u Jána v Petřkovicích – v místech nedostatečných šířkových poměrů jsou cyklisté navedeni piktogramovými koridory.

Poznámka:
V roce 2015  a 2016 byl dán do provozu úsek od Slezskoostravského hradu po pravém břehu Lučiny a podél tramvajové trati kolem terminálu Hranečník k ul. Počáteční. Trasa pokračuje kolem vozovny až na hranici Slezské Ostravy od ul. Hranečník po tělese bývalé tramvajové trati a dále po ulicích Hvězdná a Linkova. Následuje stezka pro chodce a cyklisty s křížením ul. Lihovarské a od zadní brány průmyslového areálu pak následuje stezka k ul. Těšínské s propojením na trasu J do ul. Vrchlického.

 

Nebezpečná místa

  • podjezd pod železniční tratí v Přívoze (ve směru do centra jedou cyklisté po stezce, v opačném směru po piktogramových koridorech na vozovce silnice)

  • křižovatka Sokolské třídy a ul. Muglinovské (v úseku mezi cyklistickými pruhy a stezkou)

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

připravuje se ...

 

Navazující trasy

Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Třebovice - Hošťálkovice - Mariánské Hory - Přívoz - Petřkovice - Koblov - Antošovice 
Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice - Šenov

 

Ukázky z trasy