Říjen 2010

Newsletter říjen 2010

Knihovna města Ostravy získala titul knihovny roku 2010

knihovnaSvaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2010 poprvé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění služeb. Prestižní titul letos získala Knihovna města Ostravy.
Do soutěže se přihlásilo 38 městských knihoven ve čtyřech velikostních kategoriích dle počtu obyvatel měst. Do užšího kola se dostaly čtyři knihovny různých kategorií. U nich byly na místě hodnoceny především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny.

knihovna_interierKnihovna města Ostravy je tvořena ústřední knihovnou a sítí 26 poboček v městských částech, které garantují dobrou dostupnost obyvatelům Ostravy. Knihovna prošla v posledním desetiletí rozsáhlou proměnou. Ústřední knihovna i jednotlivé pobočky nabízí svým návštěvníkům příjemné, moderně vybavené prostředí, které vytváří prostor pro studium i trávení volného času. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. Mimořádně inspirativní je práce s romskou komunitou v projektu Romaňi kereka – Romský kruh. Vedle klasických knihovnických služeb je veřejnosti k dispozici široká nabídka kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit, výstav, soutěží, hudebních pořadů, besed, informačních lekcí pro školy, školení pro seniory, nezaměstnané apod. Knihovna má přes 40 000 registrovaných čtenářů, kteří si roční půjčí 1,7 mil. knih a dalších dokumentů. Během roku je evidováno více než 400 tisíc návštěvníků, kteří mohou využívat širokou paletu knihovnických a informačních služeb.

www.kmo.cz

Ostrava se představuje v Polsku

Polsky mluvící návštěvníci se řadí spolu se Slováky a Němci mezi tři nejpočetnější skupiny cizinců přijíždějících do Moravskoslezského kraje a Ostravy. Zejména díky dobré dostupnosti, malé jazykové bariéře a kvalitní nabídce služeb patří Ostrava k jejich častým cílům. Počet turistů a doba setrvání v místě by však mohla být vyšší. Je proto zapotřebí Ostravu více dostat do povědomí Poláků jako zajímavou turistickou destinaci. Z tohoto důvodu se statutární město Ostrava rozhodlo prezentovat na jednom z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu v Polsku Targi Turystyczne TT Varšava 2010. Své jedinečné technické památky pak město představilo na 2. ročníku mezinárodního veletrhu technických památek a průmyslového dědictví v polském městě Zabrze.
VarsavaVe dnech 23. - 25. 9. 2010 se statutární město Ostrava poprvé prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu v Polsku TT Varšava 2010. Subexpozice Ostravy o rozloze cca 5 m2 byla součástí velkého stánku (150 m2) České centrály cestovního ruchu - Agentury Czechtourism, kde se prezentovaly také vybrané kraje, turistické oblasti, města a podnikatelské subjekty z celé České republiky včetně Moravskoslezského kraje. Statutární město Ostrava sdílelo dvojpult s Moravskoslezským krajem a Karvinskem. Podávané informace tak byly komplexní a navzájem se doplňovaly.

Ostrava nabídla největší lákadla a zajímavosti města a okolí, poutala i na významné sportovní a kulturní akce, které se zde pravidelně konají. Součástí byla i prezentace ubytovacích a stravovacích možností, programových balíčků, cyklostezek apod.

V rámci doprovodného programu na stánku proběhla pro návštěvníky ochutnávka českého piva a lázeňských oplatků. O hudební zážitek se postarala čtyřčlenná Malá kapela. Pozornost návštěvníků poutal i typický produkt česká bižuterie v podobě korálků z Jablonce nad Nisou, ze kterých si mohli návštěvníci vytvořit vlastní šperk. Na několika velkoformátových plazmových obrazovkách v interaktivní části stánku město představilo i své atraktivity.

Veletržní expozice rozmístěné v jedné velké hale zahrnovala prezentace desítky států z různých kontinentů. Přesná čísla tohoto ročníku ještě nejsou známa, ale předpokládá se obdobná návštěvnost jako v roce 2009, kdy veletrh navštívilo přes 18 tis. osob.

ZabrzeVe dnech 9. - 11. 9. 2010 se konal v polském městě Zabrze 2. ročník mezinárodního veletrhu technických památek a průmyslového dědictví. Současně proběhla konference zaměřená na toto téma. Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava zajistila Agentura pro Regionální rozvoj Ostrava prezentaci Moravskoslezského kraje na tomto veletrhu. Ostrava se na této akci s příznivým ohlasem představila nejen jako významné centrum evropského industriálního dědictví, ale také jako atraktivní turistický cíl, nabízející všestranné zážitky i služby na špičkové úrovni. Na odborné konferenci se mj. prezentoval areál Dolní oblasti Vítkovic se svými rozvojovými záměry. Za velkého zájmu odborné i široké laické veřejnosti a médií se veletrhu i konference účastnili také reprezentanti subjektů spravujících industriální památky z různých zemí Evropy – např. Itálie, Francie, Belgie nebo Ukrajiny.

Od 15. do 17. 10 2010 se bude Ostrava pod záštitou agentury CzechTourism prezentovat v obchodním centru Galeria Dominikańska ve Wroclawi, od 20. do 23. října se představí na veletrhu TS v Poznani.

Výstava Daniela Libeskinda v ostravském Domě umění

Dum_umeniOd 16. září do 28. listopadu můžete v Domě umění zhlédnout výstavu předního světového architekta Daniela Libeskinda s názvem Architektura je řeč. Výstava představí 20 Libeskindových realizovaných i nerealizovaných staveb. Expozice vznikla za spolupráce Studia Daniel Libeskind a v Ostravě bude mít svou světovou premiéru. Tento významný architekt je například autorem nové zástavby projektu World Trade Center v New Yorku.
Stavby Daniela Libeskinda se nalézají po celém světě. Jeho projekty se věnují významným kulturním i komerčním institucím, muzeím, koncertním síním, stejně jako konferenčním centrům, univerzitám, obytným komplexům, hotelům a dokonce i návrhům individuální výstavby. Libeskind navrhuje také scény pro operní představení a vede ateliér designu užitkových předmětů.

Po vítězství v soutěži o projekt World Trade Center v únoru 2003 byl Libeskind jmenován hlavním architektem nové zástavby. V centru prostoru má vyrůst Věž svobody. Věž o výšce 1776 stop (datum vyhlášení Deklarace nezávislosti Spojených států) navrhla firma Skidmore, Owings & Merrill. Na naše míry bude věž s přímým výhledem na Sochu Svobody vysoká přibližně 541 metrů. Ostatní stavby navrhnul sám Libeskind. Komplex Memory Foundations, jehož součástí se také stane muzeum a památník obětem útoku z 11. září, by měl být dokončen v roce 2013. Než začal Libeskind připravovat architektonickou studii, šel si místo prohlédnout. „Toto jsem uslyšel, ucítil a spatřil,“ řekl umělec o své koncepci.

„Považuji za čest, že můžeme Libeskindovu tvorbu představit v Domě umění. Doufám, že se nám podaří zrealizovat i jeho návštěvu Ostravy, která by se stala výrazným milníkem v historii města,“ sdělil Jiří Jůza, ředitel GVUO.

Po skončení výstavy v Domě umění expozice poputuje do Muzea architektury ve Vratislavi, kde bude k vidění od března do června příštího roku.

www.gvuo.cz

Titul Evropské hlavní město kultury 2015 putuje k soupeři

Mezinárodní třináctičlenná porota rozhodla, že ze dvou měst, Ostravy a Plzně, ponese titul Evropské hlavní město kultury 2015 společně s belgickým Monsem Plzeň. Nevyhráli jsme. I přesto všem, kteří se podíleli na všech akcích v přípravě na získání titulu, děkujeme za obrovskou snahu, nasazení i podporu. Nastartované projekty budou realizovány, i když s delším časovým odstupem. Vítězi blahopřejeme.
Jak řekl předseda komise Sir Robert Scott, rozhodování bylo velmi těžké, protože obě města byla skvěle připravena. Nakonec rozhodl jediný hlas. „Doufám, že ministerstvo kultury podpoří rovněž Ostravu v její činnosti na oživení a regeneraci města, a že Plzeň najde způsob, jak s Ostravou spolupracovat,“ řekl Robert Scott. Projekty obou měst označil ještě před vyhlášením vítěze ministr kultury ČR Jiří Besser za úžasné.

Dominantní investiční akcí projektu Ostrava 2015 je vybudování sociálně-kulturní čtvrti – tzv. Klastru Černá louka, v jehož rámci Ostrava dobuduje chybějící kulturní infrastrukturu (koncertní síň, městskou galerii, Music Pavilion) a nabídne Evropě „vzorovou“ městskou čtvrť, ve které nebudou chybět školy, bydlení ani zeleň. Mezi další stěžejní projekty patří reaktivace Dolní oblasti Vítkovic, na které se podílejí renomovaní architekti jako Josef Pleskot nebo Zdeněk Fránek. Oba projekty budou dále pokračovat.

Kromě toho se rozběhla celá řada kulturních akcí, festivalů. Utvořily se různé skupiny nadšenců, kteří Evropě, světu, ale především sami sobě dokáží, že Ostrava byla, je a bude kulturním městem!

Festival Techné Ostrava 2010

Ve dnech 20. – 22. října se v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě uskuteční IX. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách Techné Ostrava 2010. Festival vznikl v roce 2002 z potřeby zviditelnit problematiku a nutnost ochrany technických a průmyslových památek jako nedílné součásti našeho i evropského kulturního dědictví.
Odbornou náplní festivalu je jednak problematika technických a průmyslových památek samotných, ale i širší tematika s technickými památkami spojená, tj. cestovní ruch, architektura, původní řemesla, kultura práce, historie a sociální aspekty rozvoje průmyslu, vlivy průmyslu na rozvoj měst, vývoj vzdělanosti a další.

Součástí programu jsou odborné semináře, setkání a diskusní pořady, exkurze pro odborníky a studenty do technických skanzenů v Ostravě a v jejím bezprostředním okolí, které je spojeno s památkami industriální minulosti.

Festival je určen všem, kteří se zabývají problematikou technických památek, a to jak z řad odborníků – památkářů, historiků a kunsthistoriků, badatelů v oblasti geovědy a montánního turismu, pedagogů, pracovníků státní správy, architektů, sociologů atd., tak studentů vysokých, středních odborných škol i širší veřejnosti. V rámci festivalu je vydáván sborník odborných přednášek a diskusních příspěvků, jak z kolokvia, tak ze seminářů festivalu.

Od roku 2003 probíhá každoročně soutěž o nejlepší studentskou diplomovou nebo bakalářskou práci na téma technických a industriálních památek a cestovního ruchu. Vítězové soutěže získávají ceny rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V rámci festivalu je pořádána i výtvarná soutěž žáků základních a studentů středních škol na téma: „Svět strojů a techniky v dobách našich pradědečků“.

www.techne.cz

Na jubilejních Dnech NATO v Ostravě rekordních 185 tisíc diváků

Desáté Dny NATO v Ostravě přilákaly v sobotu a neděli 18. a 19. září na Letiště Leoše Janáčka rekordních 185 tisíc diváků. Diváci měli v pestrém programu možnost spatřit ukázky pozemních a leteckých dynamických prvků prezentujících širokou škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.

 

dnynato dnynato2

 

Celkem se zúčastnily jednotky armád deseti států. Mezi největší atrakce letošního ročníku patřila účast těžkého strategického bombardovacího letounu B-52 H letectva Spojených států, který byl neustále v obležení návštěvníků. Zájem veřejnosti poutal také poslední funkční stíhací letoun Hawker Hurricane Mk.1, který se před sedmdesáti lety přímo zúčastnil bitvy o Velkou Británii. Svou premiéru při Dnech NATO si odbyla dynamická ukázka britského letounu s kolmým startem a přistáním Harrier. V programu se představily také složky integrovaného záchranného systému, policisté, strážníci Městské policie Ostrava, hasiči, zdravotníci apod.

„Těší mne, že se Dny NATO, konané zároveň poprvé jako Dny Vzdušných sil Armády ČR, návštěvníkům líbily. Chci poděkovat divákům za jejich přízeň a všem organizačním složkám za úsilí, které akci věnovali. Současně děkuji partnerům, že akci podpořili,“ dodal po skončení X. ročníku Dnů NATO v Ostravě Zbyněk Pavlačík, předseda Sdružení Jagello 2000, které akci pořádalo.

www.dny-nato.cz

Ostrava plánuje dobudovat síť cyklostezek

Nejen pro své vlastní zdraví ale také pro zlepšení životního prostředí by měli lidé v Ostravě a okolí více užívat k přepravě jízdní kola. Pro to je ale třeba zajistit úplnou a kvalitní síť cyklistických stezek a tras. Takovou chce Ostrava dobudovat do deseti let.
cyklistiV plánu je dobudování pěti páteřních tras, které povedou kolem řek Ostravice a Odra a propojí nejlidnatější části města. Do projektu by měli být zainteresováni i zaměstnavatelé, kteří by cyklistům umožnili po cestě do zaměstnání na kole se převléknout, osprchovat, uložit kolo a podobně. Důležité je i zajištění bezpečného zaparkování jízdních kol na parkovištích a budování cyklostezek odděleně od motorizované dopravy.

V současné době je v Ostravě 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl zdvojnásobit, důraz bude kladen zejména na ucelenost sítě. Celkové náklady by měly činit zhruba 280 milionů korun. Část peněz je již vyčleněno z evropských fondů, město chce také jednat s ministerstvem životního prostředí o investici z Fondu životního prostředí.

Svatováclavský hudební festival

Už sedmý ročník Svatováclavského hudebního festivalu započal úvodním koncertem 28. září, na svatého Václava, a potrvá po celý měsíc do 28. října, Dne vzniku samostatného českého státu. Celkem 36 koncertů duchovní hudby zazní v kostelech nejen v Ostravě, ale i v dalších 22 městech a obcích našeho kraje.
Na festivalu představí vynikající česká i zahraniční komorní hudební tělesa skladby známých i méně známých autorů – A. Dvořáka, W. A. Mozarta, G. Mahlera, J. S. Bacha, L. Janáčka i G. Sciroliho, J. B. de Boismortiera, B. Mariniho, K. Szymanowského, A. Honeggera, T. Albinoniho a mnoha dalších. Kromě staré hudby budou představeny i české hudební premiéry. Svatováclavský hudební festival je jednou z nejvýznamnějších kulturně-společenských akcí v Moravskoslezském kraji a zároveň nejrozsáhlejším festivalem duchovní a staré hudby v Česku.

www.shf.cz

Prezentace v obchodních centrech

HK_2Ostrava se společně s Moravskoslezským krajem a ostatními zástupci jednotlivých turistických oblastí našeho kraje prezentuje ve vybraných obchodních centrech čtyř českých a moravských měst. První prezentace již proběhla 1. a 2. října v OC Futurum v Hradci Králové, následovat budou Brno, Olomouc a Zlín.
Návštěvníci se během prezentace mohou seznámit se zajímavostmi Ostravska a získat informační materiály, brožury či mapy. Součástí je také zajímavý doprovodný program v podobě ochutnávek Štramberských uší či folklórních vystoupení.

Moravskoslezský kraj navíc připravil zajímavou soutěž. Projde-li si návštěvník všechny turistické oblasti a získá odpovědi na jednoduché otázky do záznamové kartičky, obdrží u pultu Moravskoslezského kraje puzzle o velikosti 1 000 dílků. Děti si navíc odnesou i balónek.

Další prezentační dny proběhnou 22. a 23. 10. 2010 v OC Olympia v Brně, 5. a 6. 11. 2010 v OC Olympia v Olomouci a 12. a 13. 11. v OC Zlaté jablko ve Zlíně. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Pozvánka na výstavu Nová radnice osmdesátiletá

Radnice města Ostravy oslaví letos 28. října osmdesát let od svého otevření. První akcí, zaměřenou k oslavám tohoto významného výročí, je výstava s názvem Nová radnice osmdesátiletá, která je instalována ve vestibulu Radnice města Ostravy od pondělí 4. října.
Výstava mapuje v dokumentech a fotografiích Archivu města Ostravy vznik, nerealizované návrhy a výstavbu objektu, který byl otevřen 28. října 1930 a je dodnes s charakteristickou vysokou věží nejproslulejší dominantou města. Archivní dokumenty přibližují výběr vhodné lokality pro umístění nového objektu pro správu města Moravské Ostravy nebo výsledky tehdejšího výběrového řízení. Návštěvníci se mohou rovněž seznámit s tím, jak mohla radnice vypadat, kdyby nevyhrál společný projekt stavitelů Koláře a Rubého a profesora V. Fischera. Zasloužená pozornost je na výstavě věnována iniciátorovi stavby starostovi Moravské Ostravy Janu Prokešovi. Další fotografie zachycují vlastní výstavbu objektu a přibližují vybavení interiéru a exteriéru, například sochy nebo výplně balkónových mříží.

Výstava bude veřejnosti volně přístupná sedm dnů v týdnu, v pracovní dny od 8.00 do 19.00, v soboty a neděle od 9.00 do 19.00 v době od 4. do 31. října 2010.

Důl Michal na zlaté minci

Česká národní banka vydala do oběhu zlatou minci v nominální hodnotě 2500 Kč s motivem národní kulturní památky Dolu Michal v Ostravě.
Na lícní straně mince je ztvárněna kompozice heraldických zvířat a těžní stroj jako ukázka vnitřního vybavení Dolu Michal. Na rubové straně je vyobrazena charakteristická těžní věž Dolu Michal.

 

dul_michal_mince dul_michal_rub

 

„Tato zlatá mince zakončuje cyklus „Kulturní památky technického dědictví“, kterým ČNB od roku 2006 připomíná veřejnosti unikátní technické památky situované na území České republiky,“ uvedl člen bankovní rady ČNB a její vrchní ředitel Pavel Řežábek.

Zlatá mince s nominální hodnotou 2500 Kč je ražena v limitovaném nákladu 3 800 kusů v běžné kvalitě a 9 200 kusů ve špičkové kvalitě a je dílem akademického sochaře Zbyňka Fojtů.

Při výběru památek pro desetidílný cyklus byl kladen důraz na jejich tematickou různorodost a na zastoupení různých regionů. Zlaté mince postupně vydávané v letech 2006–2010 zobrazovaly papírnu ve Velkých Losinách, observatoř pražského Klementina, Ševčinský důl v Příbrami – Březových Horách, vodní mlýn ve Slupi, řetězový most ve Stádlci, plzeňský pivovar a zdymadlo na Labi pod Střekovem, větrný mlýn v Ruprechtově, vodní hamr v Dobřívě a jako poslední v řadě přibyla mince věnovaná Dolu Michal v Ostravě.

Téma technických památek neopustí Česká národní banka ani v následujících pěti letech. Od jara příštího roku zahájí nový cyklus zlatých mincí věnovaný mostům České republiky.

www.cnb.cz
www.dul-michal.cz