Listopad 2011

Cestování Newsletter - listopad 2011

Ostrava má novou atrakci. Fárání do dolu jako kdysi…

doleAby byly vjemy skutečně co nejblíže pravdě, podnikli zástupci sdružení Dolní oblast Vítkovice, kteří za proměnou stojí, fárání na činném Dole ČSM v Karviné. Natočili zde zvukové efekty a nafilmovali skutečný pohyb klece v těžní jámě. Mimo to zachytili kupříkladu zvuk ventilátoru, vibrace klece či proudění vháněného vzduchu do dolu. Zvuková simulace a jiné efekty na Landeku tedy nebudou žádnou science fiction, ale návštěvníci zažijí skutečný pocit jako při fárání na činném dole. Do podlahy těžní klece dolu Anselm jsou nově nainstalovány dva monitory, které navodí atmosféru fárání do hloubky. Průměrná hloubka dolů se totiž pohybovala kolem jednoho kilometru. Po zaznění signálu naražeče se ztlumí světla v kleci a důl Anselm se ponoří do tmy. Zároveň se ale v té chvíli rozsvítí monitory ve skleněné podlaze pod nohama návštěvníků. Uvidíte zde nafilmovanou jízdu do hloubky skutečné těžní jámy, a automaticky tak získáte pocit, že fáráte hluboko do dolu.
Novinky na návštěvníky čekají také po výstupu z těžní klece. Na štolovém patře kupříkladu uslyší narážení vozů do klece nebo zvuk posunovačů. Následovat bude místo ručního rubání, kde uslyší zvuk sbíjecích kladiv, zvuk ventilátoru či zvuk dopravních zařízení v rubání.
Novou atrakci si návštěvníci mohli na vlastní kůži poprvé vyzkoušet 26. 10. 2011. Na proměnu dolu přispěla dotace Nadace OKD, sdružení Dolní oblast Vítkovice a skupiny Vítkovice Machinery Group.

www.landekpark.cz

Gastro festival Ostrava 2011

gastroNávštěvníci budou moci zhlédnout prezentace současných i nových trendů moderní gastronomie, české a zahraniční kuchyně, širokého sortimentu kuchyňského nádobí a doplňků pro velkokuchyně i domácnosti, vítězů soutěže Regionální potravina, ale i ochutnat a zakoupit tradiční české tvarůžky a francouzské sýry, česká i zahraniční vína a výběr toho nejlepšího z evropských kuchyní.
Součástí výstavy jsou dvě soutěže – soutěž dovedností studentů gastronomických škol a mezinárodní soutěž CZECH CARVING CUP ve vyřezávání ovoce a zeleniny.
Na soutěži studentů gastronomických škol se představí zástupci nejen z České republiky. Své umění předvedou studenti v oborech číšník, kuchař, barman, cukrář, barista a sommelier. Návštěvníci mohou načerpat inspiraci z největší přehlídky vystavených slavnostních tabulí. Velkým lákadlem je dvoudenní mezinárodní soutěž Czech carving cup ve vyřezávání ovoce a zeleniny, které je vyčleněný celý pavilon. Nápadité dekorace z ovoce a zeleniny neuvěřitelných tvarů jsou dech beroucí.
Ve vstupním pavilonu se v tomto předvánočním čase bude konat Vánoční jarmark.

www.cerna-louka.cz

Zoo slaví jubileum – 60 výročí založení

slonOstravská zoologická zahrada je dnes oblíbeným cílem výletů nejen obyvatel tohoto města, jejími branami ročně projdou statisíce návštěvníků. Na počátku zahrady přitom stála skupina ostravských havířů, kteří se snažili zpříjemnit život v moravskoslezské metropoli a v Kunčičkách vybudovali odpočinkový areál. Jeho součástí byl i zookoutek, ve kterém už dva roky před oficiálním založením zahrady, jehož 60. výročí jsme oslavili 26. října, pobíhala první zvířata.
Ve srovnání s "opravdovými" zoologickými zahradami ale byly ostravské počátky více než skromné, základ zdejšího zvěřince tvořil vlastně jen srnec, dvě srny a pětice bažantů. Až časem k nim přibylo několik pávů a dalších ptáků, tedy zvířata poměrně běžná. Přesto ale Ostravané do Hornického sadu, jak se areál jmenoval, chodili rádi - kromě zoo nabízel i další možnosti rekreace jako tenisové kurty, jeviště pro kulturní akce v přírodě nebo dětské hřiště.
Přes nelehké začátky a omezené možnosti se lidem pod vedením prvního ředitele Bohumila Vítka dařilo získávat další zvířata, k nejatraktivnějším přírůstkům patřil bezesporu slon Pepík, který ještě jako mládě přijel v roce 1956 z pražské zahrady. Populární chobotnatec patřil řadu let k hlavním atrakcím ostravské zoo, stihl ho ale tragický osud. V lednu 1964 se mu podařilo překonat hrazení a poté, co poničil topení, spadl do sklepa, kde mu vypovědělo službu srdce.
Bylo to v červenci 1965, kdy nového samce Petra přivezli. Petrovi prý trvalo dva dny, než přestal trucovat a vylezl z přepravní bedny.
Větších úspěchů se ostravské zahradě podařilo dosáhnout s chovem lemurů, kteří mají pravidelně mláďata. Řadu druhů - jako opici hulmana posvátného, medvěda syrského, rysa červeného nebo levharta cejlonského - se pak v ostravské zahradě podařilo odchovat jako první v České republice. A letos se konečně v Ostravě dočkali úspěchu i se slony, ke kterým se po dlouhé pauze vrátili před sedmi lety.
Od letoška se totiž mohou pochlubit prvními živě narozenými slůňaty v ČR. Nejprve přišel v březnu na svět sameček, který měl ale jako nedonošený problémy a začátkem května uhynul. Podruhé se chovatelé mohli radovat už 12. dubna, kdy se slonici Johti narodila samička, která zatím roste a vyvíjí se bez problémů.

www.zooostrava.cz

Marketingové šetření – turistická oblast OSTRAVSKO

V rámci projektu Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko bylo společností Datamar International s.r.o. provedeno marketingové šetření formou kvalitativního výzkumu, metodou CATI. Telefonickým dotazem bylo osloveno celkem 151 respondentů, tj. návštěvníků turistické oblasti (TO) Ostravsko, kteří oblast navštívili v posledních 12 měsících. Z celé skupiny respondentů pak byly vyčleněny dvě užší podskupiny zimních a mimozimních návštěvníků, u nichž bylo zkoumáno, zda se jejich chování či preference neliší.
Marketingové šetření bude kontinuálně pokračovat až do února roku 2012 s cílem mapovat spokojenost návštěvníků a turistů, zjistit frekvenci návštěvnosti v jednotlivých obdobích, rozkrýt hlavních motivy a bariéry návštěvnosti a identifikovat slabé stránky.
Ze zjištěných údajů vyplývá, že respondenti navštívili TO Ostravsko nejčastěji v létě (63,6% návštěvníků), a to obvykle jedenkrát. Návštěvníci nejčastěji volili pobyty dvoudenní, týdenní, deseti nebo čtrnáctidenní, v průměru zde návštěvníci strávili necelých 5 dní.
82,8% respondentů navštívilo TO Ostravsko v doprovodu dalších osob, většinou se jednalo o partnera (76,8%) či přátele (60,8%), s alespoň jedním dítětem přijelo 21, 2% návštěvníků. Největší část respondentů přijela autem (68,9%), případně vlakem (19,9%).
Návštěvníci nejčastěji zavítali do samotného města Ostravy, do ZOO Ostrava, na Slezskoostravský hrad, Stodolní ulici a do muzeí. Nejběžněji byli návštěvníci ubytováni u svých známých či příbuzných, případně v penzionech a většina z nich (88,1%) se stravovala v restauracích. Mezi důvody pobytu převažoval odpočinek a relaxace (64,9%), následovalo poznání (památky, muzea, kulturní akce apod.), více než polovina dotázaných pak navštívila své blízké.
Celková spokojenost s návštěvou je poměrně vysoká – 52,3% návštěvníků bylo spíše spokojeno, 16,6% dokonce velmi spokojeno. Dokonce 59,7% dotazovaných neuvádí žádné problémy.
Svým dobrým známým a nejbližším příbuzným by strávit dovolenou v TO Ostravsko doporučilo 80,6% návštěvníků, konkrétně by doporučili přímo město Ostrava, ZOO a z blízkých lokalit také Beskydy. Oblast je podle respondentů vhodná k turistice, výletům nebo cykloturistice, nabízí dostatek příležitostí pro společenský život a zábavu, i pro relaxaci a odpočinek. Právě dostatek příležitostí pro zábavu a společenské vyžití, nákupní možnosti, širokou nabídkou restaurací, kvalitu ubytování, atraktivitu a dostupnost památek a kulturních akcí a přátelskost místních lidí hodnotili respondenti nejpozitivněji. O opakovaném navštívení uvažuje 77,9% návštěvníků.
Mezi nejběžnější zdroje získávání informací o TO Ostravsko patří „word of mouth“ od známých či příbuzných, dále internet, různé brožury, letáky a také média. 59,6% návštěvníků se domnívá, že má dostatek informací o možnostech trávení volného času v oblasti.

Banner ROP

Ostrava kulturní metropole. V listopadu představí 4 premiéry!

Marat/Sade

Čtyři popravy v přímém přenosu

maratPřed první činoherní premiérou letošní sezóny, ve které se střetne krutý revolucionář Jean Paul Marat a svobomyslný Markýz de Sade, by si možná měli citlivější diváci dát malého panáka. Je rok 1808 - devět let po Velké francouzské revoluci, ve které se Jean Paul Marat proslavil jako diktátor toužící po změně za každou cenu. Muže, jenž inicioval popravy a krveprolití, nakonec zavraždili dýkou ve vaně. A právě divadelní hru o jeho osudu režíruje v charentonském blázinci a s blázny coby herci jeho ideový opak – volnomyšlenkářský a „božský“ Markýz de Sade. Jisté je jen to, že atmosféra představení je postupně stále výbušnější a „herci“ se začnou vymykat kontrole. Ostatně s hereckými projevy některých psychických diagnóz pomáhal tvůrčímu týmu i psychiatr.

Hru Marat/Sade s dlouhým podtitulem Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade napsal filmový režisér, prozaik a dramatik Peter Weiss. Ihned po svém uvedení v Schillerově divadle v roce 1964 měla senzační úspěch a kritici ji začali považovat za jedno z nejvýznamnějších děl moderního divadla.
V titulních rolích uvidíte Františka Strnada (Marat) a Vladimíra Čapku (Sade). Kmenový režisér Janusz Klimsza si dále ke spolupráci přizval choreografku Kristýnu Slezákovou a scénografa Davida Baziku. Kostýmy jsou dílem jeho „dvorní“ návrhářky Elišky Zapletalové. A protože součástí hry jsou také písně, o hudbu požádal skladatele Zbyhněva Siwka, kterému se podařilo velmi citlivě zvýraznit ducha této neobvyklé tragikomedie.

Premiéra 3. a 5. listopadu 2011 v 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.

Dáma s kaméliemi

Giuseppe Verdi

dáma Tato baletní inscenace o třech jednáních a pěti dějstvích vznikla na motivy novely francouzského prozaika Alexandra Dumase ml. „La Dame aux camélias“. Romantický příběh vypráví o dívce Marguerite, která je svou krásou, bohatstvím a vkusem proslavená po celé Paříži. Na jednom plese je pak představena mladému muži Armandovi, do kterého se okamžitě zamiluje. On její lásku opětuje a společně pak prožívají hluboký vášnivý vztah, kterému ale není dopřáno dlouhého trvání. Marguerite se po nátlaku Armandova otce a pařížské společnosti vrací zpět ke svému dřívějšímu způsobu života kurtizány a nakonec umírá osamocena na nevyléčitelnou plicní chorobu.
Dáma s kaméliemi v choreografickém podání Allena Yu je novou verzí inscenace podle Verdiho opery La traviata. Allen Yu do ní zakomponoval hudbu i z ostatních Verdiho oper, jako je Macbeth, Les vêpres siciliennes, Simon Boccanegra, La forza del destino, Un ballo in maschera, Oberto, Jerusalem a Il trovatore. Osudový příběh Marguerite a Armanda, který je Dumasovým autobiografickým počinem, má znovu připomenout, jakou sílu má láska.

Premiéra 10. listopadu 2011 18:30 v Divadle Antonína Dvořáka

Bluesmeni

bluesmenipříběhy vyprávěné do tmy...

Cesta ke kořenům blues a zase zpět – a ještě mnohem dál. Černošská kapela na jevišti, divadelní spolek hledající nový výraz a rozhlasový pořad k tomu. Vydejte se po stopách svého temného já...

Režie J. A. Pitínský / Dramaturgie Marta Ljubková / Hudba Matěj Kroupa / Scéna Jaroslav Čermák, Hynek Petrželka / Kostýmy Jan Štěpánek Robert Boyer, hráč Michal Sedláček / Brent & Pán 1 Norbert Lichý / Sanders & Pán 2 Lukáš Melník / Smith, mrtvý muž Jan Vápeník / Doreen, s měkkým srdcem Tereza Vilišová / Reverend Tomáš Dastlík / Sara & Dáma s doutníkem Sylvie Krupanská / Obyvatelé městečka Cuthbert Ondřej Brett, Dušan Urban, Pavla Gajdošíková, Sylvie Krupanská, Tomáš Dastlík

Premiéra 11. listopadu 2011, Divadlo Petra Bezruče (v budově Divadla loutek Ostrava)

Blecha

blechaNarodila jsem se z kousku hvězdy, který probodnul matčino srdce.

Americká dramatička, scenáristka a básnířka Naomi Wallace je autorkou velmi ceněnou a její hry jsou uváděny ve Spojených státech i v Evropě. Její hra Blecha (One Flea Spare), kterou uvádíme v české premiéře, měla premiéru v roce 1995 v Londýně a od té doby se s úspěchem hraje na světových jevištích. Její strhující děj se odehrává za morové epidemie, která zachvátila Londýn v létě roku 1665. Bohatí manželé, jejichž služebnictvo moru podlehlo, právě ve zdraví přečkali karanténu. Zbývají pouhé tři dny do jejího konce, když se v jejich domě objeví nezvaní hosté - uprchlý námořník a tajemná mladá dívka. Morová stráž přinutí čtveřici, aby v domě zůstala dalších 28 dní v nové karanténě, jak to vyžadovaly tehdejší zákony. Společenské rozdíly postupně berou za své a smutná i krutá tajemství, která si postavy s sebou přinášejí, jsou pozvolna odhalována, ale způsob, jakým se to děje, otevírá prostor pro osobitý humor i básnickou metaforu. Ačkoli je hra historicky pevně ukotvena, jazyk postav je současný a nenásilně tak děj aktualizuje.

Překlad: Andrea Hoffmannová / Režie: Peter Gábor / Scéna a kostýmy: Katarína Holková / Hudba: Nikos Engonidis / Dramaturgie: Tomáš Vůjtek Hrají: Jan Fišar j. h., Alena Sasínová-Polarczyk, Zuzana Truplová, Josef Kaluža, Marek Cisovský

Premiéra v neděli 20. listopadu v 18. 30 hodin v Komorní scéně Aréna.

Metropolitní opera z New Yorku v Ostravě a živě.

operaOd 15. října 2011 se v Domě kultury města Ostravy otevřela další sezóna přímých satelitních přenosů z newyorské Metropolitní opery. Na programu jsou v listopadu dvě opery Siegfried od R. Wágnera a Satyagraha od Ph. Glasse. Na celý program přímých přenosů se můžete podívat zde.

Operní přenosy kombinují špičkové operní umění s nejmodernějšími technologiemi. HD (High Definition) je akronym pro vysoké obrazové rozlišení, které svou kvalitou daleko převyšuje kvalitu formátu DVD. Zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. V loňské sezóně zhlédlo v České republice 11 přímých přenosů z Metropolitní opery přes 40 000 diváků, dalších několik tisíc diváků vidělo opakování nejpopulárnější titulů ze záznamu. Nejnavštívenějším přímým přenosem byl v loňské sezóně celosvětově i v ČR Verdiho Trubadúr.
Virtuální návštěvu předních světových scén nabízí po ostravském městském domě kultury také kino Luna v Ostravě-Zábřehu. Zatímco v DKMO si mohou diváci na obřím plátně vychutnat představení uváděné Metropolitní operou v New Yorku, v kině Luna nyní budou moci sledovat přímé přenosy z neméně proslulé vídeňské Staatsoper . V prosinci pak uvádějí Mozartova Dona Giovanniho a přímý přenos z Teatro Alla Scala, Milano.

Kino Luna www.kzoj.cz
Dům Kultury města Ostravy www.dkmoas.cz

S polskou kulturou se seznámíte již po čtvrté v Ostravě

polskeProjekt Polské dny v Ostravě 2011 bude již 4. ročníkem festivalu, který si klade za cíl sblížit český a polský kulturní prostor. Festival, který vznikl z iniciativy Matičního gymnázia Ostrava a Generálního konzulátu PR v Ostravě, hostí také letos několik významných osobností.
Pozvání na festival přijal pro letošek krakovský pianista a jazzman Jerzy Bozyk, Čechům známý ze Zelenkova filmu Karamazovi, kde ztvárnil roli klavíristy. Bozyk se svými hudebními hosty vystoupí 5. listopadu v ostravském klubu Parník.
Již tradiční součástí Polských dnů v Ostravě je malá filmová přehlídka festivalově úspěšných polských filmů. Také letos zveme diváky do Minikina Kavárny, kde budou od 2. do 4. listopadu moci zhlédnout tři ukázky současné polské kinematografie.
Po celý měsíc listopad budou v nabídce festivalu dvě výstavy. První z nich je věnována osobnosti polského nobelisty Czeslawa Milosze, od jehož narození letos uplynulo 100 let. Druhá výstava představí polské přístavní město Gdyni ve fotografii a bude instalována v příjemných prostorách ostravské Nové radnice.

www.polskedny.cz

Česko-korejské dny v Ostravě. Dny plné radosti, přátelství a korejské kultury.

korejske dnyPod záštitou J. E. Gabriela Oh, velvyslance Korejské republiky se již tradičně konají Česko – korejské dny v Ostravě. Od 11. listopadu 2011 budou v Domě kultury města Ostravy probíhat koncerty, workshopy, přednášky, filmové představení.
Návštěvníci budou moci ochutnat tradiční korejská jídla, japchae, kimchi, mandu a zhlédnout ukázky bojového umění Taekwondo včetně použití nunchaku. Na slavnostním koncertě jsou na programu zařazeny mimo jiné skladby z opery Oberon, klavírního koncertu Maurice Ravela. Účinkují Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Young Chil Lee na klavír bude doprovázet Moonhee Hwang. Vstup na koncert je zdarma. Dále je připravena tradiční korejská lidová tvorba. Děti si budou moci v malých dílničkách připravit buddhistická přáníčka, papírové skládačky, vějířek, zahrát si hru Čegi-čagi s míčkem, vybarvit omalovánky. V doprovodném programu je připravena např. přednáška - tradiční ženský čajový obřad, beseda o Zenovém buddhismu, filmová projekce - Kimčongílie a mnoho dalšího.

www.dkmoas.cz

Ostrava se účastnila veletrhu cestovního ruchu v Poznani.

poznanNávštěvnost se za čtyři dny konání veletrhu přiblížila hranici 30 tisíc. První dva dny patřily odborné veřejnosti. Expozice veletrhu zabíraly více než 8 000 m2 ploch, na kterých se prezentovaly kraje, regiony, města, touroperátoři, cestovní kanceláře, hotely, internetové portály a vše co k cestovnímu ruchu patří.
Ostrava prezentovala a přivezla na veletrh svou nabídku industriálních skvostů, ubytovací kapacity, programové balíčky i Stodolní ulici. Představila návštěvníkům své tradiční i nové turistické atraktivity. Největším zájem byl o propagační materiály a letáčky s názvyNavštivte Ostravsko, Očekávejte mimořádné zážitky, Jedna akce za druhou, Stodolní a Slezskoostravský hrad, které byly pro návštěvníky připraveny v polském jazyce a také speciální mapu, která zobrazuje největší turistické cíle Ostravy. Dětem se nejvíce líbilo Ostravské pexeso, omalovánky a dřevění koníci s logem města. Všechny prezentační materiály lze získat v informačních centrech v Ostravě.
Návštěvníky také nejvíce zajímaly informace o bývalých dolech a možnostech jejich návštěvy, zoologické zahradě a novém slůněti Rashmi, golfových hřištích, nákupních centrech, nových hotelích a tradičních akcích na Stodolní ulici. Překladatelským oříškem se pak stalo, když mladý pár chtěl vědět, co znamená ten nápis na tričku (BO!!!). Mnoho návštěvníků, kteří již v Ostravě byli, mluvili velmi nadšeně o ostravské kulturní a festivalové scéně.
Po celou dobu čtyřdenní prezentace českých měst a regionů na stánku CzechTourism probíhal doprovodný program. Návštěvníkům byla představena česká bižuterie s možností navlékání korálků, příchozí mohli také zavítat k pivnímu baru s několika druhy českých piv. Moravskoslezský kraj se prezentoval gastronomickým zážitkem v podobě pečení Štramberských uší, které mohli návštěvníci průběžně ochutnávat.

Ostrava se turistům líbí.

vyherce leto s ostravouStatutární město Ostrava využilo služeb největšího turistického portálu Turistika.cz a uspořádalo soutěžní kvíz pro turisty. Cílem kvízu bylo zjistit, jak znají turisté Ostravu a okolí. Úkolem turistů bylo ve třinácti kolech odpovědět na 3 soutěžní otázky týkající se městských památek a cestovního ruchu.
Celkem ve všech kolech vyplnili turisté více než 6 000 tipů a jako odměnu si rozdělili mezi sebou desítky vstupů do ostravských kulturních zařízení nebo turistických památek. Ti šťastnější pak obdrželi poukázky na ubytování ve vybraných hotelích.
Součástí projektu byl průzkum, jak dobře znají lidé Ostravu, proč město navštěvují, co se jim zde líbí nebo nelíbí a zda mají v úmyslu se do města za turistikou vrátit.
Průzkum proběhl pod patronátem Odboru ekonomického rozvoje města Ostravy. Zástupce odboru pan Ing. Ivo Staš celou akci zhodnotil: „Mile nás překvapilo, že více než 90% turistů hodnotilo návštěvu města kladně a ve stovkách případů vyjmenovali hned několik turistických památek, které navštívili. Zajímavé je, že téměř třetina z dotázaných v Ostravě ještě nebyla. Budeme se snažit dlouhodobě tento potenciál využít a turisty do města přilákat. Z průzkumu vidíme, že Ostrava má co nabídnout“.
Komunikaci na internetu využívají už i města a destinační společnosti. Efektivita letáčků a billboardů je mnohem nižší a doba plných informačních center v menších městech je pryč. Dnes hledají lidé inspiraci na cesty a výlety na internetu. Podle monitoringu domácího cestovního ruchu agentury Czechtourism si alespoň částečně hledá informace pro cestování na internetu 61% dotázaných uživatelů. Zmíněné webové stránky zaznamenaly v srpnu více než 850 000 návštěv (zdroj: GA).

Výsledky průzkumu

Turistům, kteří již Ostravu navštívili, se nejvíce líbila ostravská ZOO, kterou jako navštívenou uvedlo téměř 70%. Dále turisté kladně hodnotili areál Miniuni, technické památky, architekturu, radnici, celkovou upravenost města a zeleň nebo třeba levné MHD. Mezi ty záporné zkušenosti z návštěvy Ostravy, které uvedlo 10% návštěvníků, patří nedostatek obchodů se suvenýry a dopravní značení u některých objížděk. Téměř třetina z těch, kteří Ostravu navštívili, se do města vrací, protože se zde narodili nebo zde mají příbuzné. Ostravu ještě nenavštívilo 29% dotázaných turistů.