Development Newsletter!!! říjen 2016

 

Nápady na fajnOVe projekty v Ostravě

 

fajnova

Do přípravy nového strategického plánu rozvoje Ostravy se vlastním podnětem nebo představou zapojilo od počátku roku již téměř 18 tisíc lidí. Nyní proces strategického plánování vstoupil do další fáze, v rámci které může veřejnost přispět také nápadem na konkrétní projekt.

Přes online formulář, který jsme představili v září, se nám zatím sešlo 70 nápadů od občanů a dalších 25 od odborníků, městských obvodů a organizací města. Desítky projektů k realizaci připravuje samotný ostravský magistrát. U každého návrhu budeme posuzovat jeho soulad se strategickými cíli města, potřebnost a proveditelnost, včetně možností financování. Pokud formulář s návrhem na nový projekt zájemci vyplní do konce listopadu a vyhoví kritériím, může být zařazen přímo do akčního plánu vznikající strategie. Projekty ale budeme sbírat dál, strategický plán je na období let 2017-2023 a jejich seznam budeme průběžně aktualizovat,” řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

logo_fajnovaFormulář na nové projekty je dostupný na www.fajnova.cz/fajnovy-projekt, obsahuje také podrobnosti o zaměření projektů.

 

Občané dosud navrhli například vybudování městské farmy pro vzdělávání dětí v oblasti udržitelného zemědělství a ekologie, provozování dětského vláčku v Komenského sadech, výstavbu víceúčelové sportovní haly pro horská kola, skateboard, parkour, workout a další sportovní aktivity v opuštěné budově po některém ze supermarketů, nebo projekt s výstižným názvem “Do křoví už nemusíš”, ve kterém autor navrhuje zřídit veřejné toalety v centru města. Řadu projektů, které by si občané přáli v Ostravě realizovat, navrhují v rámci tvorby strategického plánu také odborníci anebo patří mezi ty, které již připravuje samotné vedení města. Jedná se například o zklidnění dopravy na ulici Opavské v Porubě a její “zpřístupnění” pro chodce a cyklisty, projekt na veřejné sdílení kol ve městě (tzv. bikesharing) nebo rekonstrukce Domu kultury města Ostravy včetně přístavby koncertní haly.

Online formuláři pro sběr konkrétních projektových záměrů předcházela možnost vyplnit tzv. pocitovou mapu Ostravy, nejprve ve fyzické a později i v elektronické podobě. Jen samotnou internetovou verzi  od června do srpna letošního roku vyplnilo přes 1 200 lidí. Do mapy více než 15 tisíci barevnými body zaznačili, kde se v Ostravě cítí fajnově a naopak, kde by se město mělo rozvíjet a také kam by vzali návštěvníky odjinud. Výsledky vyplňování pocitové mapy jsou přístupné na www.fajnova.cz/pocitova-mapa.

mapa_1   mapa_2

Zdroj: Archiv města Ostravy

"Těší mě zájem lidí sdělit nám své pocity o městě. Je povzbudivým zjištěním, že výstupy pocitové mapy od občanů se prakticky shodují s tím, jak na tyto věci nahlížíme ve vedení města. Tato aktivita přitom nebyla samoúčelná. Jejich výsledků bude využito při realizaci konkrétních investic, městských zásahů a dalších opatření včetně stanovení jejich priorit”, doplnil primátor.

Podrobnosti a aktuality o přípravě strategického plánu Ostravy na léta 2017-2023 jsou k dispozici na webových stránkách www.fajnova.cz.

 

 

Ostrava odkoupí část pozemků na Karolině za 10 milionů

 

Ostrava odkoupí část pozemků v lokalitě Nová Karolina v centru města. Společnost Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. na nich původně plánovala rozsáhlou výstavbu, projekt se ale nakonec neuskuteční celý.

V roce 2006 uzavřelo město Ostrava se společností Multi Veste Development 5, s.r.o. kupní smlouvu, na základě které byly převedeny nemovitosti na území Karolina do vlastnictví této společnosti za účelem rozvoje území ve čtyřech etapách. Za prodej ploch pro všechny čtyři etapy Ostrava před několika lety získala téměř 227 mil. korun.

1. etapa byla realizována dle časového i věcného harmonogramu. Druhá etapa měla být podle původních plánů hotova do konce tohoto roku. Developer však přiznal, že druhou etapu nezrealizuje celou. Je připraven část svých plánů této fáze uskutečnit, ale v pozdějším termínu. Od třetí a čtvrté etapy pak ustupuje úplně.

Podle ředitele společnosti Luboše Kočího firmu Multi Corporation převzal americký investiční fond Blackstone, což není developer jako takový. V druhé etapě by podle Kočího ale v prostoru mělo postupně vzniknout ještě několik stovek bytů. Na rozdíl od výstavby bytů v první etapě budou ale umístěny do menších objektů. Stavět se má začít ještě letos v zimě.

Pozemek o výměře zhruba 9000 m2, který byl určen k výstavbě administrativního objektu v rámci 2. etapy a který společnost stavět nakonec nebude, pak nabídla právě městu. Cena odkupu činí 10 mil. korun bez DPH, přičemž znalecká cena pozemků činí téměř 54 milionů korun.

Karolina_1   Karolina_2

Zdroj vizualizací: PROJEKTSTUDIO, autor: David Kotek a kolektiv

U třetí a čtvrté etapy je součástí smlouvy klauzule, která zajišťuje městu bezplatné navrácení pozemků. Týká se to zhruba 6,5 hektaru pozemků v bezprostřední blízkosti Fóra Nová Karolina. Město Ostrava počítá i se vznikem urbanistické studie, která má ukázat, jak prostor v budoucnu využít či řešit dopravní napojení na již stávající cesty. V oblasti navíc jedná i s dalšími soukromými vlastníky pozemků, tak aby získané plochy scelilo.

 

Ostrava na veletrhu Expo Real představila nové plochy uvnitř města

 

Na 19. ročníku prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real, který proběhlněmeckém Mnichově, měla svou expozici také Ostrava. Vedle Prahy je jediným českým městem, které ve své prezentaci na veletrhu zachovává kontinuitu – svůj stánek o ploše zhruba 100 m2 otevřela letos již po patnácté.

Expo_1   Expo_2

Zdroj: Archiv města Ostravy

Zástupci města představili investorům svůj potenciál v širokém spektru. Vedle klíčových, dlouhodobě prezentovaných rozsáhlých projektů, jako jsou mj. průmyslová zóna Ostrava-Mošnov či Vědecko-technologický park Ostrava, přibyly letos na Expo Realu nové projekty v oblasti městského prostoru. Významní investoři (německá společnost Mahle Behr, jihokorejská firma Plakor a italská Cromodora Wheels), kteří již působí v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, zde rozšiřují své kapacity. Výrobní závod dalšího investora v této zóně, firmy Hyundai Mobis, je těsně před uvedením do zkušebního provozu. Z toho vyplývá, že zájem o Ostravu pokračuje. Vzhledem k tomu, že kapacita současných průmyslových zón je nyní téměř naplněna, připravuje Ostrava nové plochy typu brownfield uvnitř města. Stejně jako dosud v nich investorům nabídne širokou škálu příležitostí: od vybudování kapacit pro vědu a výzkum přes kulturu až po výrobu. Vedle toho město usiluje o propojení historického centra města s Černou loukou a navazujícím přírodním prostorem řeky Ostravice. Cílem je scelení celého území, na němž je možné realizovat řadu různých funkcí: bydlení, maloobchodních prostor, univerzitních a vědeckých zařízení i kulturních možností.

Ve společné ostravské expozici představili své záměry a projekty partneři z řad významných společností, které ve městě a regionu působí: developeři Asental, Multi Czech Republic a UBM Bohemia Development, advokátní kancelář PRK Partners specializující se na trh nemovitostí a architektonický ateliér CASUA.

Zájem o letošní Expo Real byl ještě vyšší než loni: vystavovalo se v šesti halách na celkové ploše 64 000 m2. Ostrava svou expozici na veletrhu vnímá jako velmi užitečnou nejen pro zviditelnění a networking na konkurenčním trhu evropských metropolí, ale i jako významnou podporu koncepční práce s investory.

 

Město vypíše architektonické soutěže

 

Dvě architektonické soutěže mají vyřešit budoucí podobu prostranství náměstí Msgre Šrámka u opravené katedrály Božského Spasitele v centru města, a také Uměleckou ulici v těsné blízkosti Galerie výtvarného umění.

Předmětem otevřené soutěže je navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka, a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele, včetně názoru na dotvoření prostoru okolí katedrály. Jedná se o ideovou soutěž, jejímž cílem je najít nový pohled na náměstí se silným duchovním odkazem v historickém centru města Ostravy a vytvořit příjemný prostor pro její obyvatele i návštěvníky.

soutez_1   soutez_2

Ulice Umělecká, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Území tak představuje významný komunikační uzel, který navazuje na jeden z hlavních pěších vstupů do historického jádra města, ulici Zámeckou. Pozemky řešeného území jsou majetkem města.  Soutěž ověří řešení zásobovací a statické dopravy a zohlední přístavbu Domu umění Bílý stín a realizovanou rekonstrukci Nádražní ulice.

V budoucnu by vedení města chtělo vyhlásit i architektonickou soutěž na rekonstrukci Domu kultury města Ostravy s přístavbou koncertní haly, která městu chybí. Návrhy, které vzejdou z chystaných architektonických soutěží, bude posuzovat porota, v níž budou kromě zástupců města i odborníci. Samotné soutěže budou vyhlášeny během několika týdnů.

 

Salomon, nejvýkonnější superpočítač Česka

 

Superpočítač Salomon, který je nejvýkonnějším v České republice a loni začal fungovat v národním centru IT4Innovations v Ostravě, za rok svého provozu spočítal 435 projektů pro 448 uživatelů. Využilo se při tom více než 135 milionů jádrohodin, což je více než 3800 let nepřetržité práce laptopu se čtyřmi velmi výkonnými jádry. Jeho 2 PETAFLOPY výkonu využívají například chemici, astrofyzici, matematici nebo strojaři.

„Zažádat o výpočetní čas na Salomonu je pro kteréhokoli zájemce z řad českých výzkumníků a vědců velmi snadné – stačí zaslat svůj projekt do jedné z našich grantových výzev. Vypisujeme je třikrát ročně a právě běží aktuální výzva 30. 9 . – 25. 11. 2016,“ říká Martin Palkovič, ředitel IT4Innovations, národního superpočítačového centra, jenž superpočítač Salomon provozuje.

Salomon   Salomon_2

Zdroj: www.it4i.eu

Superpočítač Salomon již nyní podporuje projekty z mnoha oblastí vědy. Odborníci z prestižních českých vědeckých institucí, jako jsou CEITEC, Akademie věd, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a řada dalších, včetně samotného IT4Innovations, využívají Salomon pro velmi různorodé projekty. Jmenovitě to jsou například návrh léčiv, šíření ultrazvukových vln lidským tělem při léčení nádorů, šíření tepla uvnitř planet a jejich měsíců, simulace sond pro řízení fúzních reaktorů, srážko-odtokové modely pro simulace povodní, predikce kontaktního únavového opotřebení a mnohé další. Tyto projekty jsou specifické a potřebují pro své výpočty superpočítač. Nedají se spočítat na počítači či laptopu, a to ani kdyby jich vědci měli k dispozici větší množství najednou.

Komponenty superpočítače Salomon, jehož výkon je srovnatelný s asi 74 000 notebooky, se do datového sálu v budově IT4Innovations začaly navážet v březnu 2015. Po testech byl superpočítač v září uveden do provozu. V té době byl na 40. místě světového žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů na světě TOP 500, momentálně mu náleží pětapadesátá příčka.

Superpočítač Salomon v číslech:

 • uživatelé pracující na konkrétních projektech: 448
 • alokované jádrohodiny: ~190 mil.
 • využité jádrohodiny: ~135 mil.
 • počet spočítaných projektů: 435
 • využití dle organizací:
       IT4Innovations – 39 %
       Akademie věd – 15 %
       CEITEC – 11 %
 • využití dle oblastí:
       Materiálové vědy – 52 %
       Bio vědy – 19 %
       Fyzika – 5 %

www.it4i.eu

 

Městský stadion v Ostravě je Stavbou roku 2016!

 

Hned dvakrát uspěl ostravský stadion v celorepublikové soutěži Stavba roku 2016. Vítězství v kategorii veřejnosti získal s více než 24 tisíci hlasů.

 • Investor: Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARENA
 • Autor: David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal
 • Projektant: Hutní projekt Ostrava, a. s.
 • Dodavatel: Metrostav, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s.
 • Doba výstavby: 9/2012 - 9/2015

Stadion_1

Zdroj: Archiv města Ostravy

Velmi hodnotnou je pak cena, která byla udělena celkem šesti stavbám v hlavní kategorii Stavba roku 2016. Kromě Městského stadionu Ostrava, který prošel rekonstrukcí za zhruba 900 milionů korun, byly vyhlášeny tyto stavby: tunel Blanka, archeologický park v Pavlově, modernizace trati Tábor - Sudoměřice, Stezka v oblacích v Dolní Moravě a rekonstrukce areálu Hospitalu v Kuksu.

Výsledky 24. ročníku vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje. Příští ročník bude již 25. v pořadí, kromě obvyklých cen bude vyhlášena také stavba čtvrtstoletí.

Letos bylo do soutěže přihlášeno celkem 65 staveb, o sedm méně než vloni. Do druhého kola jich postoupilo 29 a ve finále porotci vybírali z 15 zajímavých variant.

 

Brožura A Guide to the Business Service Sector

 

BSSJiž mnoho globálních společností vyhodnotilo město Ostravu jako vhodnou lokalitu k umístění svých center podnikových služeb – mezi nimi například Tieto, Siemens a Okin BPS. Vzhledem k předpokládanému meziročnímu nárůstu sektoru podnikových služeb až o 20 % město ve spolupráci s ABSL (Association of bussines services leaders), JLL, Grafton Recruitment a PASSERINVEST GROUP, a.s. připravilo souhrn informací, který představuje Ostravu jako ideální místo pro rozvoj podnikání v oblasti center sdílených služeb.

Brožuru s názvem A Guide to the Business Services Sector si můžete prohlédnout či stáhnout na tomto odkazu: http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/investicni-prilezitosti/centra-sdilenych-sluzeb-1/centra-sdilenych-služeb.

 

Green Light – Ostravské univerzity opět podpoří podnikatelské nápady

 

logo_GreenLightVŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s ostatními ostravskými vysokými školami pořádá již 4. ročník programu na podporu podnikání Green Light. V současnosti se jedná o nejucelenější akcelerační program v Moravskoslezském kraji.

Na vybrané účastníky čekají tři měsíce plné workshopů, přednášek a konzultací s  odborníky z praxe.  Jeho smyslem je motivovat a podpořit zejména vysokoškolské studenty k realizaci vlastních podnikatelských záměrů a zároveň pozvednout startupovou scénu v kraji. Program je zdarma a doposud akceleroval 34 start-upů (mladých podnikatelů) ze 145 přihlášených. Podpořené projekty zatím získaly soukromé investice přesahující 10 mil. Kč. Týmy se mohou hlásit do 31. října, samotný program bude probíhat od listopadu do konce ledna.

Green Light podporuje nadějné a inovativní podnikatelské projekty již od fáze nápadu nezávisle na odvětvovém zaměření. „Během tří měsíců plných praktických workshopů a individuálních konzultací s mentory a experty z praxe se týmy naučí vše o podnikání krok za krokem. Jmenovat můžeme lean metody, design thinking, service design, principy hypotéz a ověřování. Získají také povědomí o marketingu, personalistice a právních a finančních aspektech podnikání. Nezanedbatelnou součástí je také intenzivní kurz prezentačních dovedností a konzultace s investory“, uvádí Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO.

Green_Light

Vyvrcholením programu je únorová startup show, ve které se vybrané projekty utkají před publikem, porotou a investory. Ty nejlepší si odnesou ceny v hodnotě až 150 000 Kč.

Letos program opět podpoří řada partnerů, mezi nimi například SDE Software Solutions, Google, Intel nebo FundLift. Jejich interní odborníci mohou týmům poskytovat cenné rady i pomoci s technologickým rozvojem.

Více o programu a jak se do něj zapojit naleznete na http://greenlight.vsb.cz/

 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity chystá obor stomatologie

 

logo_OSULékařská fakulta Ostravské univerzity chce otevřít obor stomatologie. Začala připravovat projekt, díky němuž by první studenti zubního lékařství mohli nastoupit do školy už v roce 2019.

Jedním z důvodů otevření stomatologie je nedostatek zubních lékařů v Česku. Fakulta připravuje rovněž projekt cvičné nemocnice.

„Reflektujeme tu celospolečenskou poptávku po stomatolozích a myslím si, že zde je právě prostor pro Lékařskou fakultu v Ostravě, aby přispěla dejme tomu 50 absolventy ročně k tomu, aby se saturoval trh v České republice,“ řekl děkan fakulty Pavel Zonča.

Fakulta chce stomatologii otevřít také kvůli komplexnosti svých oborů, kdy stomatologie a všeobecné lékařství mají některé předměty identické a společně vytvářejí synergický účinek. Hlavním problémem bude získání garantů pro jednotlivé subspecializace, tedy odborníků, kteří mají titul docent nebo profesor a jsou ve svém oboru vědecky aktivní. Tuto podmínku ministerstva školství musí fakulta pro udělení akreditace splnit.

Už příští rok by se měl rozběhnout projekt cvičné nemocnice za zhruba 290 milionů korun. Počítá se třeba s fantomy pro jiné specializace, pro všeobecné lékařství a tento projekt může být rozšířen právě o modul stomatologie.

Výuka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity začala v září 2010 a první absolventi ze školy vyšli letos. Nyní na fakultě studuje 1700 studentů.

 

Nákupní park Centro Ostrava změnil vlastníka

 

Realitní fond Focus Estate Fund koupil nákupní park Centro Ostrava. Jeho dosavadním vlastníkem byl Emerging Europe Properties Fund z ostrova Jersey. Investice v Ostravě je pro fond již druhou transakcí ve střední a východní Evropě. Cena transakce nebyla zveřejněna.

logo_Centro       Centro_1

Zdroj: www.centro-ostrava.cz  

Centro Ostrava zaujímá strategickou polohu v sousedství Obchodní galerie Tesco. Centro zde funguje od roku 2011 a nabízí 7700 čtverečních metrů prodejní plochy. Mezi dlouhodobé klíčové nájemce patří Mountfield, JYSK, Okay Electric, Breno, Jitona, Kasa, Superzoo a Rossmann. Momentálně je nákupní park plně pronajatý. Obchodní areál zároveň disponuje územním rozhodnutím na dalších 3000 m2 prodejní plochy, o které se může rozšířit. Již dnes má park velice uspokojivou frekvenci návštěvníků. Kombinace obchodní centrum + retail park je osvědčená a fungující varianta.

www.centro-ostrava.cz

 

Varroc Lighting Systems obhájil vítězství v soutěži Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016

 

OskarDne 4. října byli vyhlášeni vítězové soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 13 projektů v kategorii malý a střední podnik a 5 projektů v kategorii velký podnik.

Vítěznou firmou v kategorii malý a střední podnik se stala mladá softwarová společnost CROSS NETWORK INTELLIGENCE, v kategorii velký podnik již podruhé obhájila prvenství firma Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Společnost Varroc Lighting Systems zvítězila se svým produktem stylistický projektorový modul předního světlometu pro Bentley Bentayga. Výrobek je unikátní kombinací několika nových technologií a technických řešení: vysoce stylistické plastové čočky navržené pomocí vlastního speciálního softwaru, dva propojené projektorové moduly s LED světelnými zdroji a vícefunkčním mechanismem poskytující několik světelných funkcí pro různé jízdní podmínky a především vysoký světelný výkon s dalekým dosahem – pro vůz s výkonem 600 koní. Pro takto exponovaný výkon ve velmi omezeném prostoru světlometu je použita unikátní optimalizace vedení tepla ze světelných zdrojů. Důležitou inovací je i použití laserového svařování plastových čoček a jejich držáků.

Druhou příčku získala Fakultní nemocnice Ostrava za způsoby a nástroje stereotaktické radiochirurgie k léčbě nitroočního melanomu pomocí ionizujícího záření, třetím oceněným byla společnost Slévárny Třinec, a.s. za výrobu adaptérů pro uchycení bloků motorů.

Nejvyšší ocenění v kategorii malý a střední podnik získala společnost CROSS NETWORK INTELLIGENCE, s.r.o. za softwarový produkt CROSS, který je určen pro podporu a řízení operativních procesů telekomunikačních a utilitních společností.  Poskytuje bázi dat od geografického prostředí po komplexní evidenci jednotlivých prvků průmyslové sítě, a to jak ve fyzické vrstvě (existence), tak v logické vrstvě (servisní – obchodní). Tato data jsou unikátně spojená a poskytována v datovém modelu produktu CROSS. Druhé místo patřilo společnosti ATS Aplikované technické systémy, s.r.o. za komplexní řešení pro Průmysl 4.0 a chytré továrny, na třetím místě se umístila společnost BORCAD Medical, a.s. s novou porodní postelí AVE2.

 

První dvě regionální investiční pobídky uděleny

 

Od letošního roku nabízí Moravskoslezský kraj nově poskytnutí individuálních dotací podnikatelským subjektům prostřednictvím tzv. regionální investiční pobídky.

Tyto pobídky jsou určeny podnikům, které v našem regionu plánují zahájit či rozšířit svou podnikatelskou činnost v rámci zpracovatelského průmyslu, přičemž k tomuto účelu využijí vlastní finanční prostředky a zároveň vytvoří nová pracovní místa na území Moravskoslezského kraje.

O první pobídku požádala firma HRONOVSKÝ, s.r.o., zabývající se především výrobou elektrických a elektromechanických autokomponentů a kabelových svazků. Firma plánuje vybudovat nové výrobní středisko v Bruntále za více než 10 milionů korun, přičemž 1 milion půjde právě z krajské regionální investiční pobídky. V nové výrobně by mělo najít práci 200 osob.

Druhá dotace, rovněž ve výši 1 milion korun, byla schválena společnosti EBG plastics CZ, s.r.o. z Ostravy-Přívozu. Ta vyrábí plastové díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Regionální investiční pobídku firma využije v rámci projektu rozšíření výrobního závodu na nákup nových strojů a na náklady, související se vznikem nových pracovních míst.