Dubnový speciál

Development Newsletter!!! duben 2014

 

Nový dotační program v Moravskoslezském kraji na tvorbu pracovních míst

 

logo_MMRMinisterstvo pro místní rozvoj zveřejnilo 4. 4. 2014 výzvu k předkládání žádostí a zásady podprogramu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“.

Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

Žádosti je možné podávat kontinuálně od 7. dubna 2014 na adrese http://www3.mmr.cz/zad. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. května 2014.

Podpora je určena na investice do projektových záměrů, které zajistí vznik minimálně jednoho nového pracovního místa pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Investicí do projektového záměru se rozumí pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů.

Dotaci nelze naopak použít na nákup dopravních prostředků, pokud nejsou přímo spojeny s pracovní náplní nově vytvořeného pracovního místa, na nákup výrobních materiálů a zásob, na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci stavby, pokud se na tuto stavbu nebo pozemek s ní spojený váže jakákoli zástava, na úpravu pozemku, váže-li se na něj jakákoli zástava, na zhodnocení nebo nákup majetku, který je předmětem zástavy, na majetek nebo práce pořízené před vyhlášením výzvy pro podávání žádostí,  pro projektový záměr již realizovaný nebo započatý a pro projektový záměr, který není možno zakončit doložením protokolu o předání a převzetí akce (díla, stroje apod.), a u staveb doložením oznámení záměru stavebního úřadu započít užívání stavby nebo kolaudačním souhlasem.

Výzva podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, která poskytuje informace pro podání žádosti o dotaci.

 

 

Provoz Hlubina se promění v kreativní čtvrť a centrum vzdělávání 21. století!

 

ProvozHlubinu čekají opravdu velkolepé změny! První práce již byly zahájeny, velký opening nových prostor je očekáván v druhé polovině roku 2015. V areálu Provozu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice tak postupně roste zázemí pro tvorbu a pořádání širokého spektra kulturních, volnočasových, společenských a zejména pak vzdělávacích akcí v oblasti kreativních odvětví, životního prostředí a řemeslné tvorby, a to 24 hodin 7 dní v týdnu, ve třísměnném provozu dle inspirace režimu bývalého důlního provozu na Hlubině. Kromě multifunkčního sálu pro výuku a vzdělávání, divadlo, tanec, pohybové, výstavní a konferenční aktivity zde vyroste také kavárna, meeting point, infoshop nebo prodejní galerie.

Nedílnou součástí nové kulturní kreativní čtvrti budou také velkoprostorové ateliéry, dílny, učebny, zkušebny a nahrávací studio. V pěti rekonstruovaných budovách vznikne celkem 17 uměleckých ateliérů, které nabídnou rezidenční služby kreativním lidem přijíždějícím do Ostravy z celého světa na tvůrčí pobyty. Vedle ateliérů vznikne také Svět umění, interaktivní výstava pro veřejnost, která návštěvníkům nabídne pestrou paletu vzdělávacích programů tak, aby se seznámili se vznikem uměleckého díla od prvního nápadu až k jeho realizaci, a to zejména v oborech divadla, filmu, hudby a výtvarného umění.

mapaNa své si přijdou také filmaři. K dispozici jim bude např. Cineporto openoffice prostory pro práci s filmovými technologiemi nebo promítací sály. Nebudou chybět ani zkušebny a dílny. Free Cinema, program otevřeného filmového vzdělávání, pak pootevře dveře dále do světa filmu. Prvními partnery projektu na vybudování tohoto filmařského snu jsou Státní fond pro rozvoj kinematografie, Czech Film Commission, Ostrava Kamera OKO a Artcam Distribution.

Primátor města Ostravy Petr Kajnar k tomuto setkání prohlásil: „Projekt kreativního klastru v Provozu Hlubina je důkazem potenciálu, kterým disponují prostory Dolní oblasti Vítkovice. Podobná platforma pro aktivity na poli divadla, filmu, hudby, výtvarného umění a dalších oblastí kultury nám ve městě chyběla. Přinese atraktivní pracovní uplatnění zejména pro mladé lidi, umožní rozvoj řemeslné a kreativní zručnosti jednotlivců, veřejnosti nabídne možnosti zábavy a poučení. Je pozitivní, že také u nás v Ostravě se rodí nové věci, kterými se jejich tvůrci inspirovali především v zahraničí. Vzhledem ke svému mezinárodnímu přesahu se kreativní klastr na Hlubině může stát pro Ostravu jednou z konkurenčních výhod, potvrzením dynamického rozvoje města.“

Hlubina1       Hlubina2

Do provozu Hlubina můžete vyrazit již letos. V úterý 22. dubna zahajuje Provoz Hlubina novou sezónu v Nových koupelnách Dnem ZeMě. Více informací o dalším vývoji projektu a programu naleznete na webu www.provoz.net.